Рішення виконавчого комітету

від 14.06.2018 № 468 "Про затвердження Порядку влаштування огорож земельних ділянок у м. Хмельницькому"

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 14.06.2018 № 468 

Про затвердження Порядку влаштування огорож земельних ділянок у м. Хмельницькому   

 

З метою збереження архітектурних і естетичних традицій у проектуванні та влаштуванні огороджень земельних ділянок зі сторони магістральних та житлових вулиць, провулків, дотримання відкритості і візуальної доступності у житловій забудові міста, розглянувши звернення управління архітектури, містобудування та земельних ресурсів, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет міської ради   

                                                        

        В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Порядок влаштування огорож у м. Хмельницькому (додається).

2. Встановити, що дія цього рішення не розповсюджується на власників земельних ділянок (землекористувачів), які здійснили встановлення огорожі до його прийняття без порушень на той час нормативних вимог.

3. Контроль за виконанням вимог Порядку влаштування огорож у м. Хмельницькому здійснювати управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів і управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                А. Бондаренка.

 

Міський голова                                                                                                          О. Симчишин             

 

 

 

Порядок влаштування огорож земельних ділянок

  1. Загальні положення.

 

1.1. Порядок встановлення огорож земельних ділянок у м. Хмельницькому (далі – Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

 

1.2. Цей порядок регулює встановлення огорож з врахуванням існуючих архітектурних традицій, функціонально-планувальних вимог до забудови вулиць, типології елементів огорож.

 

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які мають у користуванні чи у власності земельні ділянки, та мають намір встановити огорожі.

 

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- власник земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка відповідно до закону набула права власності на землю, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно;

- землекористувач – фізична або юридична особа, яким у встановленому законом порядку земельну ділянку передано у користування;

- заявник – юридична чи фізична особа, яка має намір встановити огорожу;

 

1.5. Дія цього Порядку не розповсюджується на влаштування огорож заводів, фабрик, кладовищ, монастирів, закладів освіти та охорони здоров’я, режимних об’єктів (військові частини та об’єкти пенітенціарного  призначення).

 

  1. Планувальні вимоги до встановлення огорож.

2.1.  Огорожі земельних ділянок необхідно встановлювати по межі земельних ділянок, визначених документами на власність або користування.

2.2. Встановлення огорожі між суміжними земельними ділянками окремих власників (землекористувачів), конструкція якої передбачає часткове втручання на суміжну земельну ділянку, можливе при умові нотаріально завіреної згоди власника/користувача суміжної ділянки.

2.3. У випадку відсутності згоди власника/користувача суміжної земельної ділянки огорожа встановлюється у межах власної (орендованої) земельної ділянки.

2.4. У випадку розміщення будівлі (споруди) по межі ділянки необхідно передбачити встановлення огорожі з примиканням до фасаду будинку.

3. Естетично-технічні вимоги до огорож.

3.1. Огорожі земельних ділянок повинні відповідати художньо-естетичним вимогам, органічно вписуватись в існуюче середовище, створювати єдиний гармонійний ансамбль з будівлею.

3.2. Проектна документація на встановлення огорожі виконується ліцензованою проектною організацією.

3.3.  Висота огорожі повинна відповідати вимогам СН-441-72*, але не перевищувати 2,0 м. від рівня поверхні землі (не враховуючи висоту огорожі, що служить підпірною стінкою).

3.4.  Нижня, цокольна частина огорожі може бути глухою, висота якої не повинна перевищувати 1,40 м.

3.5. Верхня частина огорожі повинна бути прозорою. Коефіцієнт прозорості (відношення прозорих частин огорожі до суцільних частин огорожі) повинен бути більше за 30 відсотків.

3.6.   Огорожа ділянок садибної забудови між сусідніми земельними ділянками повинна бути прозорою. Цей пункт не поширюється на випадки досягнення нотаріально завіреної письмової згоди між сусідами.

3.7. Заборонено влаштовування огорож навколо багатоквартирних житлових будинків, за винятком житлових комплексів, на території яких передбачено влаштування відпочинкових, дитячих, господарських, спортивних майданчиків згідно містобудівного розрахунку для забезпечення умов відпочинку та облаштування майданчиків для твердих побутових відходів для мешканців цих комплексів.

3.8.   Вимоги пункту 3.7. не стосуються дво-п’ятиповерхових багатоквартирних житлових будинків.

3.9. Для встановлення огорожі рекомендується використовувати природні та традиційні матеріали: камінь, личкувальну цеглу, бетон, дерево, а також металеві елементи – кований та прокатний метал, металеву сітку.

4. Перелік необхідних документів для отримання погодження на встановлення огорожі.

4.1. Для отримання погодження на встановлення огорожі заявник звертається в управління адміністративних послуг з заявою на ім’я начальника управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, до якої додаються:

4.1.1.Копія документа, що посвідчує особу (паспорт – для фізичних осіб, виписка/витяг/свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб).

4.1.2.Нотаріально завірена згода співвласників земельної ділянки на встановлення огорожі.

4.1.3.Копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою.

4.1.4.Висновок уповноваженого органу охорони культурної спадщини (для пам’яток архітектури, споруд, що розташовані в охоронних зонах пам’яток архітектури).

4.1.5.Нотаріально завірена згода усіх власників (співвласників/користувачів) суміжних земельних ділянок у випадках:

- встановлення огорожі між суміжними земельними ділянками окремих власників чи землекористувачів, конструкція якої передбачає часткове втручання на суміжну земельну ділянку та непрозоре.

4.1.6. Проектна документація на встановлення огорожі (у двох примірниках), яка включає:

- викопіювання з плану м. Хмельницького в масштабі М 1:500 з нанесеними червоними лініями та інженерними мережами;

- план огорожі в масштабі М 1:200 або М 1:100;

- розгортка огорожі в масштабі М 1:100 або М 1:50;

- фрагменти огорожі, робочі креслення воріт, хвіртки в масштабі М 1:20 або М 1:10;

- розрізи в масштабі М 1:200, М 1:100.

4.1.7.Копія документа, що засвідчує право власності заявника на об’єкт нерухомості – свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину), при наявності об’єкта нерухомості або об’єкта незавершеного будівництва.

4.2. Перелік документів для отримання погодження на встановлення огорожі є вичерпним.

4.3. Відповідальність за достовірність наданої документації, передбаченої пунктами 4.1.1-4.1.7 Порядку покладається на заявника.

4.4.Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради погоджує встановлення огорожі шляхом відмітки в проектній документації, чи надає аргументовану відмову протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

4.5. Після встановлення замовником огорожі, комісією в складі представників управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово – комунального господарства та замовника складається Акт про відповідність встановлення огорожі проекту та межам земельної ділянки.

5. Перелік підстав для відмови у погодженні встановлення огорожі.

5.1. Подання заявником неповного пакета документів згідно із встановленим вичерпним переліком.

5.2.   В поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

6. Порядок демонтажу огорож, встановлених з порушенням                          планувально-технічних вимог.

6.1. Демонтажу підлягають самовільно встановлені огорожі.

6.2. Підготовка проектів вказаних рішень здійснюється управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради на підставі актів обстежень, протоколів управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста та постанов адміністративної комісії, що підтверджують встановлення огорожі, як елементу благоустрою, без правових підстав та з порушенням вимог.

6.3. Прийняте рішення виконавчого комітету міської ради доводиться до відома зацікавлених осіб шляхом опублікування в газеті «Проскурів» та на сайті Хмельницької міської ради

 

Керуючий справами  виконкому                                                                Ю. Сабій

 

В. о. начальника управління            архітектури та містобудування                                                                  З. Пилипчук

                                  

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!