Рішення міської ради

Про виконання рішень міської ради

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення дванадцятої сесії

№40 від 09.11.2011 р.

 

 

Про виконання рішень міської ради

 

Заслухавши інформацію секретаря міської ради В.Лескова про хід виконання рішень міської ради та відповідно до статті 39 Регламенту Хмельницької міської ради VІ скликання, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію секретаря міської ради В.Лескова – прийняти до відома (додаток 1).

2 .Зняти з контролю рішення міської ради як такі, що виконані (додаток 2).

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток 1

до рішення 12-ї сесії міської ради

від 09.11.2011 року №40

Інформація

про виконання рішень міської ради

№ 4 чотирнадцятої сесії від 07.11.2007 “Про затвердження “Програми розвитку дошкільної освіти в місті Хмельницькому на 2007-2011 роки”.

Рішення виконується. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів. З метою оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів та відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти та науки України “Про організацію обліку дітей дошкільного віку” управлінням освіти та керівниками закладів щорічно вивчаються демографічні показники та освітні потреби населення в кожному мікрорайоні. Відповідно прогнозується оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів.

Збільшення кількості місць в дошкільних закладах планувалось провести:

1) шляхом виведення початкових класів з приміщень ДНЗ, за рахунок реконструкції існуючих навчально-виховних об’єктів та комплексів;

2) шляхом добудови дошкільних навчальних закладів у мікрорайонах міста.

Протягом 2007-2011 років відбулось збільшення кількості місць в дошкільних закладах на 1050 одиниць шляхом виведення класів з приміщень дошкільних навчальних закладів. Всього було відкрито: в 2007 році – 14 груп на 350 місць; в 2008 – 11 груп на 275 місць; в 2009 – 3 групи на 75 місць; в 2010 році – 8 груп на 200 місць; в 2011 році – 6 груп на 150 місць. В 2007 році був створений ДНЗ №1 за рахунок вилучення його з навчально-виховного комплексу №2. В 2008 році були створені ДНЗ №№ 26, 29 53 за рахунок реорганізації навчально-виховних об’єднань №№ 4, 2, 6. В 2011 році був створений ДНЗ №33. Підготовлена проектно-кошторисна документація на добудову ДНЗ №3-4 групи (Ружична); НВО №1 – 6 груп (Виставка); СЗОШ №20 – 6 груп за рахунок реконструкції приміщення недобудованого басейну.

З метою створення умов для поліпшення стану здоров’я і розвитку дітей в місті функціонує 3 спеціальні та 38 закладів комбінованого типу, в яких на час розробки Програми працювало 82 спеціалізовані групи для дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, мови та з порушенням інтелекту. Разом з тим кількість дітей з вадами розвитку набагато більша, ніж та кількість дітей, які перебувають у спеціалізованих групах. Відповідно виникла потреба у збільшенні кількості таких груп.

Протягом 2008-2011 років планувалось розширити мережу спеціалізованих та санаторних груп. В 2008 році було відкрито:

- 4 логопедичні групи для дітей з вадами мови (ДНЗ №№ 1, 10, 35, 39);

- 2 спеціалізовані групи в ДНЗ №45;

- 1 санаторна група для дітей з хронічними захворюваннями органів дихання в ДНЗ №28.

В 2009 році за відсутністю фінансування групи для дітей з вадами розвитку не відкривались.

В 2010 році відкрита 1 логопедична група в ДНЗ №46.

На відкриття додаткових груп, в тому числі спеціального призначення, було витрачені бюджетні та позабюджетні кошти:

Асигнування

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

8 міс. 2011 р.

Бюджетні

70

332,5

0

675,5

395,5

Позабюджетні

-

-

-

-

-

З метою збільшення відсотка охоплення дітей дошкільною освітою управлінням освіти пропагуються альтеративні форми охоплення дошкільників навчанням, вихованням, розвитком. Це перебування дітей в прогулянкових, вечірніх групах, групах вихідного дня тощо. Підставою для відкриття таких груп є бажання батьків і вільні приміщення в дитячому садку. Тому щорічно проводиться опитування населення з метою вивчення їх освітніх запитів. Відповідно до цього прогнозується потреба у відкритті на базі дошкільних навчальних закладів міста груп різноманітного функціонального призначення. На даний період на базі дошкільних навчальних закладів працює 8 груп короткотривалого перебування учнів.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення. З метою визначення дійсного стану матеріально-технічної бази дошкільних закладів, наявності відповідного обладнання та інвентарю була проведена інвентаризація стану технічного обладнання харчоблоків та пралень, твердого та м’якого інвентарю. Відповідно до результатів обстеження відбулось оновлення матеріально-технічної бази. З цією метою були використані кошти на заміну кухонного обладнання, придбання меблів, водо лічильників, заміну дверей, вікон, сантехніки тощо.

Асигнування

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

8 міс. 2011 р.

Бюджетні

298,5

130,6

416,8

109,6

Позабюджетні

663,8

1174,7

1757,3

2510,1

Всього:

962,3

1305,3

2174,1

2619,7

Додатково було здійснено обстеження технічного стану будівель дошкільних навчальних закладів і сплановані бюджетні кошти для здійснення першочергових капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів.

За період 2008 по 2011 роки на проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень були використані бюджетні та позабюджетні кошти, а саме:

Обсяги та джерела фінансування

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

8 міс. 2011 р.

Міський бюджет

1222,3

8,0

168,0

70,7

Позабюджетний

496,2

1309,5

1892,0

1670,9

Всього:

1718,5

1317,5

2060,0

1741,6

Не вирішеним до кінця залишилось питання збереження здоров’я дітей та сприяння їх фізичному розвитку.

Відсутність фінансування не дало можливості облаштувати території дошкільних навчальних закладів (оновити ігрові та спортивні майданчики).

Важливим є питанням дотримання натуральних норм при харчуванні дітей в дошкільних закладах. Для забезпечення виконання натуральних норм харчування дітей з 2008 року збільшилось вартість харчування, а саме:

Рік

Вартість 1 дітодня (грн.)

Обсяг фінансування в рік (тис. грн.)

2008

5,0

6315,8

2009

6,0

7223,3

2010

9,0

9646,4

2011

9,0

8460,7

Програмно-методичне забезпечення. З метою забезпечення надання якісної дошкільної освіти актуальним є створення відповідного програмно-методичного забезпечення освітнього процесу.

Відповідно до цього у всіх дошкільних закладах:

- придбана методична, дитяча література, різноманітна сучасна наочність тощо;

- проводяться конкурси на краще методичне забезпечення, а на рівні міста щорічно проводиться ярмарок педагогічних ідей, на якому знайомляться та прокачують досвід працівників кожного окремо взято дошкільного закладу;

- проводяться конкурси-огляди на створення розвиваючого середовища відповідно до нормативних вимог ведення освітнього процесу в дошкільних закладах;

- конкурси на кращу фізкультурно-оздоровчу роботу тощо.

З метою активізації творчої діяльності педагогів проводяться огляди-конкурси, дитячі свята та фестивалі дитячої творчості.

Як методична форма роботи при всіх дошкільних закладах працюють просвітницькі центри для батьків по популяризації знань з питань виховання, навчання та розвитку дошкільнят.

В загальному на створення програмно-методичного забезпечення було використано:

Асигнування завдань розділу Програми

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

Тис. грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

8 міс. 2011 р.

Бюджетні

17,3

17,9

19,0

7,0

Позабюджетні

135,2

85,3

80,3

91,8

Всього:

152,5

103,2

99,3

98,8

Кадрове забезпечення. Щорічно аналізується фактична потреба дошкільних навчальних закладів міста в педагогічних кадрах. Дошкільна освіта забезпечена кадрами в повному обсязі. В дитячих садках працює понад 1 тис. педагогічних працівників, до складу яких відносяться керівний склад, вихователі, логопеди, дефектологи, хореографи, практичні психологи, музичні керівники, викладачі англійської мови, вихователі з комп’ютерної грамоти тощо. Педагогічні працівники є активними учасниками освітнього процесу, допомагають їм понад 300 помічників вихователів. Відсутність відповідного фінансування не дала можливості ввести доплати вихователям, помічникам вихователів за перевищення наповнюваності груп, а також преміювати переможців різноманітних конкурсів. На кожний рік було заплановано по 231,4 тис. грн. на доплати за перевантаження.

№ 39 дев’ятнадцятої сесії від 06.08.2008 “Про надання земельних ділянок в постійне користування юридичним особам, в оренду суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам, релігійній громаді та внесення змін і доповнень до рішень сесій міської ради

Рішення виконується. Додаток 1 виконано, додаток 2 п.п.1-58 виконано, п.59 виконується.

№ 40 двадцять першої сесії від 22.10.2008 “Про включення до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності земельної ділянки, що пропонується для продажу на неконкурентних засадах фізичній особі-підприємцю Петросяну Давиду Ервандовичу; про продаж земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Петросяну Давиду Ервандовичу”.

Рішення в стані виконання. Договір купівлі-продажу земельної ділянки не укладено через закінчення терміну дії експертної грошової оцінки.

№ 38 двадцять четвертої сесії від 08.04.2009 “Про затвердження проектів відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування, оренду юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянину та внесення змін до рішення сесії міської ради”.

Рішення виконується. Додаток 1 виконано, видано державні акти на право постійного користування землею, додаток 2 п.п.1-6, п.8-11, п.п.13-22 виконано, п.п.7, 12 виконується, додаток 3 виконано.

№ 24 двадцять шостої сесії від 27.05.2009 “Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проектів землеустрою суб’єктам підприємницької діяльності”.

Рішення виконується. Додаток 1 виконано, додаток 2 п.п.1-3, 5, 6, 8-13 виконано, п.п.4, 7 в стані виконання.

№ 37 двадцять шостої сесії від 27.05.2009 “Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 року №54 “Про посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення м. Хмельницького”.

Рішення виконується. З моменту впровадження даного рішення простежуються переважно позитивні зміни в показниках правопорушень. За даними міського відділу УМВС України в Хмельницькій області за 8 місяців 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, кількість випадків розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, знаходження у п’яному вигляді зменшилась на 24%, кількість випадків дрібного хуліганства зменшилась на 22%. Переважна більшість вищевказаних злочинів та правопорушень скоюється з 24.00 до 06.00 год. після вжиття спиртних напоїв і в більшості випадків в місцях розташування нічних клубів, барів, кафе та ресторанів, а також в місцях розташування магазинів з продажу спиртних напоїв з цілодобовим режимом роботи.

№ 39 двадцять восьмої сесії від 23.09.2009 “Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проектів відведення земельних ділянок суб’єктам підприємницької діяльності”.

Рішення виконується. Додаток 1 виконано, додаток 2 п.п.2-5, 7-14 виконано, п.п.1, 6, 15 в стані виконання.

№ 41 двадцять восьмої сесії від 23.09.2009 “Про затвердження проекту відведення земельної ділянки та передачу земельних ділянок в постійне користування, оренду юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам та внесення змін до рішення сесії міської ради”.

Рішення виконується. Додаток 1 виконано, видано державні акти на право постійного користування землею, додаток 2 п.п.1-13, 15-28 – виконано, п.п.14, 29 в стані виконання, додаток 3 виконано.

№ 28 тридцятої сесії від 25.11.2009 “Про врахування умов при передачі в оренду земельних ділянок забудовникам мікрорайонів №2, №3 Північного житлового масиву”.

Рішення виконується. Умови рішення застосовуються в роботі.

№ 27 тридцять третьої сесії від 26.02.2010 “Про продовження строку дії дозволу на розробку проектів землеустрою, затвердження проектів відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування, в короткострокову оренду, поновлення договорів оренди земельних ділянок за технічною документацією юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам та внесення змін до рішень сесії”.

Рішення виконується. Додатки 1, 2 виконано, додаток 3 п.п. 1, 3-7, 10-24, 27, 29 виконано, п.п. 2, 8, 9, 25, 26, 28 не виконано, додаток 4 п.п.1-7, 9-21 виконано п.8 виконується.

№ 19 тридцять п’ятої сесії від 28.04.2010 “Про затвердження проектів відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування, в короткострокову оренду, поновлення договорів оренди земельних ділянок за технічною документацією юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам та внесення змін до рішень сесії”.

Рішення виконується. Додаток 1 п.1 в стані виконання, додаток 2 виконано, в додаток 3 п.1 внесено зміни, п.п. 2-8 виконано, додаток 4 виконано.

№ 21 тридцять п’ятої сесії від 28.04.2010 “Про припинення права користування земельними ділянками та надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок суб’єктам підприємницької діяльності, юридичним особам та внесення зміни в рішення сесії”.

Рішення в стані виконання. Додаток 1 п.п. 1-3 виконано, п.п. 4, 5 – в стані виконання, додаток 2 в стані виконання, додаток 3 п.п. 1, 2, 5, 6, 8, 16, 18, 19 – в стані виконання, п.п. 3, 4, 7, 9-14, 20 виконано.

№ 26 тридцять сьомої сесії від 30.06.2010 “Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку “Аркада”.

Рішення в стані виконання. Готуються документи на передачу земельної ділянки безоплатно у власність ОСББ.

№ 29 тридцять сьомої сесії від 30.06.2010 “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним особам, громадянам”.

Рішення виконується. В додатку п 1. виконано, п.п. 2-4 – в стані виконання.

№ 32 тридцять сьомої сесії від 30.06.2010 “Про затвердження проектів відведення земельних ділянок та надання земельних ділянок в короткострокову оренду, поновлення договорів оренди земельних ділянок за технічною документацією юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам, внесення зміни та доповнень до рішень сесії”.

Рішення виконується. Додатки 1-3 виконано, п.10 додатку 1 не виконано.

№ 33 тридцять сьомої сесії від 30.06.2010 “Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1019 м2 по вул. Кам’янецькій, 21б для обслуговування туалету загального користування”.

Готується протокол на скасування даного рішення.

№ 41 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання земельних ділянок в постійне користування, короткострокову оренду, поновлення договорів оренди, надання земельних ділянок за технічною документацією юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам, внесення зміни до рішень сесії”.

Рішення в стані виконання. Додаток 1 п.п. 3, 6 виконано, п.п. 1, 2, 4, 5 в стані виконання, додатки 2, 3, 4 виконано.

№ 45 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про припинення договорів оренди землі шляхом їх розірвання за згодою сторін та надання земельних ділянок в постійне користування релігійним громадам”.

Рішення в стані виконання. Додаток 1 в стані виконання, додаток 2 – видано державний акт на право постійного користування землею.

№ 57 сорокової сесії від 03.11.2010 “Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1000 м2 по вул. Франка, 9/4 під реконструкцію нежитлового приміщення туалету загального користування з надбудовою приміщення спортивно-оздоровчого комплексу та адміністративного приміщення”.

Готується протокол на скасування даного рішення.

 

Секретар міської ради В.Лесков

 

Додаток 2

до рішення 12-ї сесії міської ради

від 09.11.2011 року №40

Пропонується зняти з контролю рішення:

№ 34 сімнадцятої сесії від 02.04.2008 “Про надання земельних ділянок в постійне користування юридичній особі, в оренду суб'єктам підприємницької діяльності, громадянину та внесення змін до рішень сесій міської ради”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок та видано державний акт на право постійного користування землею.

№ 32 вісімнадцятої сесії від 28.05.2008 “Про надання земельних ділянок в постійне користування юридичним особам, в оренду суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам, релігійній громаді та внесення змін та доповнень до рішень сесій міської ради”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок та видано державні акти на право постійного користування землею.

№ 34 вісімнадцятої сесії від 28.05.2008 “Про припинення права користування земельними ділянками та надання згоди на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок суб’єктам підприємницької діяльності, громадянину та внесення змін і доповнень до рішень сесії міської ради”.

Рішення виконано. Ліцензованою організацією розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

№ 26 двадцять третьої сесії від 04.02.2009 “Про передачу земельних ділянок в постійне користування юридичним особам, затвердження проектів відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам та внесення змін до рішення сесії міської ради”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок та видано державні акти на право постійного користування землею.

№ 43 двадцять четвертої сесії від 08.04.2009 “Про включення до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності земельної ділянки, що пропонується для продажу на неконкурентних засадах фізичній особі-підприємцю Артемчук Надії Володимирівні; про продаж земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Артемчук Надії Володимирівні”.

Рішення виконано. Укладено договір купівлі-продажу.

№ 16 двадцять сьомої сесії від 24.06.2009 “Про припинення права користування земельними ділянками та надання їх в постійне користування, короткострокову оренду юридичним особам, громадянину”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок та видано державні акти на право постійного користування землею.

№ 24 тридцятої сесії від 25.11.2009 “Про затвердження проектів відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування, в короткострокову оренду юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам та внесення змін до рішень сесії”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок та видано державні акти на право постійного користування землею.

№ 25 тридцять другої сесії від 23.12.2009 “Про затвердження проектів відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування, в короткострокову оренду юридичним особам та поновлення договору оренди.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок та видано державні акти на право постійного користування землею.

№ 25 тридцять третьої сесії від 26.02.2010 “Про припинення права користування земельними ділянками та надання їх в короткострокову оренду юридичним особам, громадянину”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок.

№ 26 тридцять шостої сесії від 26.05.2010 “Про затвердження проектів відведення земельних ділянок та надання земельних ділянок в короткострокову оренду, поновлення договорів оренди земельних ділянок за технічною документацією юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок.

№ 49 тридцять шостої сесії від 26.05.2010 “Про розірвання договору оренди та надання земельної ділянки в постійне користування за технічною документацією релігійній громаді Спасо-Преображенського храму Української православної церкви”.

Рішення виконано. Видано державний акт на право постійного користування землею.

№ 44 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про припинення договорів оренди землі шляхом їх розірвання за згодою сторін та надання земельних ділянок в короткострокову оренду фізичним особам-підприємцям”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок.

№ 46 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про припинення договору оренди землі шляхом його розірвання за згодою сторін та надання земельної ділянки в короткострокову оренду юридичним особам, громадянину”.

Рішення виконано. Укладено договір оренди земельної ділянки.

№ 51 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про продовження терміну сплати пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького колективному підприємству “Цивільжитлобуд” та внесення змін в договір від 22.01.2007 р. №12, (із внесеними змінами від 27.05.2009р., від 31.12.2009 р., від 25.03.2010р.)”.

Рішення виконано. Внесено зміни в договір від 22.01.2007 №12 (із внесеними змінами від 27.05.2009, від 31.12.2009, від 25.03.2010) шляхом укладання додаткової угоди від 10.10.2010.

№ 55 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю “Будівельний Альянс Інвест” сплачувати пайовий внесок частинами та переукладання договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького”.

Рішення виконано. Укладено договір від 20.10.2010 № 104. Рішенням міської ради № 53 від 15.12.2010 внесено зміни в договір № 104 та продовжено термін сплати пайового внеску до 30.11.2011.

№ 60 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю”.

Рішення виконано. Укладено договір оренди земельної ділянки.

№ 61 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю”.

Рішення виконано. Укладено договір оренди земельних ділянок.

№ 62 тридцять восьмої сесії від 08.09.2010 “Про затвердження проекту відведення земельної ділянки та надання її в короткострокову оренду приватному підприємству “Назар”.

Рішення виконано. Укладено договір оренди земельної ділянки.

№ 6 позачергової тридцять дев’ятої сесії від 14.09.2010 “Про затвердження проекту відведення земельної ділянки та надання її в короткострокову оренду  ТОВ “Гікон”.

Рішення виконано. Укладено договір оренди земельної ділянки.

№ 7 позачергової тридцять дев’ятої сесії від 14.09.2010 “Про внесення змін до рішення 22-ї сесії міської ради від 17.12.2008р. №30”.

Рішення виконано. Укладено додаткову угоду до договору оренди землі.

№ 15 сорокової сесії від 03.11.2010 “Про поновлення договорів оренди юридичним особам”.

Рішення виконано. Укладено договори оренди земельних ділянок.

 

Секретар міської ради В.Лесков

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!