Рішення міської ради

Про затвердження Методик розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес та про втрату чинності рішення позачергової сорок шостої сесії Хмельницької міської ради від 07.10.2020 № 17

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової шістнадцятої сесії

№18 від 28.04.2022 р.

 

 

Про затвердження Методик розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес та про втрату чинності рішення позачергової сорок шостої сесії Хмельницької міської ради від 07.10.2020 № 17

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», на виконання рішення Антимонопольного комітету України від 20.09.2020 № 573-р «Про визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що є допустимою державною допомогою відповідно до Закону», з врахуванням листа Антимонопольного комітету України від 23.07.2021 № 500-29/08-11052, з метою запровадження загального механізму об’єктивного та прозорого обчислення компенсації обґрунтованих витрат на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком 1.

2. Затвердити Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком 2.

3. Затвердити Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг із захоронення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком 3.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення позачергової сорок шостої сесії Хмельницької міської ради від 07.10.2020 № 17 «Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг поводження з побутовими відходами, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території міста Хмельницького».

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М. Ваврищука.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.

 

Міський голова  О. СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 28.04.2022 № 18

Методика

розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються  Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади.

 

1. Загальні положення

1.1. Для вирішення проблем, пов’язаних із твердими побутовими відходами, а також підвищення рівня поводження з ТПВ до стандартів ЄС між Хмельницькою міською радою, Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» (далі – ХКП «Спецкомунтранс»)  та Європейським банком реконструкції та розвитку було підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування. 2 вересня 2020 року рада директорів ЄБРР ухвалила рішення про надання ХКП «Спецкомунтранс» кредиту у сумі 28,5 млн. євро, що доповнюється інвестиційним грантом у розмірі до 5 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (EU Neighbourhood Investment Platform). Кредитні кошти надаються ХКП «Спецкомунтранс» під гарантію міста, яка буде надана відповідно до чинного законодавства України.

Рішенням Хмельницької міської ради від 28.08.2020 № 9 погоджено умови кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку для реалізації проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому.

Проєкт модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому має на меті зменшення надходження відходів на міський полігон на 60 – 70% та, як наслідок, збільшення строку його експлуатації на 10 – 15 років.

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.02.2018 № 87 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького» ХКП «Спецкомунтранс» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів за лотом № 1 строком на п’ять років.

Територія надання послуг з вивезення побутових відходів – Хмельницька міська територіальна громада.

1.2. З метою визначення механізму обчислення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, а саме послуг з вивезення побутових відходів, що надаються ХКП «Спецкомунтранс» розроблено Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади (далі – Методика).

1.3. Методику розроблено для  реалізації проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів (далі – ТПВ) у м. Хмельницькому та будівництва комплексу з переробки ТПВ, яким передбачено інвестиції у діяльність, пов’язану з наданням послуг з вивезення побутових відходів.

1.4. Методика розроблена на виконання рішення Антимонопольного комітету України від 20.09.2020 року № 573-р, відповідно до частини четвертої статті 263, статті 264, пункту (с) додатку XXIII до глави 10 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері.

 

2. Визначення термінів

2.1. Державна допомога суб’єктам господарювання (далі – державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

2.2. Місцеві ресурси – рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

2.3. Послуги, що становлять загальний економічний інтерес (далі – ПЗЕІ) - послуги, пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки;

2.4. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг поводження з побутовими відходами – чиста фінансова різниця між понесеними витратами та отриманими доходами підприємства при виконанні зобов’язання надавати відповідні громадські послуги загального інтересу, з урахуванням економічно обґрунтованого рівня прибутку;

2.5. Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

2.6. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

2.7. Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

2.8. Перевезення (вивезення) побутових відходів – транспортування побутових відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

2.9. Оброблення (перероблення) побутових відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

2.10. Сортування побутових відходів – розділення побутових відходів на різні групи для переробки;

2.11. Захоронення побутових відходів – остаточне розміщення побутових відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

 

3. Механізм визначення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг з вивезення побутових відходів

3.1. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг з вивезення побутових відходів (далі – послуги) здійснюється на підставі замовлення надання послуг з вивезення побутових відходів в ХКП «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади.

3.2. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг здійснюється з урахуванням витрат та доходів та в розрізі операцій облік яких ведеться суб’єктом господарювання.

3.3. Загальна сума компенсації за надання послуг не повинна перевищувати суму, яка необхідна для покриття чистих витрат (чистої фінансової різниці) між понесеними при наданні послуг витратами та нарахованими доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня прибутку, який залишається у підприємства.

3.4. ХКП «Спецкомунтранс» забезпечує коректне відображення на окремих рахунках бухгалтерського обліку результатів фінансово-господарської діяльності відповідно до організаційної структури підприємства таким чином, щоб чітко відстежувались:

- витрати та доходи, пов’язані з послугами, які мають загальний економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, витрати та доходи, пов’язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо яких підприємство здійснює діяльність;

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на принципах бухгалтерського обліку – обумовленості, об’єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, зокрема калькуляції витрат за видами діяльності, та мають базуватися на даних аудиту та визначатись обліковою політикою підприємства.

3.5. Витрати та доходи розраховуються відповідно до чинних положень законодавства у сфері бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства.

3.6. Компенсації за надання ПЗЕІ можуть бути використані, виключно на:

- витрати на оплату праці персоналу;

- відрахування на соціальні заходи;

- електроенергію, паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

- технічне обслуговування, ремонт обладнання та устаткування, необхідного для надання ПЗЕІ;

- постійні розподілені загальновиробничі, адміністративні витрати.

3.7. Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання проводиться за їх призначенням та джерелами надходжень. Для цього до рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відкривають аналітичні рахунки 2-4-го порядків.

За кредитом цього рахунку відображаються кошти цільового призначення для фінансування конкретних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямами або визнані доходи в кореспонденції з кредитом рахунків 718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів», 69 «Доходи майбутніх періодів», а також повернення невикористаних сум цільового фінансування.

3.8. Всі змінні витрати, відповідна частка постійних витрат і прибуток, пов’язані з будь-якою іншою діяльністю підприємства, не можуть бути віднесені до ПЗЕІ.

3.9. Витрати та доходи на надання ПЗЕІ повинні бути збалансовані, без будь-якої можливості передачі доходу в інший сектор діяльності.

 

4. Розрахунок компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс»

4.1. Обчислення чистої фінансової різниці від надання послуги з перевезення (вивезення) побутових відходів чп) здійснюється за формулою:

Рчп = Впп, де

Вп – витрати, понесені у зв'язку з виконанням зобов'язання з надання послуги з перевезення (вивезення) побутових відходів (за мінусом нарахованих амортизаційних відрахувань на оновлення основних засобів, придбаних за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів);

Дп – сума нарахованого доходу, що виникає під час виконання зобов'язань з надання послуги з перевезення (вивезення) побутових відходів, в тому числі отримання доходу від реклами чи будь-якої іншої діяльності, яка не пов'язана з наданням послуги з урахуванням доходу, який залишається у підприємства, та розумного рівня прибутку.

 

5. Проведення фінансування відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ - послуг з вивезення побутових відходів

5.1. Сума компенсації за надання ПЗЕІ - послуг з вивезення побутових відходів, що підлягає перерахуванню, визначається в межах бюджетних асигнувань.

5.2. Суми коштів, що підлягають перерахуванню ХКП «Спецкомунтранс», повинні визначатися на основі звітних даних підприємства (у т. ч. управлінської звітності), а при закінченні бюджетного року - на основі очікуваних даних, з подальшим уточненням відповідно до показників річної звітності.

5.3. Відповідальність за повноту та правильність даних несе керівник підприємства та головний бухгалтер.

5.4. Фінансування видатків у бюджетному періоді здійснюється в межах кошторисних призначень відповідно до наступних документів: актів виконаних робіт, звітів, розрахунків тощо.

 

6. Механізм повернення надмірної компенсації у випадку надання у завищеному розмірі та заходи щодо її уникнення

6.1. Компенсація за надання ПЗЕІ – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та нарахованими доходами з урахуванням розумного рівня прибутку, який залишається у підприємства, що визначена відповідно до розділу 4 Методики.

6.2. З метою уникнення надмірної компенсації чи недостатньої компенсації, під час обчислення фінансового результату від надання ПЗЕІ враховується планова прибутковість, визначена у встановлених тарифах на послуги з вивезення побутових відходів.

6.3. При здійснені відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з вивезення побутових відходів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» застосовуються заходи контролю відповідно до чинного законодавства.

6.4. З метою уникнення надмірної компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з вивезення побутових відходів, які надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за результатами року Підприємство щороку, не пізніше 1 березня року, що слідує за звітним, надає до Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради документи, що підтверджують фактичне використання компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з вивезення побутових відходів. Перевірка діяльності ХКП «Спецкомунтранс» з питання недопущення надання компенсації в надмірному розмірі, проводиться за підсумками  року щорічно до 1 квітня року, наступному за звітним.

6.5. Відповідальність за повноту та правильність даних несе керівник та головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс». У випадку допущення порушення у нецільовому використанні бюджетних коштів зазначені посадові особи притягуються до адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному законами України.

6.6. У разі виявлення випадку надання надмірної компенсації її повернення здійснюється у  порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, у термін до 1 травня року наступному за звітним роком.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

В. о. начальника управління  комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 28.04.2022 № 18

Методика

розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що надаються  Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Для вирішення проблем, пов’язаних із твердими побутовими відходами, а також підвищення рівня поводження з ТПВ до стандартів ЄС між Хмельницькою міською радою, Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» (далі – ХКП «Спецкомунтранс»)  та Європейським банком реконструкції та розвитку було підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування. 2 вересня 2020 року рада директорів ЄБРР ухвалила рішення про надання ХКП «Спецкомунтранс» кредиту у сумі 28,5 млн євро, що доповнюється інвестиційним грантом у розмірі до 5 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (EU Neighbourhood Investment Platform). Кредитні кошти надаються ХКП «Спецкомунтранс» під гарантію міста, яка буде надана відповідно до чинного законодавства України.

Рішенням Хмельницької міської ради від 28.08.2020 № 9 погоджено умови кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку для реалізації проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому.

Проєкт модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому має на меті зменшення надходження відходів на міський полігон на 60 – 70% та, як наслідок, збільшення строку його експлуатації на 10 – 15 років.

Територія надання послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів – Хмельницька міська територіальна громада.

Зміст і тривалість зобов’язань ХКП «Спецкомунтранс» щодо надання послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів —  здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення побутових відходів буде здійснюватися після завершення будівництва сміттєсортувального комплексу протягом строку його експлуатації.

1.2. З метою визначення механізму обчислення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, а саме послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що надаються ХКП «Спецкомунтранс» розроблено Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади (далі – Методика).

1.3. Методику розроблено для  реалізації проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів (далі – ТПВ) у м. Хмельницькому та будівництва комплексу з переробки ТПВ, яким передбачено інвестиції у діяльність, пов’язану з наданням послуг з вивезення побутових відходів.

1.4. Методика розроблена на виконання рішення Антимонопольного комітету України від 20.09.2020 року № 573-р, відповідно до частини четвертої статті 263, статті 264, пункту (с) додатку XXIII до глави 10 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері.

 

2. Визначення термінів

2.1. Державна допомога суб’єктам господарювання (далі – державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

2.2. Місцеві ресурси – рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

2.3. Послуги, що становлять загальний економічний інтерес(далі – ПЗЕІ) - послуги, пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки;

2.4. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг поводження з побутовими відходами – чиста фінансова різниця між понесеними витратами та отриманими доходами підприємства при виконанні зобов’язання надавати відповідні громадські послуги загального інтересу, з урахуванням економічно обґрунтованого рівня прибутку;

2.5. Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

2.6. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

2.7. Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

2.8. Перевезення (вивезення) побутових відходів – транспортування побутових відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

2.9. Оброблення (перероблення) побутових відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

2.10. Сортування побутових відходів – розділення побутових відходів на різні групи для переробки;

2.11. Захоронення побутових відходів – остаточне розміщення побутових відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

 

3. Механізм визначення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів

3.1. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів в (далі – послуги) здійснюється на підставі замовлення надання послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів в ХКП «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади.

3.2. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг здійснюється з урахуванням витрат та доходів та в розрізі операцій облік яких ведеться суб’єктом господарювання.

3.3. Загальна сума компенсації за надання послуг не повинна перевищувати суму, яка необхідна для покриття чистих витрат (чистої фінансової різниці) між понесеними при наданні послуг витратами та нарахованими доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня прибутку, який залишається у підприємства.

3.4. ХКП «Спецкомунтранс» забезпечує коректне відображення на окремих рахунках бухгалтерського обліку результатів фінансово-господарської діяльності відповідно до організаційної структури підприємства таким чином, щоб чітко відстежувались:

- витрати та доходи, пов’язані з послугами, які мають загальний економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, витрати та доходи, пов’язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо яких підприємство здійснює діяльність;

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на принципах бухгалтерського обліку – обумовленості, об’єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, зокрема калькуляції витрат за видами діяльності, та мають базуватися на даних аудиту та визначатись обліковою політикою підприємства.

3.5. Витрати та доходи розраховуються відповідно до чинних положень законодавства у сфері бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства.

3.6. Компенсації за надання ПЗЕІ можуть бути використані, виключно на:

- витрати на оплату праці персоналу;

- відрахування на соціальні заходи;

- електроенергію, паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

- технічне обслуговування, ремонт обладнання та устаткування, необхідного для надання ПЗЕІ;

- постійні розподілені загальновиробничі, адміністративні витрати.

3.7. Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання проводиться за їх призначенням та джерелами надходжень. Для цього до рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відкривають аналітичні рахунки 2-4-го порядків.

За кредитом цього рахунку відображаються кошти цільового призначення для фінансування конкретних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямами або визнані доходи в кореспонденції з кредитом рахунків 718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів», 69 «Доходи майбутніх періодів», а також повернення невикористаних сум цільового фінансування.

3.8. Всі змінні витрати, відповідна частка постійних витрат і прибуток, пов’язані з будь-якою іншою діяльністю підприємства, не можуть бути віднесені до ПЗЕІ.

3.9. Витрати та доходи на надання ПЗЕІ повинні бути збалансовані, без будь-якої можливості передачі доходу в інший сектор діяльності.

 

4. Розрахунок компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» з урахуванням прибутку, отриманого від реалізації вторинної сировини

4.1. Обчислення чистої фінансової різниці від надання послуги з оброблення (перероблення) та сортування побутових відходів (Рчо(п)с) здійснюється за формулою:

Рчо(п)с= Во(п)с о(п)с, де

Во(п)с – витрати, понесені у зв'язку з виконанням зобов'язання з надання послуги з   оброблення (перероблення) та сортування побутових відходів (за мінусом нарахованих амортизаційних відрахувань на оновлення основних засобів, придбаних за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів);

До(п)с– сума нарахованого доходу, що виникає під час виконання зобов'язань з надання послуги з оброблення (перероблення) та сортування побутових відходів, реалізації вторинної сировини, в тому числі отримання доходу від реклами чи будь-якої іншої діяльності, яка не пов'язана з наданням послуги з урахуванням доходу, який залишається у підприємства, та розумного рівня прибутку.

 

5. Проведення фінансування відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ - послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів

5.1. Сума компенсації за надання ПЗЕІ - послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що підлягає перерахуванню, визначається в межах бюджетних асигнувань.

5.2. Суми коштів, що підлягають перерахуванню ХКП «Спецкомунтранс», повинні визначатися на основі звітних даних підприємства (у т. ч. управлінської звітності), а при закінченні бюджетного року - на основі очікуваних даних, з подальшим уточненням відповідно до показників річної звітності.

5.3. Відповідальність за повноту та правильність даних несе керівник підприємства та головний бухгалтер.

5.4. Фінансування видатків у бюджетному періоді здійснюється в межах кошторисних призначень відповідно до наступних документів: актів виконаних робіт, звітів, розрахунків тощо.

 

6. Механізм повернення надмірної компенсації у випадку надання у завищеному розмірі та заходи щодо її уникнення

6.1. Компенсація за надання ПЗЕІ – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та нарахованими доходами з урахуванням розумного рівня прибутку, який залишається у підприємства, що визначена відповідно до розділу 4 Методики.

6.2. З метою уникнення надмірної компенсації чи недостатньої компенсації, під час обчислення фінансового результату від надання ПЗЕІ враховується планова прибутковість, що визначатиметься у тарифах на послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів.

6.3. При здійснені відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» застосовуються заходи контролю відповідно до чинного законодавства.

6.4. З метою уникнення надмірної компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів, які надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за результатами року Підприємство щороку, не пізніше 1 березня року, що слідує за звітним, надає до Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради документи, що підтверджують фактичне використання компенсації за надання ПЗЕІ – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів та сортування відходів. Перевірка діяльності ХКП «Спецкомунтранс» з питання недопущення надання компенсації в надмірному розмірі, проводиться за підсумками  року щорічно до 1 квітня року, наступному за звітним.

6.5. Відповідальність за повноту та правильність даних несе керівник та головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс». У випадку допущення порушення у нецільовому використанні бюджетних коштів зазначені посадові особи притягуються до адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному законами України.

6.6. У разі виявлення випадку надання надмірної компенсації її повернення здійснюється у  порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, у термін до 1 травня року наступному за звітним роком.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

В. о. начальника управління  комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 28.04.2022 № 18

Методика

розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг із захоронення відходів, що надаються  Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Для вирішення проблем, пов’язаних із твердими побутовими відходами, а також підвищення рівня поводження з ТПВ до стандартів ЄС між Хмельницькою міською радою, Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» (далі – ХКП «Спецкомунтранс»)  та Європейським банком реконструкції та розвитку було підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування. 2 вересня 2020 року рада директорів ЄБРР ухвалила рішення про надання ХКП «Спецкомунтранс» кредиту у сумі 28,5 млн євро, що доповнюється інвестиційним грантом у розмірі до 5 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (EU Neighbourhood Investment Platform). Кредитні кошти надаються ХКП «Спецкомунтранс» під гарантію міста, яка буде надана відповідно до чинного законодавства України.

Рішенням Хмельницької міської ради від 28.08.2020 № 9 погоджено умови кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку для реалізації проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому.

Проєкт модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому має на меті зменшення надходження відходів на міський полігон на 60 – 70% та, як наслідок, збільшення строку його експлуатації на 10 – 15 років.

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.02.2018 року № 87 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького» ХКП «Спецкомунтранс» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів за лотом № 1 строком на п’ять років. 

Послуги із захоронення побутових відходів надаються комунальним підприємством ХКП «Спецкомунтранс» на території м. Хмельницького протягом строку експлуатації полігону твердих побутових відходів та проведення його рекультивації.

Зміст зобов’язань ХКП «Спецкомунтранс» щодо надання послуг із захоронення відходів — остаточне розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

Весь обсяг утворених побутових відходів захоронюється на полігоні побутових відходів (ПВ), який розташований за адресою: проспект Миру, 7, м. Хмельницький та функціонує з 1956 року. Діючий міський полігон ПВ належить до комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади і наказом міського відділу комунального господарства від 31.12.1987 № 59 переданий на баланс Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», що надає  послуги з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами, що є послугами загального економічного інтересу. Постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 12.09.2017 № 1110 видано ХКП «Спецкомунтранс» ліцензію на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів за місцем провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів – проспект Миру, 7, м. Хмельницький.

1.2. З метою визначення механізму обчислення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, а саме послуг із захоронення відходів, що надаються ХКП «Спецкомунтранс» розроблено Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг із захоронення відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади (далі – Методика).

1.3. Методику розроблено для  реалізації проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів (далі – ТПВ) у м. Хмельницькому та будівництва комплексу з переробки ТПВ, яким передбачено інвестиції у діяльність, пов’язану з наданням послуг з вивезення побутових відходів.

1.4. Методика розроблена на виконання рішення Антимонопольного комітету України від 20.09.2020 року № 573-р, відповідно до частини четвертої статті 263, статті 264, пункту (с) додатку XXIII до глави 10 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері.

 

2. Визначення термінів

2.1. Державна допомога суб’єктам господарювання (далі – державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

2.2. Місцеві ресурси – рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

2.3. Послуги, що становлять загальний економічний інтерес (далі – ПЗЕІ) - послуги, пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки;

2.4. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг поводження з побутовими відходами – чиста фінансова різниця між понесеними витратами та отриманими доходами підприємства при виконанні зобов’язання надавати відповідні громадські послуги загального інтересу, з урахуванням економічно обґрунтованого рівня прибутку;

2.5. Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

2.6. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

2.7. Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

2.8. Перевезення (вивезення) побутових відходів – транспортування побутових відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

2.9. Оброблення (перероблення) побутових відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

2.10. Сортування побутових відходів – розділення побутових відходів на різні групи для переробки;

2.11. Захоронення побутових відходів – остаточне розміщення побутових відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

 

3. Механізм визначення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг із захоронення відходів

3.1. Компенсація обґрунтованих витрат за надання із захоронення відходів (далі – послуги) здійснюється на підставі замовлення надання послуг із захоронення відходів в ХКП «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади.

3.2. Компенсація обґрунтованих витрат за надання послуг здійснюється з урахуванням витрат та доходів та в розрізі операцій облік яких ведеться суб’єктом господарювання.

3.3. Загальна сума компенсації за надання послуг не повинна перевищувати суму, яка необхідна для покриття чистих витрат (чистої фінансової різниці) між понесеними при наданні послуг витратами та нарахованими доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня прибутку, який залишається у підприємства.

3.4. ХКП «Спецкомунтранс» забезпечує коректне відображення на окремих рахунках бухгалтерського обліку результатів фінансово-господарської діяльності відповідно до організаційної структури підприємства таким чином, щоб чітко відстежувались:

- витрати та доходи, пов’язані з послугами, які мають загальний економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, витрати та доходи, пов’язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо яких підприємство здійснює діяльність;

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на принципах бухгалтерського обліку – обумовленості, об’єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, зокрема калькуляції витрат за видами діяльності, та мають базуватися на даних аудиту та визначатись обліковою політикою підприємства.

3.5. Витрати та доходи розраховуються відповідно до чинних положень законодавства у сфері бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства.

3.6. Компенсації за надання ПЗЕІ можуть бути використані, виключно на:

- витрати на оплату праці персоналу;

- відрахування на соціальні заходи;

- електроенергію, паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

- технічне обслуговування, ремонт обладнання та устаткування, необхідного для надання ПЗЕІ;

- постійні розподілені загальновиробничі, адміністративні витрати.

3.7. Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання проводиться за їх призначенням та джерелами надходжень. Для цього до рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відкривають аналітичні рахунки 2-4-го порядків.

За кредитом цього рахунку відображаються кошти цільового призначення для фінансування конкретних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямами або визнані доходи в кореспонденції з кредитом рахунків 718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів», 69 «Доходи майбутніх періодів», а також повернення невикористаних сум цільового фінансування.

3.8. Всі змінні витрати, відповідна частка постійних витрат і прибуток, пов’язані з будь-якою іншою діяльністю підприємства, не можуть бути віднесені до ПЗЕІ.

3.9. Витрати та доходи на надання ПЗЕІ повинні бути збалансовані, без будь-якої можливості передачі доходу в інший сектор діяльності.

 

4. Розрахунок компенсації за надання ПЗЕІ – послуг із захоронення відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс»

4.1. Обчислення чистої фінансової різниці від надання послуги з захоронення побутових відходів (Рчз) здійснюється за формулою:

Рчз = Взз, де

Вз – витрати, понесені у зв'язку з виконанням зобов'язання з надання послуги з   захоронення побутових відходів (за мінусом нарахованих амортизаційних відрахувань на оновлення основних засобів, придбаних за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів);

Дз – сума нарахованого доходу, що виникає під час виконання зобов'язань з надання послуги з  захоронення побутових відходів, в тому числі отримання доходу від реклами чи будь-якої іншої діяльності, яка не пов'язана з наданням послуги з урахуванням доходу, який залишається у підприємства, та розумного рівня прибутку.

 

5. Проведення фінансування відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ - послуг із захоронення відходів

5.1. Сума компенсації за надання ПЗЕІ - послуг із захоронення відходів, що підлягає перерахуванню, визначається в межах бюджетних асигнувань.

5.2. Суми коштів, що підлягають перерахуванню ХКП «Спецкомунтранс», повинні визначатися на основі звітних даних підприємства (у т. ч. управлінської звітності), а при закінченні бюджетного року - на основі очікуваних даних, з подальшим уточненням відповідно до показників річної звітності.

5.3. Відповідальність за повноту та правильність даних несе керівник підприємства та головний бухгалтер.

5.4. Фінансування видатків у бюджетному періоді здійснюється в межах кошторисних призначень відповідно до наступних документів: актів виконаних робіт, звітів, розрахунків тощо.

 

6. Механізм повернення надмірної компенсації у випадку надання у завищеному розмірі та заходи щодо її уникнення

6.1. Компенсація за надання ПЗЕІ – послуг із захоронення відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та нарахованими доходами з урахуванням розумного рівня прибутку, який залишається у підприємства, що визначена відповідно до розділу 4 Методики.

6.2. З метою уникнення надмірної компенсації чи недостатньої компенсації, під час обчислення фінансового результату від надання ПЗЕІ враховується планова прибутковість, визначена у встановлених тарифах на послуги із захоронення відходів.

6.3. При здійснені відшкодування компенсації за надання ПЗЕІ – послуг із захоронення відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» застосовуються заходи контролю відповідно до чинного законодавства.

6.4. З метою уникнення надмірної компенсації за надання ПЗЕІ – послуг із захоронення відходів, які надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за результатами року Підприємство щороку, не пізніше 1 березня року, що слідує за звітним, надає до Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради документи, що підтверджують фактичне використання компенсації за надання ПЗЕІ – послуг із захоронення відходів. Перевірка діяльності ХКП «Спецкомунтранс» з питання недопущення надання компенсації в надмірному розмірі, проводиться за підсумками  року щорічно до 1 квітня року, наступному за звітним.

6.5. Відповідальність за повноту та правильність даних несе керівник та головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс». У випадку допущення порушення у нецільовому використанні бюджетних коштів зазначені посадові особи притягуються до адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному законами України.

6.6. У разі виявлення випадку надання надмірної компенсації її повернення здійснюється у  порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, у термін до 1 травня року наступному за звітним роком.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

В. о. начальника управління  комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!