Рішення міської ради

Про затвердження Порядків надання фінансової підтримки в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№6 від 23.02.2022 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №20

 

Про затвердження Порядків надання фінансової підтримки в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

 

З метою сприяння інноваційному розвитку аграрного сектору та сільських територій громади, розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегічним планом розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Програмою розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1. Порядок надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення (Додаток 1).

1.2. Порядок відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва (Додаток 2).

1.3. Порядок надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур (Додаток 3).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 23.02.2022 р. №6

Порядок

надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення (далі – Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) шляхом надання з бюджету Хмельницької міської територіальної громади фінансової підтримки фізичним особам-власникам корів (далі – Фізичні особи) за кожну наявну прирощену корову власного відтворення (далі – Підтримка).

1.2. Підтримка надається на безповоротній основі за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено стадо, в розмірі 10000 гривень

1.3. Підтримка нараховується на різницю між кількістю наявних станом на 01 вересня поточного року корів та кількістю корів, що утримувалися станом на 01 вересня минулого року. Факт народження корів має бути підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру тварин.

1.4. Підтримка здійснюється через головного розпорядника коштів – управління економіки міської ради.

1.5. Підтримка здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за поданням управління економіки міської ради, в межах кошторисних призначень на календарний рік.

 

2. Право на одержання Підтримки мають Фізичні особи, які:

2.1. Зареєстровані та ведуть господарство на території Хмельницької міської територіальної громади.

2.2. Утримують корів, на які передбачено відшкодування, народжені в домогосподарстві та зареєстровані в Єдиному державному реєстрі тварин.

 

3. На одержання Підтримки не мають права Фізичні особи, які:

3.1. В поточному році скористалися програмами підтримки державного, регіонального бюджету за приріст поголів’я корів власного відтворення.

3.2. Мають заборгованість по розрахунках за платежами по сплаті за житлово-комунальні послуги понад 1 прожитковий мінімум, встановлений на поточний рік.

 

4. Критеріями під час визначення Фізичних осіб, яким за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади буде надано Підтримку, є:

4.1. Більша кількість утриманих ідентифікованих корів.

4.2. Приріст загальної кількості поголів’я корів.

4.3. Планування здійснення реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

4.4. Відповідність критеріям, зазначеним у пункті 2.1, 2.2 цього Порядку.

 

5. Механізм надання Підтримки.

5.1. Для отримання Підтримки Фізичні особи подають управлінню економіки міської ради до 1 жовтня поточного року такі документи:

5.1.1. Заяву (додаток 1).

5.1.2. Копії паспорта власника тварин і довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це у відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті).

5.1.3. Довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком.

5.1.4. Розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів (додаток 2).

5.1.5. Копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів.

5.1.6. Витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, які народжені в домогосподарстві, станом на 01 вересня минулого року та 01 вересня поточного року.

5.1.7. Акт обстеження домогосподарства на предмет утримання корів, виданий державними установами ветеринарної медицини на відповідній території.

5.2. Подані відповідно до вищезазначених пунктів документи реєструються у журналі реєстрації (додаток 3).

5.3. На підставі поданих до 15 жовтня документів, управління економіки міської ради формує відомість фізичних осіб-власників корів, які мають право на отримання фінансової підтримки за приріст корів власного відтворення (додаток 4), та подає проєкт рішення на затвердження виконавчому комітету міської ради.

5.4. Підтримка здійснюється шляхом перерахування управлінням економіки міської ради відповідної суми коштів на поточні рахунки Фізичних осіб, відкриті в банківських установах.

5.5. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Фізичній особі. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно у термін, визначений для подання таких документів.

5.6. Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться у день їх надходження.

5.7.Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

5.8. Фізичні особи щороку до 25 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів подають управлінню економіки міської ради інформацію про наявне поголів’я корів станом на 1 січня поточного року, зокрема прирощеного поголів’я корів власного відтворення, на яке було отримано Підтримку (додаток 5).

5.9. У разі зменшення прирощеного поголів’я корів власного відтворення, станом на 1 січня двох наступних років, на які було отримано Підтримку, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами, або набутими з вини власника незаразними хворобами, за виключенням обставин, спричинених дією непереборної сили, бюджетні кошти, що були виплачені як Підтримка, повертаються до бюджету Хмельницької міської територіальної громади в повному обсязі та установленому законодавством порядку.

5.10. Відповідальність за достовірність поданих документів несе їх надавач згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, кошти, виплачені як Підтримка, підлягають поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

Додаток 1

до Порядку надання фінансової

підтримки за приріст поголів’я корів

власного відтворення

 

Начальнику управління економіки

Хмельницької міської ради

_______________________________

 

ЗАЯВА

на отримання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення

Прошу розглянути документи для отримання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення.

 

Кількість поголів’я корів станом на 01 вересня _______ року:

1) згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин __________

(голів)

 

Кількість поголів’я корів станом на 01 вересня _______ року:

1) згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин __________

(голів)

Кількість поголів'я корів, прирощене за рахунок власного відтворення, станом на 01 вересня _______ року: ____________

(голів)

 

Я, _______________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

Відомості про фізичну особу-власника корів

1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):

_________________________________________________________________

2. Зареєстроване місце проживання _________________________________________

_________________________________________________________________

Телефон _________________________ E-mail______________________________

 

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта ______________________________________________

 

Додатки (документи, зазначені у пункті 5.1. Порядку надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення):

1. Копії паспорта власника тварин і довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це у відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті).

2. Довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком.

3. Розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів.

4. Копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів.

5. Виданий в установленому порядку Витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, які народжені в домогосподарстві, станом на 01 вересня минулого року та 01 вересня поточного року.

6. Акт обстеження домогосподарства на предмет утримання корів, виданий державними установами ветеринарної медицини на відповідній території.

З вимогами Порядку надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення, та з умовами отримання фінансової підтримки за приріст корів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

______________                _______________             ________________________

(дата)                                        (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

 

Додаток 2

до Порядку надання фінансової

підтримки за приріст поголів’я корів

власного відтворення

 

Начальнику управління економіки

Хмельницької міської ради

_______________________________

 

РОЗПИСКА

 

Я, ___________________________________________________ зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________________________

______________________________________________ паспорт ______________ , виданий (коли і ким) __________________________________________________________________

_______________ , даю цю розписку управлінню економіки Хмельницької міської ради про те, що несу повну юридичну і фінансову відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність поданих мною документів згідно Порядку надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення.

 

Дата                                                                                                  Підпис

 

Додаток 3

до Порядку надання фінансової

підтримки за приріст поголів’я корів

власного відтворення

ЖУРНАЛ

реєстрації фізичних осіб-власників корів, які подали документи для отримання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення

з/п

Дата прий-няття доку-ментів

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Заява на отри-мання компен-сації

Копія паспорта та довідки про прис-воєння реєстра-ційного номера облікової картки платника податків

Довідка про від-криття рахунку в банку

Розписка про повну юридичну та фінан-сову відпові-дальність за досто-вірність поданих даних

Копії пас-портів і ветери-нарних карток корів

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин

Акт обстеження домогос-подарства на предмет утримання корів, виданий державними установами ветери-нарної медицини на відповідній території

Підпис особи, що подала доку-менти

станом на 01 вересня

_____ р.

станом на 01 вересня

_____ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку надання фінансової

підтримки за приріст поголів’я корів

власного відтворення

ВІДОМІСТЬ

фізичних осіб-власників корів, які мають право на отримання фінансової підтримки за приріст корів власного відтворення

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Місце реєстрації проживання фізичної особи

Номер поточного рахунку, найменування та код ЄДРПОУ відокрем-леного підрозділу банку

Реєстра-ційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта

Поголів'я корів згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру тварин, голів

Поголів'я корів, на яке нарахо-вується дотація, голів

Сума нарахо-ваної дотації,

тис.грн

усього*

на яке збільшилось основне стадо за рік

станом на 01 вересня

______ р

станом на 01 вересня

______ р.

усього

з них за рахунок власного відтво-рення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки

___________                    ___________________

"___" ____________ 20__ року                      (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

____________

 

Додаток 5

до Порядку надання фінансової

підтримки за приріст поголів’я корів

власного відтворення

 

Начальнику управління економіки

Хмельницької міської ради

_______________________________

 

ІНФОРМАЦІЯ

від фізичних осіб про наявне поголів'я корів, у тому числі поголів'я корів, на яке надавалась фінансова підтримка

1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):

_________________________________________________________________

2. Зареєстроване місце проживання

_________________________________________________________________

 

Вид тварин (необхідне підкреслити)

Поголів'я корів, на яке надавалась фінансова підтримка, голів

Поголів'я корів станом на 01 січня 20__ року

усього, голів

у тому числі, на яке надавалась фінансова підтримка, голів

Корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності

 

 

 

 

_________________                ______________             ________________________

(дата)                                                         (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від 23.02.2022 р. №6

Порядок

часткового відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок часткового відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва (далі – Порядок), визначає умови та механізм надання фінансової підтримки юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми власності та фізичним особам-підприємцям (далі – Отримувачі), шляхом часткового відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади витрат, пов’язаних з проведенням робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката (далі – Відшкодування).

1.2. Відшкодування надається на безповоротній основі, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки у розмірі 50% вартості одного сертифікату, але не більше 50 тисяч гривень на одного Отримувача.

1.3. Відшкодування здійснюється на підставі укладених договорів Отримувача з відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката з 01 вересня минулого року до 31 серпня поточного року.

1.4. Відшкодування здійснюється через головного розпорядника коштів – управління економіки міської ради.

1.5. Відшкодування здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за поданням управління економіки міської ради, в межах кошторисних призначень на календарний рік.

 

2. Право на одержання Відшкодування мають Отримувачі, які займаються органічним виробництвом та:

2.1. Зареєстровані і здійснюють господарську діяльність на території Хмельницької міської територіальної громади.

2.2. Не мають заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, також до бюджету Пенсійного фонду України, та заборгованості з виплати заробітної плати.

2.3. Не визнані банкрутом, або стосовно якого не порушено справу про банкрутство.

2.4. Не перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

 

3. На одержання Відшкодування не мають право Отримувачі, які:

3.1. Скористалися в поточному році програмами підтримки державного, регіонального бюджету за напрямом відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва.

3.2. Подали завідомо недостовірні відомості та документи.

 

4. Критеріями під час визначення Отримувачів, яким за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади буде надано Відшкодування, є:

4.1. Наявність інноваційної, енерго - і ресурсозберігаючої складової.

4.2. Експортна орієнтованість.

4.3. Сприяння просуванню іміджу громади.

4.4. Відповідність критеріям, зазначеним у пункті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 цього Порядку.

 

5. Механізм надання Відшкодування.

5.1. Для отримання Відшкодування Отримувачі подають управлінню економіки міської ради до 1 вересня поточного року такі документи:

5.1.1. Заяву (додаток 1).

5.1.2. Установчі документи:

5.1.2.1. Копію Статуту, договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи) (на __ арк.).

5.1.2.2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

5.1.2.3. Список членів кооперативу, дійсний на дату подання заяви (для сільськогосподарських кооперативів) (на __ арк.).

5.1.3. Копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника, або уповноваженої особи, яка представляє юридичну особу.

5.1.4. Довідку про банківські реквізити.

5.1.5. Копію договору між Отримувачем та відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката.

5.1.6. Копії платіжних документів, що підтверджують факт оплати згідно договору.

5.1.7. Копії отриманих сертифікатів відповідності виробництва органічної продукції (сировини).

5.1.8. Документи, що підтверджують виробничу діяльність у напрямку органічного виробництва за попередній рік (для Отримувачів, які претендують на Відшкодування другий та кожний наступний рік).

5.1.9. Довідку про відсутність заборгованості із сплати податків та інших обов’язкових  платежів.

5.1.10. Довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

5.1.11. Розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів (додаток 2).

5.2. Копії документів подаються разом із оригіналами відповідальній особі управління економіки міської ради.

5.3. Подані документи реєструються в журналі реєстрації (додаток 3).

5.4. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Отримувачу. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

5.5. Заяви, що надійшли після закінчення строку їх подання, не приймаються і не розглядаються.

5.6. Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться у день їх надходження.

5.7. На підставі поданих до 1 вересня документів, управління економіки міської ради формує реєстр Отримувачів, які мають право на часткове відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката (додаток 4) та подає проект рішення на затвердження виконавчому комітету міської ради.

5.8. Відшкодування здійснюється шляхом перерахування управлінням економіки міської ради відповідної суми коштів на поточні рахунки Отримувачів.

5.9. Відповідальність за достовірність поданих документів несе їх надавач згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, часткове відшкодування підлягає поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

Додаток 1 до Порядку часткового

відшкодування витрат з сертифікації

органічного виробництва

 

Начальнику управління економіки

Хмельницької міської ради

____________________________

 

ЗАЯВА

Прошу включити до реєстру отримувачів часткового відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади витрат, пов’язаних з проведенням робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката.

 

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Назва організації ____________________________________________________________

2. Прізвище, ім'я, по батькові керівника:

___________________________________________________________________

3. Реєстрація/Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)

___________________________________________________________________

3.1. Місце здійснення господарської діяльності __________________________________

___________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса)

3.2. Телефон __________________________________ Факс ___________________________

 

4. Класифікаційні ознаки:

4.1. Форма власності _________________________________________________________

4.2. Види діяльності за КВЕД _________________________________________________

4.3. Код згідно з ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців) _____________________________

5. Банківські реквізити _________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Дані отримувача, які не обмежують права на одержання часткового відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката:

 

Зареєстроване та здійснює господарську діяльність на території Хмельницької міської територіальної громади

Не визнано банкрутом, або не порушено справу про банкрутство

Немає заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов`язаннями

Не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Не скористалися в поточному році програмами підтримки державного, регіонального бюджету за напрямом відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва

 

Я, _______________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

Додатки (документи зазначені у п 5.1. Порядок відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва):

1. Установчі документи:

Копія Статуту, або договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (на ___ арк.).

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Список членів кооперативу, дійсний на дату подання заяви (для сільськогосподарських кооперативів) (на ___ арк.).

 

2. Копія паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, або уповноваженої особи, яка представляє юридичну особу.

3. Довідка про банківські реквізити для перерахування коштів.

4. Копія договору між Отримувачем та відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката.

5. Копії платіжних документів, що підтверджують факт оплати згідно договору.

6. Копії отриманих сертифікатів відповідності виробництва органічної продукції (сировини).

7. Документи, що підтверджують виробничу діяльність у напрямку органічного виробництва за попередній рік (для Отримувачів, які претендують на Відшкодування другий та кожний наступний рік).

8. Довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

9. Довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

10. Розписка про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів.

 

Фактично витрачено _______ гривень.

 

З вимогами Порядку відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки та з умовами отримання відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Підпис заявника ______________________   _______________________________

(підпис)                                              (прізвище та ініціали)

 

«___»_______            року                           м.п

 

Додаток 2 до Порядку часткового

відшкодування витрат з сертифікації

органічного виробництва

 

Начальнику управління економіки

Хмельницької міської ради

_______________________________

 

РОЗПИСКА

___________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання, який займається органічним виробництвом)

в особі ___________________________________________________________________

код ЄДРПОУ ______________________________________________ гарантує управлінню економіки повну юридичну і фінансову відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність поданих мною документів згідно Порядку часткового відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва.

 

 

Дата                                                                                                  Підпис

                                                           М.П.

 

Додаток 3 до Порядку часткового

відшкодування витрат з сертифікації

органічного виробництва

 

Журнал реєстрації

документів, поданих для отримання часткового відшкодування з бюджету витрат, пов’язаних з проведенням робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката

з/п

 

Реєстра-ційний номер заявки, дата

Назва суб'єкта господа-рювання, який займає-ться орга-нічним вироб-ництвом/ПІБ керівника, телефон

Установчі документи

Копія паспорта та довідки про прис-воєння реєстра-ційного номера облікової картки платника податків, або уповно-важеної особи, яка пред-ставляє юридичну особу

Дові-дка про банків-ські рекві-зити

Копія договору між Отрим-увачем та відпо-відним сертифік-аційним органом на прове-дення робіт із підтвер-дження відпові-дності вироб-ництва орга-нічної продукції (сиро-вини) та видачею серти-фіката

Копії платіж-них доку-ментів, що підтвер-джують факт оплати згідно дого-вору

Копії отри-маних серти-фікатів відпо-відності вироб-ництва орга-нічної про-дукції (сиро-вини)

Доку-менти, що підтвер-джують виробничу діяльність у напрямку органі-чного вироб-ництва за попе-редній рік (для Отри-мувачів, які претен-дують на Відшко-дування другий та кожний наступний рік)

Довідку про відсут-ність забор-гованості з платежів, контроль за справ-лянням яких покла-дено на контр-олюючі органи.

Довідку з Єдиного реєстру підп-риємств, щодо яких пору-шено провад-ження у справі про банк-рутство

Роз-писка про повну юри-дичну та фінан-сову відпові-дальність за досто-вірність поданих доку-ментів

Копія Статуту, або договору (декла-рації) про ство-рення сімей-ного фермер-ського госпо-дарства

Витяг з Єдиного держав-ного реєстру юри-дичних осіб, фізич-них осіб підпри-ємців та громад-ських форму-вань

Список членів коопе-ративу, дійсний на дату подання заявки (для сільсько-господар-ських коопе-ративів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Порядку часткового

відшкодування витрат з сертифікації

органічного виробництва

 

РЕЄСТР

отримувачів часткового відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката

Назва суб'єкта господарювання, який займається органічним виробництвом/прізвище, ім’я, по батькові керівника

Код ЄДРПОУ

Банківські реквізити

Назва суб’єкта, який проводив сертифікацію

Вид сертифікованої продукції

Вартість проведених робіт,

гривень

Сума компенсації,

гривень

1

2

3

4

5

6

7

             

Всього

           

 

Начальник управління економіки

                                                                                                                                                          __________                _____________________

                                                                                                                                                          (підпис)                      (прізвище та ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від 23.02.2022 р. №6

Порядок

надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур (далі – Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки з бюджету Хмельницької міської територіальної громади в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки за вирощування малопоширених культур з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (далі – Підтримка).

1.2. Підтримка надається на безповоротній основі юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми власності та фізичним особам-підприємцям (далі - Отримувачі), з розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощуються малопоширені культури, у розмірі 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 20 гектарів оброблюваних угідь одним Отримувачем.

1.3. Підтримка надається Отримувачу протягом одного бюджетного року за культурами, передбаченими додатком 1 цього Порядку.

1.4. Підтримка здійснюється через головного розпорядника коштів – управління економіки міської ради.

1.5. Підтримка надається на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за поданням управління економіки міської ради, в межах кошторисних призначень на календарний рік.

 

2. Право на одержання Підтримки мають Отримувачі, які:

2.1. Зареєстровані і здійснюють господарську діяльність на території Хмельницької міської територіальної громади.

2.2. Не мають заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, також до бюджету Пенсійного фонду України, та заборгованості з виплати заробітної плати.

2.3. Не визнані банкрутом, або стосовно якого не порушено справу про банкрутство.

2.4. Не перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

 

3. На одержання Підтримки не мають право Отримувачі, які:

3.1. Скористалися в поточному році програмами підтримки державного, регіонального бюджету за напрямом фінансової підтримки за вирощування нетрадиційних, малопоширених культур, з додатку 1 цього Порядку.

3.2. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

3.3. Подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки.

 

4. Критерії для визначення Отримувачів, яким буде надано Підтримку:

4.1. Наявність інноваційної, енерго - і ресурсозберігаючої складової.

4.2. Експортна орієнтованість.

4.3. Сприяння просуванню іміджу громади.

4.4. Проведення модернізації, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва продукції (послуг).

4.5. Відповідність критеріям, зазначеним у пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 цього Порядку.

 

5. Механізм надання Підтримки.

5.1. Для одержання Підтримки Отримувачі подають управлінню економіки міської ради до 15 жовтня поточного року такі документи:

5.1.1. Заяву (додаток 2).

5.1.2. Копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника, або уповноваженої особи, яка представляє юридичну особу.

5.1.3. Установчі документи:

- копію Статуту, договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- список членів кооперативу, на дату подання заяви (для сільськогосподарських кооперативів).

5.1.4. Довідку про банківські реквізити.

5.1.5. Документи, що підтверджують наявність посівних площ малопоширених культур:

Для юридичних осіб:

- довідку про підсумки сівби під урожай поточного року (із форми державного статистичного спостереження №4-сг) для юридичних осіб;

- копію акту витрат насіння і садивного матеріалу (сільгоспоблік, форма ВЗСГ-4 за рік посіву/ посадки);

- копію договору про купівлю посівного/посадкового матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право вирощувати та реалізовувати насіння, або садивний матеріал.

Для фізичних осіб-підприємців:

- копію акту витрат насіння і садивного матеріалу за рік посіву/ посадки;

- фотоматеріали з підтвердженням посіву/ садіння, догляду малопоширених культур, поля з вегетуючими малопоширеними культурами;

- копію договору про купівлю посівного/посадкового матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право вирощувати та реалізовувати насіння, або садивний матеріал.

5.1.6. Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу).

5.1.7. Довідку про відсутність заборгованості із сплати податків та інших обов’язкових платежів.

5.1.8. Довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

5.1.9. Копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітній період (для юридичних осіб).

5.1.10. Розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів (додаток 3).

5.2. Копії документів надаються разом із оригіналами відповідальній особі управління економіки міської ради.

5.3. Подані документи реєструються в журналі реєстрації (додаток 4).

5.4. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Отримувачу. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

5.5. Заяви, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

5.6. Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться у день їх надходження.

5.7. На підставі поданих до 15 жовтня документів, управління економіки міської ради формує реєстр отримувачів фінансової підтримки за вирощування малопоширених культур з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (додаток 5), та подає проєкт рішення на затвердження виконавчому комітету міської ради.

5.8. Підтримка здійснюється шляхом перерахування управлінням економіки міської ради відповідної суми коштів на поточні рахунки Отримувачів, відкриті в банківських установах.

5.9. Відповідальність за достовірність поданих документів та відповідних інформаційних довідкових матеріалів несе їх надавач згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, фінансова підтримка підлягає поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

Додаток 1 до Порядку надання фінансової

підтримки за вирощування малопоширених

сільськогосподарських культур

 

Перелік

малопоширених сільськогосподарських культур, які можуть вирощуватись на території Хмельницької МТГ

 

Зернобобові

Сочевиця

Нут

 

Технічні

Коноплі посівні

Тютюн

Овочеві і плодові

Фізаліс овочевий

Гарбуз

Ревінь

Батат

Артишок

Бамія

Гісоп лікарський

Мамордика

Базилік духмяний

Лохина

Мигдаль

Жимолость істивна

Аронія чорноплідна

 

Олійні

Гірчиця біла

Гірчиця сиза

Сафлор красильний

Льон олійний

Рижій

Амарант

Лікарські

Розторопша плямиста

Ромашка лікарська

Валеріана

М’ята

Коріандр посівний

Фенхель звичаний

Чорнушка посівна

Нагідки лікарські

 

 

Додаток 2 до Порядку надання фінансової

підтримки за вирощування малопоширених

сільськогосподарських культур

 

Начальнику управління економіки

Хмельницької міської ради

____________________________

 

ЗАЯВА

Прошу включити до реєстру отримувачів фінансової підтримки з бюджету Хмельницької міської територіальної громади за вирощування малопоширених культур з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.

Відомості про суб'єкта господарювання

 

1. Назва організації ____________________________________________________________

2. Прізвище, ім'я, по батькові керівника:

___________________________________________________________________

3. Реєстрація/Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)

___________________________________________________________________

3.1. Місце провадження господарської діяльності __________________________________

___________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса)

3.2. Телефон __________________________________ Факс ___________________________

4. Класифікаційні ознаки:

4.1. Форма власності _________________________________________________________

4.2. Види діяльності за КВЕД _________________________________________________

4.3. Код згідно з ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців) _____________________________

5. Банківські реквізити _________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Дані підприємства, які не обмежують права на одержання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур.

Зареєстроване та здійснює господарську діяльність на території Хмельницької міської територіальної громади

Не визнано банкрутом, або не порушено справу про банкрутство

Немає заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов`язаннями

Не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Не скористалися в поточному році програмами підтримки державного, регіонального бюджету за напрямом фінансової підтримки за вирощування нетрадиційних, малопоширених культур, з додатку 1 Порядку надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур

 

Я, _______________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

Додатки (документи зазначені в п.5.1. Порядку надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур):

 

1. Копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, або уповноваженої особи, яка представляє юридичну особу.

 

2. Установчі документи:

Копія Статуту, договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (на ___ арк.).

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Список членів кооперативу, дійсний на дату подання заявки (для сільськогосподарських кооперативів) (на ___ арк.).

 

3. Довідку про банківські реквізити.

4. Документи, що підтверджують наявність посівних площ малопоширених культур:

Для юридичних осіб:

- Довідка про підсумки сівби під урожай поточного року (із форми державного статистичного спостереження №4-сг).

- Копія акту витрат насіння і садивного матеріалу (сільгоспоблік, форма ВЗСГ-4 за рік посіву/ посадки).

- Копія договору про купівлю посівного/посадкового матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право вирощувати та реалізовувати насіння, або садивний матеріал.

Для фізичних осіб-підприємців:

- Копія акту витрат насіння і садивного матеріалу за рік посіву/ посадки.

- Фотоматеріали з підтвердженням посіву/ садіння, догляду малопоширених культур, поля з вегетуючими малопоширеними культурами.

- Копія договору про купівлю посівного/посадкового матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право вирощувати та реалізовувати насіння, або садивний матеріал.

5. Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу).

6. Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

7. Довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

8. Копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік звітний період.

9. Згода на обробку персональних даних.

10. Розписка про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів.

Площа посівів малопоширених культур _______ га.

 

З вимогами Порядку надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки та з умовами отримання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Підпис заявника ______________________   _______________________________

(підпис)                                              (прізвище та ініціали)

 

«___»_______            року                           м.п

 

Додаток 3 до Порядку надання фінансової

підтримки за вирощування малопоширених

сільськогосподарських культур

 

Начальнику управління економіки

Хмельницької міської ради

____________________________

 

РОЗПИСКА

___________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)

в особі ___________________________________________________________________

код ЄДРПОУ ______________________________________________ гарантує управлінню економіки повну юридичну і фінансову відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність поданих мною документів згідно надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

 

 

Дата                                                                                                  Підпис

                                                           М.П.

 

Додаток 4 до Порядку надання фінансової

підтримки за вирощування малопоширених

сільськогосподарських культур

 

Журнал реєстрації

документів, поданих для отримання фінансової підтримки за вирощування малопоширених культур з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

з/п

 

Реєстра-ційний номер заявки, дата

Назва суб'єкта господа-рювання

Копія паспорта та довідки про присвоєння реєстра-ційного номера облікової картки платника податків, або уповно-важеної особи, яка пред-ставляє юридичну особу

Установчі документи

Довідка про банків-ські рекв-ізити

Документи, що підтверджують наявність посівних площ малопоширених культур

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтвер-джують право власності або корис-тування земельною ділянкою (стосовно сільсько-господар-ського обслуго-вуючого коопе-ративу – для кожного члена коопе-ративу)

Довідка про відсут-ність заборг-ованості з платежів, контроль за справ-лянням яких покла-дено на контро-люючі органи

Довідка з Єдиного реєстру під-приємств, щодо яких порушено провад-ження у справі про банк-рутство

Копія фінан-сового документа, що підтве-рджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний період

Згода на обробку персо-нальних даних

Розписка про повну юри-дичну та фінансову відповіда-льність за досто-вірність поданих доку-ментів

Копія Статуту, договору (декла-рації) про створення сімейного ферме-рського госпо-дарства

Витяг з Єдиного держав-ного реєстру юри-дичних осіб, фізичних осіб підп-риємців та громад-ських фо-рмувань

Список членів коопе-ративу, дійсний на дату подання заявки (для сільсько-господар-ських коопе-ративів)

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб-підприємців

Довідка про підсумки сівби під урожай поточного року (із форми держав-ного стати-стичного спосте-реження №4-сг)

Копія акту витрат насіння і садив-ного мате-ріалу (сільго-споблік, форма ВЗСГ-4 за рік посіву/ посадки)

Копія договору про купівлю посівного/посад-кового матеріалу у суб’єктів насін-ництва та розса-дництва, яким надано право вирощ-увати та реалізо-вувати насіння, або садивний матеріал

Копія акту витрат насіння і садив-ного мате-ріалу за рік посіву/ посадки

Фото-матеріали з підтвер-дженням посіву/ садіння, догляду малопо-ширених культур, поля з вегетую-чими малопо-ширеними культурами

Копія договору про купівлю посівного/посад-кового матеріалу (не нижче першої репро-дукції) у суб’єктів насін-ництва та розсад-ництва, яким надано право виро-щувати та реаліз-овувати насіння, або садивний матеріал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 5 до Порядку надання фінансової

підтримки за вирощування малопоширених

сільськогосподарських культур

РЕЄСТР

отримувачів фінансової підтримки за вирощування малопоширених культур з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

Назва суб'єкта господарювання /прізвище, ім’я, по батькові керівника

Код ЄДРПОУ

Банківські реквізити

Назва малопоширеної культури

Площа, на якій вирощуються малопоширені культури, га

Площа малопоширених культур на яку нараховується Підтримка, га

Сума фінансової підтримки,

гривень

1

2

3

4

5

6

7

             

Всього

           

 

Начальник управління економіки

                                                                                                                                                          __________                _____________________

                                                                                                                                                          (підпис)                      (прізвище та ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

(Пункт 1.1 та 5.3 додатку 1 викладено у новій редакції відповідно до

рішення 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №20)

File link
Розмір: 249 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!