Рішення міської ради

Про затвердження «Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки»

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення четвертої сесії

№2 від 17.02.2021 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №115

рішенням виконавчого комітету від 08.04.2022 №190

рішенням виконавчого комітету від 14.07.2022 №463

рішенням виконавчого комітету від 08.09.2022 №635

рішенням 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 №6

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №4

рішенням 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №2

рішенням 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №3

рішенням 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №3

рішенням 38-ї сесії міської ради від 13.03.2024 №4

 

Про затвердження «Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України «Про Національну поліцію», Законом України «Про місцеве самоврядування», з метою забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницького міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на Хмельницьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 17.02.2021 №2

 

ПРОГРАМА

забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

 

1. Стан криміногенної ситуації на території Хмельницької міської територіальної громади та основні проблеми її подолання

Профілактика злочинності має велике суспільне значення.

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи з розумінням ставляться до проблем правоохоронної діяльності. На вирішення проблем профілактики правопорушень та злочинності рішенням шостої сесії міської ради від 15 травня 2016 року №3 прийнято Програму забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2016-2020 роки. На фінансування міської Програми щорічно виділялись кошти.

Це сприяло поліпшенню розкриття таких небезпечних злочинів як: вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв, грабежів, хуліганств, крадіжок з квартир, незаконних заволодінь транспортними засобами та незаконного поводження зі зброєю в місті Хмельницькому. Вплинуло на покращення стану оперативного реагування на повідомлення та події громадян, суттєво зменшило час реагування.

Покращилась якість досудового розслідування злочинів в сфері службової діяльності, проти власності, незаконного виготовлення підакцизних товарів, порушення авторських прав, злочинів у фінансово-кредитній сфері.

Більш системного характеру набуває посилення боротьби з вуличною злочинністю та злочинами проти особистого майна громадян, підтримання публічної безпеки і порядку, протидії незаконному обігу зброї та незаконному заволодінню транспортними засобами.

Поряд з цим, криміногенна ситуація на території Хмельницької міської територіальної громади продовжує залишатись складною, а профілактика злочинності потребує додаткових заходів організаційного та практичного характеру.

Домінуючою проблемою залишається підтримання публічної безпеки і порядку, комплексне використання сил та засобів, в тому числі і громадських формувань з охорони громадського порядку.

У зв’язку із погіршенням соціально-економічного становища в державі розповсюджений характер несуть кримінальні правопорушення, пов’язані з заволодінням особистим майном громадян (за 9 місяців 2020 року зареєстровано 679 крадіжок (1 629 – 2019 р.)). Значна кількість зареєстрованих в Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (за 9 місяців 2020 року зареєстровано заяв та повідомлень громадян 50 766 (51 280 – 2019 р.)), а тому відповідно залишається велике навантаження по вирішенню вказаних матеріалів підрозділами, що позначається на проведенні профілактичної роботи серед підоблікового елементу.

Для більш ефективного задоволення потреб населення, виконання покладених на поліцію завдань та надання поліцейських послуг, зазначених в Законі України «Про Національну поліцію», у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, прямо залежить від взаємодії поліції з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями, що здійснюється на засадах партнерства, та залежить від матеріально-технічного забезпечення поліції.

 

2. Мета Програми:

Метою цієї Програми є забезпечення Хмельницьким районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області, при активній взаємодії та підтримці Хмельницької міської ради, виконкому Хмельницької міської ради, громадськості, публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

 

3. Завдання Програми

Програма спрямована на:

- підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів, взаємодія з населенням на засадах партнерства;

- підвищення рівня ефективності оперативного реагування органами поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також поліпшення оперативної обстановки на території Хмельницької міської територіальної громади;

- здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчинення правопорушень;

- недопущення вчинення терористичних актів, диверсій, проявів сепаратизму, недопущення потрапляння на території Хмельницької міської територіальної громади зброї, вибухових речовин та боєприпасів;

- своєчасна і достовірна інформаційна підтримка служб охорони правопорядку всіх рівнів;

 - посилення профілактичного впливу на осіб, від яких можна очікувати скоєння кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких та особливо тяжких, підвищення якості оперативно-розшукової роботи;

- забезпечення публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади, вилучення з незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин, попередження скоєння правопорушень дітьми;

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживання заходів для їх усунення;

- вживання заходів з метою виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

- вживання заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінальних чи адміністративних правопорушень;

- вживання заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе;

- покращення стану профілактичної роботи з переселенцями з інших регіонів України.

 

4. Очікувані результати

Виконання Програми дозволить: поліпшити діяльність органів поліції щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підтримання публічної безпеки і порядку; спрямувати зусилля органів поліції на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність і громадську безпеку та порядок.

У результаті виконання Програми очікується:

- підвищення рівня суспільної довіри та підтримки громадян до органів поліції;

- зниження рівня злочинності на території Хмельницької міської територіальної громади, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- відсутність терористичних актів, диверсій, проявів сепаратизму, недопущення потрапляння на територію громади зброї, вибухових речовин та боєприпасів;

- оперативне та ефективне реагування на заяви і повідомлення громадян про вчинені кримінальні та адміністративні правопорушення;

- виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

- поліпшення захисту органами поліції прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя для мешканців громади;

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх в протиправну діяльність;

- підтримання громадської безпеки та порядку на максимально високому рівні;

- сприяння, в межах компетенції поліції, викоріненню корупційних проявів в суспільстві;

- покращення проведення превентивних заходів, щодо протидії наркоманії, алкоголізму та насильству в сім’ї;

- зміцнення кадрового потенціалу органів поліції.

 

5. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

6. Заходи щодо виконання Програми

Для досягнення запланованої мети Програмою передбачено заходи, які затверджені додатком 3 до Програми.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області полковник поліції В.ПТАЩУК

 

Додаток 1 до Програми у редакції

рішення 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 року №6

 

ПАСПОРТ

Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

1.

Розробник Програми

Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області

2.

Відповідальний виконавець Програми

Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області

3

Учасники Програми

Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області, Хмельницька міська рада, департамент інфраструктури міста, відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, управління торгівлі, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, редакція газети «Проскурів», муніципальна телерадіокомпанія «Місто», приватні друкарні м.Хмельницького, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» для Хмельницького управління ДВБ НП України

4.

Термін і етапи реалізації Програми

2021-2025 роки

5.

Джерела фінансування Програми

бюджет Хмельницької міської територіальної громади

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі (грн.):

16 268 400

6.1.

Коштів місцевого бюджету

16 268 400

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ю.ШКАБУРА

 

Додаток 2 до Програми у редакції

рішення 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 року №6

 

Фінансування

Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (грн.)

I

II

III

2021

2022

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

2 270 800

4 614 800

3 940 900

2 650 900

2 791 000

16 268 400

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

2 270 800

4 614 800

3 940 900

2 650 900

2 791 000

16 268 400

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ю.ШКАБУРА

 

Додаток 3 до Програми у редакції

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року №115

Заходи

щодо виконання Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

Роки

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечення публічної безпеки і порядку:

1.1.

Систематично аналізувати стан публічної безпеки та порядку на території Хмельницької міської територіальної громади. З урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки та впливають на стан публічної безпеки та порядку, визначати спільні скоординовані дії щодо запобігання злочинним проявам у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку.

щоквартально

Хмельницьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (далі ХРУП ГУНП), Хмельницька міська рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

1.2.

Відповідно до вимог Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" за участю органів державної влади та місцевого самоврядування вжити заходів щодо проведення зборів громадян з метою створення на підприємствах, навчальних закладах громадських формувань з забезпечення публічної безпеки та порядку. Забезпечити навчання та координацію діяльності громадських формувань, їх заохочення, виготовлення нагрудних знаків і посвідчень членам громадських формувань.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП, департамент інфраструктури міста, відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

1.3.

Вжити організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети і речовини, особливо членів етнічних груп злочинного спрямування для своєчасного їх викриття, відслідковування і нейтралізації проявів екстремізму та тероризму.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП,

в/ч 3053 Національна гвардія України

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

1.4.

Забезпечити проведення консультацій з громадськістю із соціально значущих питань державної політики у сфері правоохоронної діяльності (громадські слухання, засідання «за круглим столом», збори, зустрічі з громадськістю). З врахуванням пропозицій громади вносити корективи до планів оперативно-розшукової діяльності, превентивної та профілактичної роботи по забезпеченню публічної безпеки та порядку на території Хмельницької міської територіальної громади. За допомогою місцевих засобів інформації запровадити постійне інформування населення Хмельницької міської територіальної громади про стан злочинності і публічної безпеки в громаді та заходи щодо зміцнення законності та порядку. Забезпечити проведення циклу програм по телебаченню міста з питань правового виховання населення.

щоквартально

ХРУП ГУНП, редакція газети міської ради «Проскурів», муніципальна телерадіокомпанія «Місто»

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

1.5.

З метою своєчасного виявлення та знешкодження злочинних груп, підвищення ефективності розкриття злочинів, попередження бандитських та терористичних проявів, недопущення вчинення терористичних актів, диверсій, проявів сепаратизму, недопущення потрапляння на територію Хмельницької міської територіальної громади зброї, вибухових речовин та боєприпасів активізувати роботу по оперативному відпрацюванню місць збору злочинного елементу

2021 - 2025

ХРУП ГУНП,

в/ч 3053 Національна гвардія України

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

1.6.

Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення будь-яких масових заходів обов’язково попередньо проводити оперативні наради організаторів заходів та представників Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області для визначення та координації зусиль, правильній розстановці необхідної кількості сил і засобів, потрібних для забезпечення публічної безпеки та порядку під час їх проведення.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП,

в/ч 3053 Національна гвардія України

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

2.

Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави:

2.1.

З метою забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина вивчати та аналізувати стан роботи із заявами та скаргами громадян. При їх вирішенні вживати вичерпних заходів до задоволення обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян. Про результати роботи зі зверненнями громадян інформувати населення Хмельницької міської територіальної громади через засоби масової інформації.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

2.2.

Проводити заходи по недопущенню стихійної торгівлі та торгівлі в невстановлених місцях на території міської територіальної громади. При виявленні порушень притягувати винних до відповідальності згідно чинного законодавства.

2021-2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

2.3.

Забезпечити своєчасність реагування органів поліції на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Покращити мобільність слідчо-оперативних груп при виїзді на місце події.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

2.4.

Напередодні шкільних літніх канікул здійснювати об’їзди всіх стаціонарних дитячих оздоровчих закладів, під час яких виявляти та документувати факти розташування біля них розважальних закладів, місць продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При виявленні таких фактів направляти до органів місцевого самоврядування подання щодо закриття цих закладів з подальшим висвітленням у ЗМІ.

2021 - 2025

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

2.5.

З метою запобігання та профілактики негативним проявам серед дітей, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій безпритульності розробити та розповсюдити в освітніх закладах громади друковану продукцію та відеоролики у місцевих ЗМІ, в тому числі агітаційного характеру, щодо їх подальшого вступу у заклади освіти зі специфічними умовами навчання.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП, приватні друкарні м.Хмельницького

Місцевий бюджет

15 000

15 000

10 000

15 000

10 000

2.6.

З метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі. На зустрічах обговорювати діяльність поліції, визначати поточні проблеми та обирати найефективніші способи їх вирішення.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП, Хмельницька міська рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

2.7.

З метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформувати громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

2.8.

З метою інформування громадськості про діяльність поліції один раз на рік готувати та опубліковувати на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

3.

Протидія злочинності:

3.1.

З метою попередження грабежів та розбійних нападів на громадян, квартирних крадіжок проводити комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання в місцях найбільш уражених цими видами кримінальних правопорушень.

 

щоквартально

ХРУП ГУНП,

в/ч 3053 Національна гвардія України

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

3.2.

Оглядати під’їзди багатоповерхових жилих будинків і гуртожитків, провести зустрічі з їх мешканцями з метою вироблення та реалізації заходів по технічному укріпленню під’їздів, шляхом встановлення вхідних металевих дверей в під’їздах за кошти мешканців, укріплення входів в підвальні приміщення, запровадження охорони мешканцями будинків своїх квартир та розроблення системи термінового зв’язку постів охорони з поліцією.

2021 - 2025

Департамент інфраструктури міста, ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

3.3.

Проводити заходи по відпрацюванню пунктів прийому металобрухту з метою перевірки дотримання ними вимог ЗУ «Про металобрухт», а також виявлення фактів приймання і реалізації викраденого майна.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

3.4.

З метою профілактики та попередження вчинення кримінальних правопорушень на території Хмельницької міської територіальної громади виділити кошти на виготовлення та розміщення (висвітлення) наочних агітаційно-профілактичних, інформаційних матеріалів через місцеві ЗМІ, інформаційні стенди, сіті-лайти, друковану продукцію.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП, приватні друкарні міста Хмельницького

Місцевий бюджет

15 000

15 000

10 000

15 000

10 000

3.5.

Проводити роботу по протидії хабарництву і зловживанням з боку керівників та посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, контролюючих структур, керівників підприємств, установ та організацій різної форми власності.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

3.6.

Забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед дітей, встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних кримінальних правопорушень, виявляти упущення в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх зацікавлених служб та органів. Вносити подання до місцевих органів влади про усунення причин та умов скоєння злочинів неповнолітніми.

2021 - 2025

Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

3.7.

Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотиків, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе, бари тощо). У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин інформацію надавати в компетентні органи поліції, в межах своїх повноважень вживати заходів щодо притягнення винних до відповідальності та по припиненню діяльності цих закладів.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП, управління торгівлі

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

3.8.

Продовжити роботу по здійсненню заходів, спрямованих на попередження незаконних заволодінь транспортними засобами, інших кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням автотранспорту, виявлення та затримання осіб, що займаються реалізацією викраденого транспорту та його комплектуючих, скоюють кримінальні правопорушення на автодорогах.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4.

Надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги:

4.1.

Розробити та провести заходи по вдосконаленню:

- програми зайнятості населення громади, як одного з позитивних заходів по профілактиці злочинності;

- програми соціальної адаптації соціально незахищених верств населення громади, осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- корекційної програми осіб, які вчинили насильство в сім’ї та ін.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП, управління праці та соціального захисту населення

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4.2.

Забезпечити проведення спільних нарад, вироблення відповідних спільних рішень та організацію їх виконання керівниками Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області та його територіальними підрозділами, служби у справах дітей, працівниками управління у справах сім’ї та молоді, освіти та інших зацікавлених органів з проблем профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, правового виховання молоді, роботи з проблемними сім’ями.

щоквартально

ХРУП ГУНП, Хмельницька міська рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4.3.

З метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді провести цільові рейди по виявленню та поверненню до навчальних закладів дітей, які не приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальний захист, усунення факторів негативного впливу на дітей, притягнення згідно з чинним законодавством до адміністративної відповідальності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків по вихованню дітей.

2021 - 2025

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4.4.

Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків та молоді, збереження та розширення мережі відпочинку, клубів, гуртків, дитячо-юнацьких об’єднань за інтересами. Сприяти індивідуальному працевлаштуванню учнівської молоді у вільний від навчання час і під час канікул.

2021 - 2025

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4.5.

Забезпечити вдосконалення правовиховної та профілактичної роботи в закладах освіти, створення системи ранньої профілактики протиправної поведінки дітей. Покращити психолого-педагогічне діагностування дітей, проведення з ними індивідуальної правовиховної роботи, своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, систематичну перевірку умов утримання та виховання в них дітей, надання таким сім’ям адресної допомоги.

2021 - 2025

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4.6.

Використовувати можливості місцевого телебачення, преси для формування духовної культури дітей і молоді, започатковувати в міських газетах друкування матеріалів з пропаганди здорового способу життя, правової освіти дітей та молоді, запобігання негативних проявів у їх середовищі. Проводити благодійні культурно-мистецькі акції з метою пропаганди здорового способу життя.

2021 - 2025

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, редакція газети, муніципальна телерадіокомпанія «Місто»

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4.7.

Продовжити роботу по облаштуванню спеціальних приміщень поліції, кімнат слідчих дій, кімнат затриманих в адміністративному порядку відповідно до рекомендацій Європейського Комітету проти тортур, обслуговування та підтримання їх у належному стані передбачити для цього необхідне фінансування.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

50 000

30 000

30 000

30 000

30 000

5.

Матеріально-технічне і кадрове забезпечення:

5.1.

Посилити роботу по підбору на службу в Національну поліцію України осіб, які відповідають вимогам Закону України «Про Національну поліцію» та проживають на території громади з метою зміцнення професійного ядра Хмельницький РУП ГУНП в Хмельницькій області.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП,

в/ч 3053 Національна гвардія України

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

5.2.

Покращити роботу по професійному орієнтуванню випускників шкіл громади для їх підготовки та направленням за погодженням з педагогічними колективами шкіл до навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

5.3.

Забезпечити неухильне виконання законів України, указів Президента України, спрямованих на зміцнення дисципліни і законності в діяльності працівників Хмельницького ХРУП ГУНП в Хмельницькій області. Рішуче очищати ряди поліції від співробітників, які порушують права та законні інтереси громадян та скоюють діяння, що компрометують органи поліції та знижують авторитет і довіру населення до поліції.

2021 - 2025

ХРУП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

5.4.

Виділення коштів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади та надання відповідної фінансової і матеріальної допомоги Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області та його територіальним підрозділам з метою забезпечення найнеобхідніших потреб в придбанні матеріальних цінностей, а саме: паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту, запчастин для поточного та позапланового ремонту службового автотранспорту, спеціальної техніки, оргтехніки, апаратного та програмного забезпечення, меблів, доступу до мережі інтернет, канцелярських товарів та ін.

2021 - 2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

5.5.

З метою забезпечення ефективності проведення оглядів місць події, пошуку, виявлення та закріплення слідової інформації, створення доказової бази для розкриття кримінальних правопорушень укомплектувати сектор криміналістичного забезпечення СВ ХРУП ГУНП витратними матеріалами та комплектуючими аксесуарами для проведення слідчих і оперативно-розшукових дій

2021 - 2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

5.6.

Забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького РУП ГУНП, його територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій», розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади

2021 - 2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

600 000

450 000

500 000

550 000

600 000

5.7

Придбання спеціалізованих автомобілів Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області для забезпечення охорони громадського порядку поліцейськими офіцерами громади та дільничними офіцерами поліції із залученням громадських формувань, взяття їх на облік та сплата пенсійного збору, при їх реєстрації

2021 - 2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

650 000

2 464 000

750 000

800 000

850 000

5.8.

Придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, в т.ч. придбання літньої (зимової) резини

2021 - 2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

100 800

100 800

100 900

100 900

101 000

5.9.

Оплата послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади

2021-2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

5.10

Виділення коштів Хмельницькому управлінню ДВБ НП України з метою забезпечення найнеобхідніших потреб в придбанні матеріальних цінностей, а саме: технічних засобів, офісної оргтехніки, засобів зв’язку та індивідуального захисту

2021 - 2025

Хмельницька міська рада, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» для Хмельницького управління ДВБ НП України

Місцевий бюджет

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

5.11

Придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автотранспорту Хмельницького управління ДВБ НП України, в т.ч. придбання літньої (зимової) резини. Оплата послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на нього

2021 - 2025

Хмельницька міська рада, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» для Хмельницького управління ДВБ НП України

Місцевий бюджет

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

5.12

Придбання військового спорядження (касок, бронежилетів, розгрузочних жилетів тощо), медикаментів, лікарських засобів, перев’язочних матеріалів, засобів радіозв’язку для підрозділів поліції що обслуговують територію Хмельницької міської територіальної громади

2022

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

-

500 000

-

-

-

5.13

Виділення коштів Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області та його територіальним підрозділам на оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт

2022-2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

-

200 000

250 000

300 000

350 000

5.14

Виділення коштів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади та надання відповідної фінансової і матеріальної допомоги Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області на придбання модульних вагончиків (павільйонів), для обладнання контрольно-пропускних пунктів розміщених на території Хмельницької міської територіальної громади

2021-2025

Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП

Місцевий бюджет

-

-

800 000

-

-

5.15

Виділення коштів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади та надання відповідної фінансової і матеріальної допомоги Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області на придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3 в різних модифікаціях, для підрозділів поліції що обслуговують територію Хмельницької міської територіальної громади

 

 

 

-

-

650 000

-

-

Всього коштів

2 270 800

4 614 800

3 940 900

2 650 900

2 791 000

16 268 400

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ю.ШКАБУРА

 

 (Додатки 1,2 до Програми викладені у новій редакції відповідно до

рішенням 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 №6)

(Додаток 3 до Програми викладено у новій редакції відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №115)

(Внесено зміни в пункт 5.7.додатку 3 до Програми відповідно до

рішення виконавчого комітету від 08.09.2022 №635)

(Додаток 3 до Програми доповнено пунктами 5.12 та 5.13 відповідно до

рішення виконавчого комітету від 08.04.2022 №190)

(Додаток 3 до Програми доповнено пунктами 5.14 та 5.14 відповідно до

рішення 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 №6)

(Внесено зміни в пункт «Всього коштів» додатку 3 до Програми відповідно до

рішенням 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 №6)

File link
Розмір: 49 КБ
Формат: docx

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!