Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницьког

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення третьої сесії

№16 від 27.09.2006 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 12-ї сесії міської ради від 26.06.2007 №30

рішенням 24-ї сесії міської ради від 08.04.2009 №31

рішенням 49-ї сесії міської ради від 08.04.2015 №22

рішенням 51-ї сесії міської ради від 15.07.2015 №34

рішенням 52-ї сесії міської ради від 26.08.2015 №57

рішенням 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №47

рішенням 9-ї сесії міської ради від 26.10.2016 №39

рішенням 20-ї сесії міської ради від 31.01.2018 №31

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76

 

Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, на виконання рішення другої сесії міської ради від 30.08.2006р. №38 «Про впорядкування надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м. Хмельницького» та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (додається).

2. Установити, що у випадках, коли земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) передбачається надавати у нових мікрорайонах/кварталах, де відсутня соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура:

2.1. 10% від кількості цих земельних ділянок може бути продана на земельному аукціоні у порядку, передбаченому Тимчасовим Положенням про порядок проведення земельних аукціонів у м.Хмельницькому;

2.2. кошти, які мають сплатити переможці земельного аукціону, мають вноситись у грошовій формі та витрачаються на будівництво соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури відповідного мікрорайону/кварталу.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міської адміністрації від 16.04.1993р. №857 «Про затвердження Положень про порядок оформлення документів для одержання земельних ділянок під індивідуальне будівництво».

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток у редакції

рішення 49-ї сесії міської ради

від 08.04.2015 №22

 

Положення

про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького

 

Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького (надалі Положення) розроблено з метою впорядкування надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького та забезпечення при цьому прозорості та відкритості.

 

1. Загальні положення

1.1. Надання громадянам, які мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (далі – земельна ділянка) на території міста Хмельницького здійснюється виключно у порядку черговості шляхом постановки на облік в управлінні земельних ресурсів (далі – управління земельних ресурсів) після досягнення громадянином 18-ти річного віку.

1.2. Дія цього Положення не розповсюджується на:

- проведення приватизації земельних ділянок, на яких розташовані жилі будинки, господарські будівлі або споруди, що належать громадянам на праві власності;

- проведення приватизації земельних ділянок, громадянами та їх спадкоємцями, рішення щодо приватизації яких було прийняте у попередні роки, але державний акт на право власності на землю або інший документ, який посвідчує право власності на земельну ділянку не був отриманий.

- набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальною давністю) згідно ст.119 Земельного кодексу України.

1.3. Громадяни, які звернулись із заявою на постановку на облік для отримання земельної ділянки, але по яких раніше вже було прийнято рішення щодо передачі у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), проте не оформлено право власності на землю, ставляться на чергу в загальному порядку за умови відміни такого рішення за відповідним зверненням громадянина.

1.4. Перевірка інформації про те, чи громадянину раніше вже була передана у власність безоплатно земельна ділянка для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), проводиться відділом інформації та кадастрів управління земельних ресурсів протягом не більше трьох робочих днів після усного звернення посадової особи управління земельних ресурсів. Для проведення повної та всебічної перевірки відділ інформації та кадастрів управління земельних ресурсів має право отримувати у громадян додаткові документи.

1.5. Постановка громадян на чергу для отримання земельних ділянок здійснюється посадовою особою управління земельних ресурсів за датою подання заяви, наступного дня, після завершення перевірки, яку має провести відділ інформації та кадастрів управління земельних ресурсів у відповідності до вимог п.1.4. цього Положення, шляхом внесення інформації до спеціальної комп’ютерної реєстраційної програми.

1.6. Щорічно формуються списки громадян, що внесені до спеціальної комп’ютерної реєстраційної програми, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок (додаток 1), списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового отримання земельних ділянок (додаток 2) та списки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою (збройною) агресією російської федерації проти України та мають статус учасника бойових дій (додаток 3), які підшиваються в окремі Книги, які мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані начальником управління земельних ресурсів та скріплені печаткою цього управління.

 

2. Порядок постановки на чергу

2.1. Для постановки на облік громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділянки, повинні через Управління адміністративних послуг (далі - УАП) або через громадську приймальню міської ради (вул.Гагаріна,18) подати заяву (додаток 4) на ім’я міського голови, із зазначенням бажаних розмірів та мети її використання, а також зазначивши, що правом на безоплатну приватизацію за даним цільовим призначенням не скористалися. У заяві громадянин має вказати, що він надає згоду на обробку та зберігання його персональних даних.

2.2. Громадяни, які беруться на облік та користуються, у відповідності до даного Положення, пільгами на одержання земельної ділянки, мають вказати про це в заяві та подати відповідні підтверджуючі документи.

2.3. До заяви додається копія паспорта або іншого документу, який відповідно до Закону України “Про громадянство” посвідчує особу громадянина та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

2.4. Черговість визначається за днем реєстрації заяви громадянина та поданих документів.

2.5. Громадяни, які подали заяви протягом одного дня ставляться на облік у алфавітному порядку.

2.6. Після внесення інформації до спеціальної комп’ютерної реєстраційної програми громадянину, надсилається письмова відповідь з повідомленням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви.

2.7. Громадянин, якому надійшла відповідь з мотивованою відмовою у постановці на чергу, має право оскаржити її  в установленому законодавством порядку.

2.8. У разі смерті громадянина, який перебував у черзі, на його чергу (номер у загальному списку черговості) наказом по управлінню земельних ресурсів може бути поставлений, з урахуванням вимог частини 1 цього Положення, спадкоємець за заповітом, а у разі відсутності такого – член його сім'ї, який, у відповідності до Цивільного кодексу України, відноситься до першої черги спадкоємців за законом (повнолітні діти, той з подружжя, який його пережив та батьки).

Для постановки на чергу у такому випадку необхідно подати заяву та документи, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.3 цього Положення, а також документи, які підтверджують факт смерті громадянина, копію документу, який підтверджує, що новий заявник є спадкоємцем за заповітом або відноситься до першої черги спадкоємців за законом, а також нотаріально посвідчену згоду інших членів його сім'ї, які також відносяться до першої черги спадкоємців за законом.

Громадянин у такому випадку не може бути включений взамін померлого до списку пільгових осіб, за виключенням випадків, коли він сам має таке право відповідно до цього Положення.

2.9. Під час постановки на облік враховуються подані громадянами до управління земельних ресурсів звернення та/або відповіді на них управління земельних ресурсів попередніх років щодо неможливості надання земельних ділянок.

У випадку, коли громадянин звернувся із такою відповіддю після формування списку громадян, взятих на облік, внесення змін до списку проводиться шляхом видання наказу по управлінню земельних ресурсів.

 

3. Пільгові категорії громадян

3.1. Право на першочергове одержання земельних ділянок мають:

- ветерани праці;

- діти війни;

- учасники війни;

- учасники бойових дій;

- особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- один з членів багатодітної сім’ї (батько або мати);

- інваліди війни;

- один з членів сім’ї загиблого військовослужбовця;

- матері-героїні;

- реабілітовані жертви політичних репресій;

- інваліди 1 та 2 груп загального захворювання;

- інші громадяни, які мають пільги на отримання земельних ділянок, передбачені законодавством України.

3.2. До списку осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою (збройною) агресією російської федерації проти України та мають статус учасника бойових дій, включаються особи – зареєстровані на території міста Хмельницького та за пропозицією профільної постійної депутатської комісії, військовослужбовці, які до реєстрації у інших містах України, були зареєстровані та проживали у м.Хмельницькому.

3.3. Позачергово, за відповідною пропозицією профільної постійної депутатської комісії міська рада може надати не більше 5% від загальної кількості земельних ділянок наступним категоріям громадян, які обліковуються окремо управлінням земельних ресурсів:

а) один із батьків, у сім'ї яких виховується 5 та більше дітей віком до 18 років;

б) громадяни, на яких поширюється дія Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

в) почесні громадяни міста Хмельницького;

г) спортсмени-майстри спорту України міжнародного класу з Олімпійських видів спорту, зареєстровані на території м.Хмельницького, які стали призерами або переможцями на Чемпіонатах світу або Європи, або на Параолімпійських іграх або на Олімпійських іграх, а також Заслужені тренери України, які проживають та зареєстровані на території м.Хмельницького, які підготували спортсмена призера або переможця Чемпіонату світу чи Європи, або призера чи переможця Параолімпійських або Олімпійських ігор, за поданням Управління молоді та спорту;

ґ) один із батьків, на утриманні яких знаходиться дитина-інвалід;

д) один з членів сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції – хмельничанина;

е) хмельничани, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою (збройною) агресією російської федерації проти України, у яких 1-а група інвалідності внаслідок поранення, що підтверджується відповідними документами.

Особам, визначеним даним пунктом пропонуються земельні ділянки виключно згідно списку, за датою звернення, за винятком осіб, визначених підпунктами г), д) та е).

3.4. У випадку, коли пільгове право на отримання земельної ділянки у громадянина виникло після включення його до списку громадян, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок, включення його до пільгового списку, відбувається шляхом видання наказу по управлінню земельних ресурсів з дня реєстрації відповідної заяви та копії документа, який свідчить про таке право.

 

4. Отримання відомостей щодо перебування на черзі

4.1. Управління земельних ресурсів, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», забезпечує вільний доступ громадян до списків осіб, що перебувають у загальній черзі, та окремих списків осіб, що користуються правом першочергового або позачергового отримання земельних ділянок, списків осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою (збройною) агресією російської федерації проти України, у тому числі шляхом розміщення списків для загального відома на сайті Управління адміністративних послуг.

4.2. Інформація про стан обліку може надаватись громадянину на його усне звернення у телефонному режимі або шляхом надання письмового повідомлення за його письмовим зверненням.

4.3. У повідомленні зазначається наступне: дата його підготовки, реквізити адресата, дата постановки на облік, порядковий номер черговості (загальної та пільгової – за наявності) станом на день підготовки повідомлення.

4.4. Повідомлення, яке надається на усне звернення під час особистого прийому у Управлінні адміністративних послуг, підписується працівником, який веде особистий прийом.

 

5. Порядок зняття з обліку

5.1. Зняття громадян з обліку відбувається шляхом видання наказу по управлінню земельних ресурсів у випадках:

- подання громадянином нотаріально засвідченої заяви про бажання бути знятим з обліку;

- отримання громадянином правовстановлюючого документа про реєстрацію права власності на земельну ділянку (державного акта на земельну ділянку - до 2013 року або Свідоцтва про право власності на нерухоме майно – після 2013 року), надану у порядку безоплатної її приватизації для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у відповідності до цього Положення, або отримання документально підтвердженої інформації про те, що громадянин використав у попередні роки своє право на безкоштовну передачу у власність земельної ділянки.

- виявлення громадян, стосовно яких міською радою у попередні роки було прийнято рішення щодо приватизації земельної ділянки, про що управління земельних ресурсів стало відомо після перевірки;

- отримання документально підтвердженої інформації про смерть громадянина, у якого відсутні спадкоємці за заповітом та за законом. (Виключено фразу)

- втрати громадянства України;

- виявлення помилково включених громадян.

5.2. Громадянин, який був помилково знятий з обліку, може бути поновлений у списках за датою попереднього звернення після подання ним письмового звернення та відповідних підтверджуючих документів, про що видається наказ по управлінню земельних ресурсів, а громадянин повідомляється про це письмово.

 

6. Порядок надання земельних ділянок

6.1. Розподіл земельних ділянок проводиться при наявності земельних ділянок та після розробки відповідних генеральних планів масивів індивідуальної забудови в наступних пропорціях:

15% - кількість земельних ділянок, які будуть запропоновані громадянам, що перебувають на обліку та визначені п.3.1. даного Положення;

45% - кількість земельних ділянок, які будуть запропоновані громадянам, що перебувають на обліку та визначені п.3.2. даного Положення;

5% - кількість земельних ділянок, які можуть бути запропоновані громадянам, що перебувають на обліку згідно п.3.3. даного Положення;

35% - кількість земельних ділянок, які будуть запропоновані громадянам, що перебувають на загальній черзі.

6.2. Проведений розподіл затверджується наказом по управлінню земельних ресурсів.

6.3. При наявності вільних земельних ділянок наказом по управлінню земельних ресурсів затверджуються списки громадян (в порядку черговості), яким будуть надіслані рекомендовані листи із пропозицією розпочати підготовку землевпорядної документації, необхідної для прийняття міською радою рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою. У зазначених листах громадянам наголошується на необхідності протягом не більше двох місяців, від дати надсилання даного листа, визначитись щодо бажання розпочати підготовку необхідної документації або відмови від запропонованої земельної ділянки, про що письмово повідомити управління земельних ресурсів.

6.4. Учасникам АТО, які поставлені на чергу на підставі довідок про участь в антитерористичній операції, при виборі земельної ділянки необхідно підтвердити наявність статусу учасника бойових дій. У разі відсутності підтвердження, обрана земельна ділянка пропонується іншій особі, а громадянин залишається на черзі.

6.5. Після надсилання рекомендованих листів, але не пізніше ніж через 2 місяці після дати їх вихідної реєстрації, громадянин, якому надійшов такий лист повинен звернутися у УАП у прийомні години посадових осіб управління земельних ресурсів з метою вибору земельної ділянки із числа тих, які передбачені до розподілу.

6.6. Після здійснення вибору земельної ділянки, громадянин повинен письмово підтвердити свій вибір, шляхом подання заяви через УАП із зазначенням адреси обраної земельної ділянки.

6.7. У випадку, якщо громадянин, відмовляється від запропонованої земельної ділянки і бажає отримати у власність у порядку безоплатної приватизації взамін запропонованої іншу вільну земельну ділянку, він звертається із відповідною заявою на ім'я міського голови. Така заява перевіряється посадовими особами відділу інформації та кадастрів управління земельних ресурсів, посадовою особою відділу землекористування та приватизації земель управління земельних ресурсів на можливість надання даної земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації.

6.8. Громадяни, які не бажають отримувати запропоновану земельну ділянку, мають право відмовитись шляхом подання відповідної заяви на ім'я міського голови. У цьому випадку громадянин не знімається з обліку.

6.9. Якщо громадянин, протягом двох місяців після надсилання управлінням земельних ресурсів відповідного рекомендованого листа, не виявляє бажання на отримання запропонованої земельної ділянки і не звертається із заявою на ім'я міського голови про відмову, ця земельна ділянка пропонується іншій особі у порядку черговості.

6.10. Якщо громадянин, обравши земельну ділянку відповідно до п.6.3 Положення протягом шестимісячного терміну не подав через УАП матеріали для надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ця земельна ділянка пропонується іншій особі у порядку черговості, а громадянин в такому випадку не знімається з обліку.

 

Завідуюча юридичним відділом Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи С.Самишкін

 

Додаток 1

до Положення про порядок надання земельних ділянок

громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),

у редакції рішення 49-ї сесії Хмельницької міської ради

від 08.04.2015р. №22

СПИСОК

громадян, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Хмельницька міська рада

п/п

Дата надходження заяви і доданих до неї документів

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина

Адреса, за якою громадянина зареєстровано

Назва та реквізити документу, що підтверджує наявність пільгового надання земельної ділянки та надає право на включення до списку

Дата та номер рішення міської ради про передачу земельної ділянки

Дата виключення зі списку

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Начальник управління земельних ресурсів

 

М.П.

 

____________

(підпис)

 

___________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2

до Положення про порядок надання земельних ділянок

громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),

у редакції рішення 49-ї сесії Хмельницької міської ради

від 08.04.2015р. №22

 

СПИСОК

громадян, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та користуються правом першочергового або позачергового отримання земельних ділянок

Хмельницька міська рада

п/п

Дата надходження заяви і доданих до неї документів

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина

Адреса, за якою громадянина зареєстровано

Назва та реквізити документу, що підтверджує наявність пільгового надання земельної ділянки та надає право на включення до списку

Дата та номер рішення міської ради про передачу земельної ділянки

Дата виключення зі списку

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Начальник управління земельних ресурсів

 

М.П.

 

____________

(підпис)

 

___________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 3

до Положення про порядок надання земельних ділянок

громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),

у редакції рішення 49-ї сесії Хмельницької міської ради

від 08.04.2015р. №22

 

Список

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою (збройною) агресією російської федерації проти України, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Хмельницька міська рада

п/п

Дата надходження заяви і доданих до неї документів

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина

Адреса, за якою громадянина зареєстровано

Назва та реквізити документу, що підтверджує наявність пільгового надання земельної ділянки та надає право на включення до списку

Дата та номер рішення міської ради про передачу земельної ділянки

Дата виключення зі списку

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Начальник управління земельних ресурсів

 

М.П.

 

____________

(підпис)

 

___________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Додаток 4

 

Хмельницькому міському голові

 

_________________________________

(від кого, прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________

 

_________________________________

(адреса проживання)

_________________________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території міста Хмельницького.

 

Наявні пільги на одержання земельної ділянки ___________________________________________

/зазначити пільгову категорію або її відсутність/

 

Правом на безоплатну передачу земельної ділянки за даним цільовим призначення __________________

скористався /не скористався

Даю згоду на обробку персональних даних.

 

Додаток:

Пункт 1 виключено.

2. Копія стр. 1, 2, 11, 12 паспорта громадянина України зразка 1994 р. або копія паспорта громадянина України у формі картки зразка 2015р. та пізніше.

3. Документ, що підтверджує пільгу (за наявності).

4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків

5. Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або копія витягу з реєстру територіальної громади тощо.

 

“____” ______________ 201   р.                                                                _____________________

                                                                                                                                                         /підпис/

 

 

(Додаток викладено у новій редакції відповідно до

рішення 49-ї сесії міської ради від 08.04.2015 №22)

(У тексті Положення слова «Центр надання адміністративних послуг» та «ЦНАП» в усіх

відмінках замінено словами «Управління адміністративних послуг» та «УАП» відповідно до

рішення 20-ї сесії міської ради від 31.01.2018 №31)

У тексті Положення слова «управління земельних ресурсів та земельної реформи

департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів», «управління земельних

ресурсів та земельної реформи», «відділ інформації та кадастрів департаменту

архітектури, містобудування та земельних ресурсів» в усіх відмінках замінити словами

«управління земельних ресурсів», «відділ інформації та кадастрів управління земельних

ресурсів» відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76)

(Викладено у новій редакції пункт 1.6 додатку відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76)

(Внесені зміни в пункт 2.3 додатку відповідно до

рішення 20-ї сесії міської ради від 31.01.2018 №31)

(Викладено у новій редакції пункт 3.2 додатку відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76)

(Викладено у новій редакції пункт 3.3 додатку відповідно до

рішення 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №47)

(Внесені зміни в пункт 3.3 додатку відповідно до

рішення 9-ї сесії міської ради від 26.10.2016 №39)

(Викладено у новій редакції підпункт е пункту 3.3 додатку відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76)

(Викладено у новій редакції пункт 4.1 додатку відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76)

(Внесені зміни в пункт 5.1 додатку відповідно до

рішення 52-ї сесії міської ради від 26.08.2015 №57)

(Внесені зміни в Додаток 3 до Положення відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76)

(Внесені зміни в Додаток 4 до Положення відповідно до

рішення 20-ї сесії міської ради від 31.01.2018 №31)

(Внесені зміни в Додаток 4 до Положення відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №76)

File link
Розмір: 141 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!