КП «Хмельницький міський перинатальний центр»

КП «Хмельницький міський перинатальний центр»
Графік роботи
ДеньГрафік роботи
Понеділок8.00 - 16.20
Вівторок8.00 - 16.20
Середа8.00 - 16.20
Четвер8.00 - 16.20
П'ятниця8.00 - 16.20
Субота8.00 - 16.20
Неділя8.00 - 16.20
Тарифи
Контактні дані
29016, м. Хмельницький, вул.Хотовицького,6
Тел (0382) 67-27-39
Основні напрямки діяльності

Опис

 • здійснення медичної практики
 • забезпечення кваліфікованої стаціонарною лікувально-профілактичною допомогою пацієнтів згідно з діючими стандартами надання стаціонарної, акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
 • забезпечення спільного перебування матері та новонародженого
 • консультативно-діагностична та лікувально-профілактична допомога вагітним з не виношуванням, іншою акушерською та екстрагенітальною патологією групи високого та вкрай високого ступеню ризику
 • кваліфікована анестезіологічна та реанімаційна допомога пацієнтам
 • раціональне розродження вагітних високого та вкрай високого ступеня акушерського та перинатального ризику
 • надання медичної допомоги хворим та недоношеним новонародженим з подальшим проведенням  реабілітаційних заходів
 • впровадження сучасних організаційних, діагностичних та лікувальних технологій, спрямованих на зниження репродуктивних втрат та збереження репродуктивного здоров’я
 • використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) з метою лікування непліддя у жінок та подружніх пар
 • медико-генетичне консультування
 • надання медичної допомоги у денному стаціонарі
 • проведення аналізу причин стану надання медичної допомоги, перинатальної захворюваності та смертності, планування заходів щодо поліпшення показників
 • проведення заходів щодо профілактики вертикальної трансмісії від матері до дитини
 • психологічний супровід та підтримка подружніх пар в допологовий період та вагітних з обтяжених репродуктивним анамнезом
 • впровадження в практику роботи підприємства сучасних методів діагностики та лікування
 • здійснення заходів, щодо профілактики виникнення внутрішньо лікарняних інфекцій
 • забезпечення складання статистичних звітів
 • здійснення співпраці з кафедрами вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих. Аналіз та розробка заходів щодо її зниження
 • проведення аналізу стану надання медичної допомоги жінкам, вагітним, породіллям, та новонародженим
 • здійснення діяльності пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, відпуском,, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 • надання медичної допомоги іноземним громадянам та особам без громадянства, які тимчасово перебувають н а території України
 • надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України
 • планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, оснащення підприємства медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням відповідно до діючих нормативів
 • участь у виконанні регіональних програм з питань охорони материнства та дитинства
 • забезпечення умов для проведення на базі підприємства спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів, середнього медичного персоналу ЛПЗ міста та області
 • співпраця зі страховими компаніями, запровадження методів страхової медицини
 • забезпечення дотримання парв пацієнта при зверненні до підприємства
 • забезпечення готовності підприємства до роботи в екстремальних умовах
 • організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, профілактики ускладнень вагітності та пологів, профілактики ВІЛ та СНІДу, планування сім’ї, первинної профілактики вроджених вад розвитку, профілактики онкологічних захворювань
 • переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Послуги

 • Акушерство і гінекологія
 • Неонатологія
 • Анестезіологія
 • Бактеріологія
 • Епідеміологія
 • Клінічна лабораторна діагностика
 • Ультразвукова діагностика
 • Терапія
 • Рентгенологія
 • Трансфузіологія
 • Стоматологія
 • Дитяча анестезіологія

Фактори ризику

- ризики, що стосуються наслідків науково-технологічного розвитку

- ризики при  виконанні поточних медичних процедур

- ризики, пов'язані з недоліками медичних технологій

- ризики, які створюються в ситуаціях самодопомоги і самолікування

- ризик ухвалення рішення про медичне втручання, що містить ризик

Керівник
Королюк Ірина Анатоліївна
Телефон керівника: 
67-27-61

Біографічна довідка керівника

                                                  Королюк Ірина Анатоліївна

Працює

Директор КП «ХМПЦ»

Громадянство

 громадянка України

Дата народження

 27.10.1979

Місце народження

 Україна, Хмельницьк обл., м. Хмельницький

Освіта

  Повна вища‚ Вінницький національний медичний         

  університет ім. М.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна  

справа»; Хмельницький університет управління та права   

імені Леоніда Юзькова, спеціальність «Менеджмент.  

  Організація і управління охороною здоро´я», мангістр з    

  менеджменту організацій і адміністрування, менеджер      

     (управитель) організації

 

Науковий ступінь, вчене звання

 -

Володіння мовами

 українська, англійська - зі словником

Нагоpоди, почесні звання

 

  Почесна грамота Департаменту охорони здоров´я

  Хмельницької обласної державної адміністрації; Грамота

  Верховної Ради України

Досвід роботи у виборних органах

  -

 

Трудова діяльність

 

29.07.2004 – 31.01.2006

Хмельницький міський пологовий будинок, лікар-інтерн

01.06.2006 – 01.12.2006

Хмельницька міська поліклініка №3, лікар-стажист

02.12.2006 – 01.07.2007

Хмельницька міська поліклініка №3, лікар акушер-гінеколог

дитячного та підліткового віку

02.07.2007 – 08.08.2007         Хмельницький пологовий будинок, лікар акушер-гінеколог та     

                                                 лікар - статистик

09.08.2007 – 01.01.2019        Хмельницький міський перинатальний центр, лікар акушер-

                                                 гінеколог та лікар - статистик

01.02.2019 – 30.04.2020         Управління охорони здоров´я Хмельницької місько ради, лікар- 

                                                 методист за сумісництвом     

01.05.2020 – 31.05.2021         комунальне підприємство «Хмельницький міський   

                                                 перинатальний центр» Хмельницької міської ради, заступник   

                                                 директора з організаційно-методичної роботи

01.06.2021 – 31.05.2022         комунальне підприємство «Хмельницький міський   

                                                 перинатальний центр» Хмельницької міської ради, медичний  

                                                 директор

01.06.2022 по даний час        комунальне підприємство «Хмельницький міський   

                                                 перинатальний центр» Хмельницької міської ради, директор          

 

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника: 

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника:

За виконання обов`язків керівнику нараховується заробітна плата, а також премії, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном. Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці. У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

Річний звіт керівника

2019

Основна мета діяльності Хмельницького міського перинатального центру – максимально якісно реалізувати надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям і новонародженим.

                 На 2019 рік  було визначено наступні пріоритетні напрямки :

 -якісна підготовка до медичної реформи;

- оптимізація діяльності підприємства;

- підвищення якості надання медичних послуг.

                 В результаті реформування системи охорони здоров’я у травні 2019 року відбулася зміна господарсько – правового статусу міського перинатального центру з бюджетної установи в комунальне підприємство. З метою забезпечення ефективної адаптації до нової системи фінансування та підготовки до нових  умов надання медичних зроблено наступне :

- оформлено дозвільні документи (ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики ; з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання);

- отримано вищу акредитаційну категорію;

-  розпочато автоматизацію лікувально-діагностичних процесів (придбано 10 одиниць комп’ютерної техніки);

- частково створено локальну мережу та налагоджено роботу з медичною інформаційною системою «Medics».

                  Протягом 2019 року пацієнтів обслуговували 562 працівники. Рівень укомплектованості медичним персоналом  - 99,8 % . Близько 70 % –  медичні працівники вищої та першої категорій.

                 У звітному періоді штатна чисельність становила 618,0 штатних одиниць, в тому числі:

-лікарі  - 118,5 посад;

-середній медичний персонал – 242,0 посад;

-молодший медичний персонал – 152,5 посади;

-адміністративно-господарський персонал – 105,0 посад

                  Розпочато процес оптимізації наявного штатного персоналу у кількості  20,0 штатних одиниць з перерозподілом навантаження працівників, підсиленням одних відділень та скороченням інших у зв’язку з  економічною недоцільністю.

                  Прийнято також ефективні управлінські рішення щодо оптимізації витрат підприємства, які не впливають безпосередньо на якість надання послуги, але знижують її собівартість :

-технічне переоснащення паливної системи автомобільного транспорту ;

-залучення  служби «таксі» з метою доправлення чергових лікарів у заклад натомість цілодобового чергування водіїв закладу             

                  Впродовж року прийнято 5 961 гінекологічних хворих, вагітних, роділь та породіль у цілодобовому стаціонарі,  478 жінок у денному стаціонарі та зареєстровано амбулаторно 208 444 відвідувань.

                   Показники використання ліжкового фонду:

-робота ліжка – 299 днів на рік;

-середній тривалість перебування – 10 днів.

                   Позитивним є факт відносно високого рівня зайнятості стаціонарного ліжка порівняно з попереднім роком та тенденція до зменшення кількості днів лікування.

                   Продовжувалась робота по забезпеченню комфортних умов перебування у закладі. Протягом звітного періоду проводились поточні ремонти у приймальному відділенні, розпочато ремонт сімейної пологової зали з покращеними умовами перебування.

                       Основний акцент було зроблено на медикаментозному забезпеченні вагітних, роділь та породіль. Вартість по медикаментах для вищезгаданої категорії пацієнтів :

-в частині фізіологічних пологів – 297,22 грн на особу;

-в частині пологів, проведених шляхом кесарського розтину – 1 621,23 грн.

 

Найменування показника

Витрати, грн.

Собівартість медичної послуги у стаціонарі, всього

7 830,00

Собівартість відвідування в амбулаторних умовах

60,80

 

                  За рахунок коштів бюджету розвитку міста придбано та  введено в експлуатацію апарат УЗД експертного класу – 2 258,7 тис.грн.

                    Надійшла благодійна допомога на суму 1 289,8 тис. грн.,

у тому числі:

-ліжка – 61 шт. – 1 220,0 тис. грн.;

-твердий інвентар – 69,8 тис. грн.

                    Отримано обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених 125,4 тис. грн. (дихальний реаніматор, повітряний компресор).

 

 

 

 

Директор                                                                                      А.Г.Ропотан

2021

Річний звіт директора

комунального підприємства «Хмельницького міського перинатального центру»

Хмельницької міської ради

Андрія РОПОТАНА

за 2021 рік

 

                            Комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради є закладом охорони здоров’я вторинного рівня, що надає спеціалізовану медичну допомогу жінкам та новонародженим в умовах цілодобового стаціонару на 200 ліжок, а також консультативно-діагностичну допомогу в амбулаторних умовах.

                             У 2021 році медичні послуги отримали 5 245 стаціонарних пацієнтів (2020 рік – 5 590) та здійснено обслуговування амбулаторно 77 834 відвідувань (2020 рік – 112 715). Проведено 2 030 пологів (2020 рік – 2 433). У звітному періоді заклад залишався опорним з лікування вагітних з гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Працювали 4 бригади, в склад яких входили 48 працівників. У стаціонарі проліковано 177 пацієнтів, хворих на COVID, з них 35 отримували кисневу терапію. Враховуючи епідеміологічну ситуацію з коронавірусною хворобою в Україні, було припинено планову госпіталізацію. Відповідно, зменшилась кількість відвідувань до спеціалістів амбулаторної служби та кількість стаціонарних госпіталізацій.

                            Станом на 01.01.2021 року загальна штатна чисельність персоналу становила 564,5 посади, фактично зайнятих - 521. Укомплектованість медичним персоналом – 95,4 %,

у тому числі:

 • лікарі – 99,8 %;
 • середній медичний персонал – 93 %.  

                     Протягом звітного періоду здійснено оптимізацію інфраструктури підприємства

(об’єднання жіночих консультацій № 1 та № 2 в один структурний підрозділ та згортання 12 ліжок денного стаціонару), внаслідок якої оптимізовано 25 штатних одиниць. На кінець звітного періоду штатна чисельність працівників склала 539,5 посад.

                             

Категорії персоналу

Кількість штатних одиниць

Відхилення

Станом на 01.01.2021 р.

Станом на 01.01.2022 р.

Лікарі

118,0

117,75

- 0,25

Середній медичний персонал

225,5

209,5

- 16,0

Молодший медичний персонал

127,5

122,25

- 5,25

Інші

93,5

90

- 3,5

Разом

564,5

539,5

- 25,0

               

                    Медичним персоналом закладу здійснювалось постійне безперервне  підвищення кваліфікації: участь у циклах тематичного удосконалення та професійних семінарах з використанням електронних ресурсів. Із 119 лікарів – 105 працівників (88,2 %) атестовано. Серед загальної чисельності середнього медичного персоналу (231) атестовано 180 працівників або78 %.  Якщо взяти до уваги фактично працюючих медиків, що підлягали атестації, то показник становить 100 %.     

                    У 2021 рік загальний обсяг дохідної частини збільшився на 31,5 %  і досяг рівня 112 168,9 тис. грн  проти 85 316,7 тис. грн  2020 року. При цьому питома вага бюджетного фінансування у звітному періоді зменшилась на 19 % , а власних коштів підприємства зросла на

23 % порівняно з попереднім роком.

 

Вид надходжень

Обсяг надходжень, тис.грн

 

 

2020 рік

2021 рік

Усього доходів,

85 316,7

112 168,9

у тому числі:

 

 

Чистий дохід від реалізації послуг

52 223,1

94 273,8

Надходження за програмою медичних гарантій

49 283,2

89 637,8

Надходження від платних послуг

2 939,9

4 636,0

Інші операційні доходи

30 938,4

15 040,3

Надходження з державного бюджету у вигляді медичної субвенції

12 888,1

-

Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами

8 497,1

6 864,1

Дохід від операційної оренди

792,3

920,4

Послуги з освіти (проходження інтернатури на контрактній основі)

79,5

102,2

Дохід від господарської діяльності

1,5

68,0

% банку

78,2

82,1

Благодійна допомога (грошова форма)

-

21,7

Благодійна (гуманітарна) допомога (натуральна форма)

718,8

228,1

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів у порядку централізованого постачання

7 882,9

6 753,8

Інші доходи

2 162,9

2 854,7

Одержано дохід від ліквідації основних засобів

-

3,8

Дохід від безоплатно одержаних основних засобів у сумі пропорційній нарахованій амортизації

2 155,2

2 850,9

        

                   У 2021 році збільшено обсяг надходжень від надання платних послуг майже на 58 % за рахунок розширення спектру та покращення маркетингової політики.

                  Згідно з укладеними договорами з НСЗУ на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги було отримано протягом 2021 року 89 637,8 тис.грн в розрізі наступних пакетів:

 

№ з/п

Найменування  пакету медичних послуг

Обсяг надходжень,  тис.грн

2020 рік

2021 рік

1.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

13 909,9

17 682,8

2.

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

9 090,9

12 466,7

3.

Медична допомога при пологах

12 757,3

19 140,2

4.

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

6 397,1

7 951,5

5.

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичне реабілітацію та стоматологічну допомогу

792,3

10 536,5

6.

Мамографія

117

301,5

7.

Гістероскопія

2,0

-

8.

Ведення вагітності

-

7 542,7

9.

Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2

2 298,5

9 881,2

10.

Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року

4 518,2

4 134,7

 

                      Позитивним моментом є збільшення доходу за пакетами медичних послуг амбулаторного напрямку, що дало змогу зменшити розрив між самоокупністю медичних послуг стаціонарних та поліклінічних підрозділів. Якщо у 2020 році 1,8 % фінансування НСЗУ припадало на амбулаторну допомогу, то у 2021 році – 20,5%.

                     Видатки підприємства здійснювалось відповідно до затвердженого у встановленому порядку фінансового плану.

 

Статті видатків

Видатки, тис. грн

Питома вага, %

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Оплата праці (з ЄСВ)

57 338,3

71 435,7

63,3

66,1

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

7 901,9

14 331,6

8,7

13,3

Продукти харчування

1 387,2

1 142,6

1,5

1,1

Комунальні послуги та енергоносії

3 641,8

5 695,9

4,0

5,3

Інші видатки

12 912,2

7 904,5

14,3

7,3

Амортизація

7 404,2

7 530,1

8,2

6,9

Разом:

90 585,6

108 040,4

 

 

 

                    У загальній структурі видатків основна частина - оплата праці та придбання медикаментів. Забезпечення гідної заробітної плати лікарям та медичному персоналу середньої ланки – один з пріоритетів у 2021 році. З 01.11.2021 року введено в дію новий колективний договір, впроваджено мотиваційну систему оплати праці. В результаті – середня заробітна плата працівників КП «ХМПЦ» зросла на 20 %, у тому числі:

 • лікарів – на 23 %;
 • середнього медичного персоналу – на 22 %;
 • молодшого медичного персоналу – на 17 %;
 • адміністративного та господарсько - обслуговуючого персоналу – 15 %.

     Загалом за звітний період середньомісячна заробітна плата по закладу збільшилась на

28,5 % порівняно з 2020 роком.

            Внаслідок оптимізації штатної чисельності персоналу у зв’язку з реорганізацією інфраструктури підприємства у 2021 році виведено 25 штатних посад і вивільнено

546,2 тис.грн.

            З метою покращення якості надання медичних послуг посилено фінансування на медикаментозне забезпечення пацієнтів. Середні витрати на пролікованого хворого в день зросли на 43 %:

 • 1 413,58 грн у 2020 році;
 • 2 016,66 грн у 2021 році.

      Забезпечено доступність головного корпусу для людей з особливими потребами та

маломобільних категорій населення: проведено капітальний ремонт санвузлів, пристосовані вхідні групи та тамбури, виготовлені таблички та позначки зі знаками доступності для інвалідів на 317,3 тис.грн.

                   Велика увага приділялась створенню комфортних умов перебування для пацієнтів та працівників підприємства , а також їхній безпеці. За рахунок коштів міського бюджету завершено роботу над встановленням сучасної системи пожежної сигналізації у всіх структурних підрозділах закладу. Спрямовано 618,6 тис.грн. Зроблено поточний ремонт відділення трансфузіології та заміну сантехніки у відділенні патології вагітності ,придбано побутову техніку, поповнено запаси постільної білизни на суму 238,3 тис.грн.

                   У 2021 році реалізовано проект «Вікно життя». Створено бебі-бокс для попередження випадків залишення немовлят у небезпечних місцях та забезпечення анонімності для жінки, яка залишає дитину.

                   Здійснювалось дооснащення комп’ютерною технікою на суму 89,7 тис. грн та забезпечення автоматизованих робочих місць медичного персоналу безперебійним доступом до мережі Інтернет і онлайн сервісів медичної інформації (455,6 тис.грн).

                    У звітному періоді на зміцнення матеріально-технічної бази закладу направлено 2 107,9 тис.грн, у тому числі:

 • кошти бюджету розвитку міста  - 800,0 тис.грн  (апарат УЗД, 3 фетальні монітори);
 • власні кошти підприємства – 597,1 тис. грн. (прилад для акустичної емісії, ліжко акушерське, відсмоктувач хірургічний, електрокардіограф, 2 кисневі концентратори).

     В рамках виконання інвестиційного проекту та забезпечення розвитку новітніх

технологій відповідно до сучасних стандартів закуплено 18 систем кардіографії на суму 710,8 тис.грн. Згадане обладнання дає можливість створювати віддалене робоче місце лікаря-акушер-гінеколога та забезпечувати телемедичне консультування.

                  Крім того, отримано в якості благодійної допомоги апарат ШВЛ вартістю 1 698,8 тис.грн.

                   Протягом 2021 року на проведення заходів з підвищення енергоефективності спрямовано 154,3 тис.грн. Встановлено металопластикові конструкції, утеплено гаражні ворота, придбано кисневі редуктори з підігрівом, відключено приміщення гаражів (частково) та приміщення по вул. Кам’янецькій,76 від системи центрального опалення,проводилась заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, встановлено бойлер, виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення додаткового індивідуального теплового пункту. Варто також зауважити, що економія енергоносіїв в результаті проведеної реорганізації структури закладу склала 99,2 тис.грн.

                   За підсумками діяльності  у 2021 році підприємство спрацювало з прибутком у сумі    4 128,5 тис.грн.

2022

Річний звіт директора

комунального підприємства «Хмельницького міського перинатального центру»

Хмельницької міської ради

Ірини КОРОЛЮК

за 2022 рік

 

                  Підприємство спеціалізується на наданні акушерсько-гінекологічної допомоги жіночому населенню та новонародженим. У структурі перинатального центру – цілодобовий стаціонар потужністю 200 ліжок , 12 ліжок інтенсивної терапії для дорослих та новонароджених, амбулаторно-поліклінічний підрозділ – жіноча консультація зі спеціалізованими кабінетами.

                 За підсумками року:

 • проліковано у стаціонарі – 5 145 пацієнтів,

у тому числі за профілями :

ліжка для роділь та породіль – 1 824 пацієнти;

ліжка патології вагітності – 1 591 пацієнт;

ліжка гінекологічні – 1 730 пацієнтів;

 • здійснено обслуговування амбулаторно – 80 426 відвідувань.

            Пологів стало менше, ніж торік на 9,5 % (2022 рік – 1 838, 2021 рік – 2 030), та все ж в умовах війни – це хороша статистика.

            В закладі працює 116 лікарів та 221 медичних фахівців середньої ланки. Перинатальний центр укомплектований достатньою медичного персоналу, що має високу кваліфікаційну підготовку (80 % працівників атестовано).

                   Станом на 01.01.2022 року загальна штатна чисельність персоналу становила 539,5 штатних одиниць. Протягом року оптимізовано 43 посади.

                             

Категорії персоналу

Кількість штатних одиниць

Відхилення

Станом на 01.01.2022 р.

Станом на 31.12.2022 р.

Лікарі

117,75

116,75

- 1

Середній медичний персонал

209,5

204,5

- 5

Молодший медичний персонал

122,25

96

- 26,25

Інші

90

79,25

- 10,75

Разом

539,5

496,5

- 43

             

                   Протягом звітного періоду здійснено раціоналізацію інфраструктури підприємства

(об’єднання жіночої консультації та Центу планування сім’ї в один структурний підрозділ , відділення патології вагітності № 1 та №2).

                          Динаміка доходів має позитивний результат. У 2022 році загальний обсяг дохідної частини збільшився на 16,4 %  порівняно з 2021 роком. Питома вага бюджетного фінансування у звітному періоді зменшилась на 1,5 % , а власних коштів підприємства зросла на 11 % порівняно з попереднім роком.

 

Вид надходжень

Обсяг надходжень, тис.грн

 

 

2021 рік

2022 рік

Усього доходів,

112 168,9

134 109,3

у тому числі:

 

 

Чистий дохід від реалізації послуг

94 273,8

108 416,0

Надходження за програмою медичних гарантій

89 637,8

105 159,1

Надходження від платних послуг

4 636,0

3 256,9

Інші операційні доходи

15 040,3

19 948,6

Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами

6 864,1

7 139,0

Дохід від операційної оренди

920,4

1 992,0

Послуги з освіти (проходження інтернатури на контрактній основі)

102,2

133,0

Дохід від господарської діяльності

68,0

237,0

% банку

82,1

793,7

Благодійна (гуманітарна) допомога (натуральна форма)

249,8

3 449,5

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів у порядку централізованого постачання

6 753,8

6 204,4

Інші доходи

2 854,7

5 744,7

Одержано дохід від ліквідації основних засобів

3,8

2 523,2

Дохід від безоплатно одержаних основних засобів у сумі пропорційній нарахованій амортизації

2 850,9

3 221,5

        

                  Економічна діяльність закладу тісно пов’язана зі співпрацею з Національною службою здоров’я України. Згідно з укладеними договорами з НСЗУ на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у 2022 році було отримано 105 159,1 тис.грн, що на 17,3 % більше порівняно з попереднім роком, в розрізі наступних пакетів:

 

№ з/п

Найменування  пакету медичних послуг

Обсяг надходжень,  тис.грн

2021 рік

2022 рік

1.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

17 682,8

6 842,2

2.

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

12 466,7

9 259,2

3.

Медична допомога при пологах

19 140,2

38 634,6

4.

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

7 951,5

14 573,5

5.

Профілактика,діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах

10 536,5

19 191,2

6.

Мамографія

301,5

545,4

7.

Гістероскопія

-

235,2

8.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах

7 542,7

11 676,9

9.

Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою

коронавірусом SARS-CoV-2

9 881,2

4 096,4

10.

Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року

4 134,7

-

11.

Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня

-

40,3

12.

Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я  шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів

-

64,2

 

РАЗОМ

89 637,8

105 159,1

 

                      Видатки підприємства у 2022 році зросли на 25,3 % порівняно з попереднім роком.

 

Статті видатків

Видатки, тис. грн

Питома вага, %

2021 рік

2022 рік

2021 рік

2022 рік

Оплата праці (з ЄСВ)

71 435,7

96 006,5

66,1

70,9

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

14 331,6

12 453,4

13,3

9,2

Продукти харчування

1 142,6

1 292,9

1,1

1

Комунальні послуги та енергоносії

5 695,9

6 339,5

5,3

4,6

Інші видатки

7 904,5

11 097,2

14,3

8,3

Амортизація

7 530,1

 8 181,9

8,2

6

Разом:

108 040,4

135 370,9

  

 

 

                    Суттєве підвищення заробітної плати медичних працівників до гарантованого рівня для лікарів 20,0 тис.грн, середнього медичного персоналу - 13,5 тис.грн зумовило збільшення витрат на оплату праці на 24 570,8 тис.грн  порівняно з попереднім звітним періодом. Відповідно, середньомісячна заробітна плата по закладу зросла на 46,6 %,

у тому числі:

 • лікарі – 61,6 % росту до рівня 2021 року

2021 рік – 12 509,16 грн;

2022 рік – 20 214,99 грн

 • середній медичний персонал – 49 % росту до рівня 2021 року

2021 рік – 9 757,92 грн;

2022 рік – 14 530,54 грн.

                  Витрати на медикаменти та вироби медичного призначення у 2022 році становили 2 008,80 грн з розрахунку на 1 пролікованого пацієнта, на харчування пацієнта – 275,60 грн.

                 Позитивні тенденції року:

- оновлено матеріально-технічну базу підприємства – 3 084,8 тис.грн;

- здійснено поточний ремонт покрівлі головного корпусу – 75,6 тис.грн;

- влаштовано зону очікування для пацієнтів з дітьми у жіночій консультації;

- додатково створено чотири палати підвищеного комфорту;

- оновлено стіни відділення інтенсивної терапії новонароджених барвистими ілюстраціями з метою створення затишної атмосфери для немовлят та їх батьків;

- на базі підприємства впроваджено комплексну послугу для батьків новонароджених «єМалятко» - електронне свідоцтво про народження;

- зроблено перший крок до створення сучасної зони рецепції відкритого типу – виготовлено дизайнерський проєкт  та проєктно-кошторисну документацію.

                  Для відділення інтенсивної терапії новонароджених коштами благодійних організацій та волонтерів придбано :

 • апарат ШВЛ, дихальний реаніматор, переносна система обігріву немовлят, пульсоксиметр, портативний аспіраційний пристрій для невідкладних станів дихальних шляхів, насоси інфузійні шприцеві (5 шт.),відсмоктувачі  електричні з антибактеріальним фільтром (7 шт.) – 607,7 тис.грн.

                 Поповнено обладнанням акушерський та гінекологічний стаціонар:

 • стіл операційний, лампа операційна, ліжко для пологів, функціональні ліжка (24 шт.), апарати УЗД (3 шт.) – 994,7 тис.грн, електрокардіографи (5 шт.) 

                 За підтримки міського бюджету розвитку придбано електрохірургічний апарат та дефібрилятор на загальну суму 280,4 тис.грн.

    Крім того, в централізованому порядку та у вигляді благодійної допомоги отримано

матеріальних цінностей на загальну суму 8 289,8 тис.грн. Це і лікарські засоби, і медичні вироби, і витратні матеріали.

                Війна внесла свої корективи в роботу перинатального центру. В критичних умовах воєнного стану довелося приймати першочергові рішення щодо забезпечення сталого функціонування закладу:

 • облаштування укриття в підвальному приміщенні  та забезпечення усім необхідним для надання медичної допомоги;
 • забезпечення енергетичної стабільності.

                   В адаптованому під укриття підвальному приміщенні облаштовано внутрішню інфраструктуру, щоб пацієнти і персонал були захищені. Розгорнуто операційну, пологову залу, палату інтенсивної терапії, палати стаціонарного перебування. Здійснено поточний ремонт у бомбосховищі, створено запас питної води, проведено мережу Wi-fi, забезпечено цифровий зв'язок (придбано 3 радіостанції) та тепловий режим (встановлено 2 теплові гармати) – 77,1 тис.грн

                    Перинатальний центр забезпечено резервним джерелом живлення. Зусиллями благодійного фонду «Волонтери Поділля» придбано дизель-генератор вартістю 907,3 тис.грн.  Здійснено улаштування піднавісу, проведено технічне переоснащення мережевого та дизельного АВР для електропостачання щитових стаціонарних відділень та харчоблоку. Для фінансування цих робіт скеровано 299,3 тис.грн власних коштів підприємства. Придбано 2 965 л дизельного пального на суму 145,8 тис.грн для забезпечення безперебійної роботи дизель-генератора.

                   За підсумками діяльності  у 2022 році підприємство спрацювало з від’ємним фінансовим результатом (-1 266,3 тис.грн). При цьому, перинатальний центр виконав всі поточні зобов’язання 2022 року.

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документація
Реквізити: 
НазваРеквізит
Код ЄДРПО02004746
Розрахунковий рахунокUA873204780000026002924865417, UA148201720344341002100053305, UA198201720344390001000053305, UA228201720344300001003053305
МФО26002924865417 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
ІПН020047422250
Свідоцтво ПДВ

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!