Рішення міської ради

Про затвердження статутів комунальних підприємств Хмельницької міської ради в новій редакції

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення одинадцятої сесії

№2 від 30.05.2007 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 13-ї сесії міської ради від 22.08.2007 №14

рішенням 14-ї сесії міської ради від 07.11.2007 №13

 рішенням 15-ї сесії міської ради від 27.12.2007 №16

рішенням 15-ї сесії міської ради від 27.12.2007 №18

рішенням 17-ї сесії міської ради від 02.04.2008 №6

рішенням 17-ї сесії міської ради від 02.04.2008 №16

рішенням 18-ї сесії міської ради від 28.05.2008 №13

рішенням 19-ї сесії міської ради від 06.08.2008 №20

рішенням 21-ї сесії міської ради від 22.10.2008 №11

рішенням 21-ї сесії міської ради від 22.10.2008 №21

рішенням 24-ї сесії міської ради від 08.04.2009 №15

рішенням 36-ї сесії міської ради від 26.05.2010 №19

рішенням 2-ї сесії міської ради від 15.12.2010 №10

рішенням 2-ї сесії міської ради від 15.12.2010 №17

рішенням 4-ї сесії міської ради від 09.02.2011 №6

рішенням 7-ї сесії міської ради від 15.06.2011 №14

рішенням 9-ї сесії міської ради від 10.08.2011 №19

рішенням 12-ї сесії міської ради від 09.11.2011 №13

рішенням 13-ї сесії міської ради від 14.12.2011 №8

рішенням 13-ї сесії міської ради від 14.12.2011 №21

рішенням 15-ї сесії міської ради від 29.02.2012 №59

рішенням 17-ї сесії міської ради від 27.06.2012 №5

рішенням 21-ї сесії міської ради від 12.12.2012 №12

рішенням 32-ї сесії міської ради від 25.12.2013 №28

рішенням 46-ї сесії міської ради від 24.12.2014 №31

рішенням 52-ї сесії міської ради від 26.08.2015 №16

рішенням 4-ї сесії міської ради від 27.01.2016 №24

рішенням 5-ї сесії міської ради від 16.03.2016 №36

рішенням 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №20

рішенням 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №36

рішенням 7-ї сесії міської ради від 20.07.2016 №28

рішенням 8-ї сесії міської ради від 21.09.2016 №16

рішенням 8-ї сесії міської ради від 21.09.2016 №24

рішенням 11-ї сесії міської ради від 25.01.2017 №28

рішенням 13-ї сесії міської ради від 22.03.2017 №36

рішенням 15-ї сесії міської ради від 31.05.2017 №79

рішенням 16-ї сесії міської ради від 12.07.2017 №29

рішенням 21-ї сесії міської ради від 11.04.2018 №52

рішенням 22-ї сесії міської ради від 04.07.2018 №28

рішенням 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №46

рішенням 27-ї сесії міської ради від 14.12.2018 №42

рішенням 30-ї сесії міської ради від 17.04.2019 №104

рішенням 39-ї сесії міської ради від 04.03.2020 №16

рішенням 39-ї сесії міської ради від 04.03.2020 №22

рішенням 19-ї сесії міської ради від 23.09.2022 №21

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №63

рішенням 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №45

 

Про затвердження статутів комунальних підприємств Хмельницької міської ради в новій редакції

 

З метою приведення статутів комунальних підприємств Хмельницької міської ради у відповідність до чинного законодавства України, розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ч.5 ст. 57 Господарського кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити в новій редакції статути: 

1.1. Житлово-експлуатаційної контори № 5;

1.2. Комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

1.3. Комунального підприємства по санітарній очистці міста;

1.4. Міського комунального підприємства – ринок “Ранковий”;

1.5. Міського комунального підприємства “Муніципальна телерадіокомпанія “Місто”;

1.6. Міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень;

1.7. Міської комунальної аптеки “Віола”;

1.8. Міської міжлікарняної аптеки;

1.9. Хмельницького комунального  підприємства  “Спецкомунтранс”;

1.10. Хмельницького комунального підприємства “Електротранс”;

1.11. Хмельницького комунального підприємства “Міськсвітло”;

1.12. Хмельницького комунального підприємства “Профдезинфекція”.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Ковальчук.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та підприємництва.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток 1

в редакції рішення 19-ї сесії міської ради

від 23.09.2022 № 21

 

СТАТУТ

Комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради (УМК «Дубове»)

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради (надалі – Підприємство), створено на базі відокремленої частини комунальної власності  територіальної громади міста Хмельницького.

1.2. Підприємство створено Хмельницькою міською радою (надалі–Власник) і входить до сфери управління Хмельницької міської ради.

1.3. Підприємство створено шляхом перейменування Житлово-експлуатаційної контори № 5 міста Хмельницького  та є правонаступником усіх її прав та зобов'язань.

1.4. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради.

1.5. Виконавчий комітет  Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Законом України "Про житлово-комунальні послуги", законами України та іншими нормативними актами.

1.7. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп та фірмові бланки із своїм найменуванням.

1.8. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.9. Повна назва Підприємства:  Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради.

Скорочена назва: УМК «Дубове».

1.10. Юридична адреса Підприємства: 29009, м.Хмельницький, вулиця Симона Петлюри, буд.№61 (скорочено офіційно вул.Петлюри, буд.№61).

1.11. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.12. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, в межах належного йому майна, у порядку, передбаченому законодавством.

1.13. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Власника та  виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

1.14. Підприємство у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Хмельницькій міській раді та її виконавчому комітету.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є:

2.1.1. Здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах з метою отримання прибутків та задоволення на цій основі економічних і соціальних інтересів Власника та членів трудового колективу.

2.1.2. Контроль за забезпеченням належного санітарного стану прибудинкових територій.

2.1.3. Контроль за дотриманням мешканцями правил користування житловими приміщеннями згідно з  чинним законодавством України.

2.1.4. Виконання робіт, надання послуг та реалізація продукції, здійснення різних видів виробничої та комерційної діяльності.

2.1.5. Виконання робіт, пов'язаних з управлінням житловим та нежитловим фондом.

2.2. Основним предметом (видом) діяльності Підприємства є надання житлово-комунальних послуг, зокрема з:

2.2.1. Комплексного обслуговування об’єктів;

2.2.2. Управління будинком, спорудою, іншим нерухомим майном;

2.2.3. Утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та інших житлово-комунальних послуг;

2.2.4. Ремонту приміщень, будинків, споруд.

2.3. Додаткові види діяльності:

2.3.1. Забезпечення належного функціонування комунікацій та устаткування житлових будинків, квартир та інших приміщень;

2.3.2. Проведення необхідних ремонтних та профілактичних робіт, виробничих будівель, інженерних споруд і комунікацій;

2.3.3. Здійснення контролю за станом та порядком експлуатації інженерних споруд та комунікацій;

2.3.4. Діяльність із прибирання;

2.3.5. Виготовлення та реалізація продукції власного виробництва;

2.3.6. Проведення торговельної діяльності та організація роботи пунктів громадського харчування, організація готельного бізнесу;

2.3.7. Виробництво овочів (вирощення у закритому та відкритому ґрунті);

2.3.8. Заготівля та реалізація вторинної сировини та її переробка;

2.3.9. Організація виробництв сільськогосподарської продукції, продуктів харчування та легкої промисловості;

2.3.10. Організація тарного та фасувального виробництв;

2.3.11. Проведення робіт по заготівлі та обробці лісоматеріалів, лісозаготівлі;

2.3.12. Виготовлення будівельних виробів та матеріалів;

2.3.13. Виготовлення інструментів та засобів малої механізації;

2.3.14. Виготовлення добрив та засобів захисту рослин;

2.3.15. Озеленення та благоустрій міста Хмельницького;

2.3.16. Надання ландшафтних послуг;

2.3.17. Діяльність автомобільного вантажного транспорту, вантажний автомобільний транспорт;

2.3.18. Надання послуг по впровадженню оргтехніки;

2.3.19. Утримання та догляд за пам’ятниками, пам’ятними знаками та пам’ятними місцями;

2.3.20. Надання послуг по постачанню холодної води;

2.3.21. Здійснення діяльності, пов’язаної з передачею та постачанням енергоносіїв для різних категорій споживачів;

2.3.22. Надання договірних послуг споживачам в обслуговуванні енергогосподарств;

2.3.23. Надання послуг автотранспортом та послуг по вивозу та утилізації сміття;

2.3.24. Виробництво промислових товарів і товарів легкої промисловості;

2.3.25. Виробництво продовольчих товарів;

2.3.26. Організація торгівлі сільськогосподарською продукцією;

2.3.27. Організація торгівлі автомобілями і запасними частинами до них;

2.3.28. Надання послуг по розпиловці лісоматеріалів, лісопильне та стругальне виробництво;

2.3.29. Організація пунктів прийому вторинної сировини;

2.3.30. Надання послуг в посередницькій діяльності;

2.3.31. Облаштування камер схову і зберігання;

2.3.32. Організація платної стоянки автотранспорту;

2.3.33. Технічне обслуговування і миття автомобілів;

2.3.34. Організація автоперевезень, надання послуг перевезення речей (переїзду);

2.3.35. Надання послуг по ремонту машин і механізмів;

2.3.36. Надання населенню ритуальних та інших послуг;

2.3.37. Проведення капітальних та ямкових ремонтів доріг і тротуарів;

2.3.38. Облаштування пішохідних переходів, дорожніх розміток та знаків, їх  ремонт і догляд за ними;

2.3.39. Вирощування розсади, насіння квітів, саджанців плодових і декоративних дерев, кущів;

2.3.40. Виготовлення ритуальної продукції;

2.3.41. Утримання та впорядкування кладовищ міста;

2.3.42. Здійснення перевірки, прочистки і ремонту димових і вентиляційних каналів житлових будинків;

2.3.43. Облаштування сміттєзвалищ;

2.3.44. Фінансова та інвестиційна діяльність;

2.3.45. Ведення бухгалтерського та фінансового обліку, юридичні та бухгалтерські послуги;

2.3.46. Послуги з дезінсекції, дезінфекції, дератизації;

2.3.47. Послуги з технічного огляду та обстеження ліфтів;

2.3.48. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.3.49. Електромонтажні роботи;

2.3.50. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

2.3.51. Штукатурні роботи;

2.3.52. Установлення столярних виробів;

2.3.53. Покриття підлоги й облицювання стін;

2.3.54. Малярні роботи та скління;

2.3.55. Інші роботи із завершення будівництва;

2.3.56. Покрівельні роботи;

2.3.57. Інші спеціалізовані будівельні роботи.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту і інтересам Власника.

3.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

3.3.Статутний капітал підприємства, складає 1 056 635 гривень 60 копійок - (один мільйон п’ятдесят шість тисяч шістсот тридцять п’ять гривень 60 копiйок).

3.4.Джерелами формування майна Підприємства є:

3.4.1. майно, передане Підприємству Власником;

3.4.2.частина доходів, одержаних Підприємством за результатами господарської діяльності;

3.4.3. кредити банків;

3.4.4. цільові кошти виділені з бюджету;

3.4.5. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

3.4.6. амортизаційні відрахування;

3.4.7. інші джерела, не заборонені законодавством України

3.5. Відчуження засобів виробництва, які є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за рішенням Власника майна у порядку, що встановлений чинним законодавством.

3.6. Підприємство має право здавати в оренду на підставі рішення виконавчого комітету, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, нежитлові приміщення, будівлі, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать або передані йому на праві повного господарського відання, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому Власником.

3.7. Підприємство може отримувати кредити за погодженням Власника.

3.8. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

3.9. Передача під заставу майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів, передача в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць  та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника — органу місцевого самоврядування.

3.10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству добровільно або в судовому порядку.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Вищим органом управління Підприємством є Власник.

4.2. До виключної компетенції Власника належить:

4.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

4.2.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;

4.2.3. Визначення форм контролю за діяльністю Директора;

4.2.4. Прийняття рішення про припинення Підприємства;

4.2.5. Надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Власника;

4.2.6. Вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції міської ради.

4.3. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно встановлює штатну чисельність.

4.4. Управління Підприємством здійснює його директор, який працює на контрактній основі. Призначення та звільнення з посади директора здійснюється міським головою м.Хмельницького з подальшим виданням розпорядження.

4.5. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що відповідно до цього Статуту потребують погодження Власника.

4.6. Директор Підприємства:

4.6.1. Здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю Підприємства;

4.6.2. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, відповідно до чинного законодавства України;

4.6.3. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємства, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6.4. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та Статуту;

4.65. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

4.6.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

4.6.7. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, затверджує штатний розпис;

4.6.8. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників  Підприємства;

4.6.9. Залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розмір оплати їх праці;

4.6.10. Затверджує посадові інструкції;

4.6.11. Вдосконалює структуру Підприємства.

4.6.12. Вирішує інші питання, віднесенні законодавством, Власником, Статутом Підприємства до його компетенції.

4.7 Рішення соціально-економічних питань, та питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Право укладення колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

4.9. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Чистий прибуток Підприємства, це залишені після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах в банках, відрахувань відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.4. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством.

5.6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

5.7. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються Власником згідно чинного законодавства.

5.8. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану, про свою фінансово - господарську  діяльність  у встановленому порядку.

5.9. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, якщо інше не встановлено Власником.

5.10. Підприємство утворює за рахунок прибутку спеціальних (цільових) фондів, призначенні для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.

5.11. У разі зміни Директора Підприємства може проводитися перевірка його фінансово - господарської діяльності в порядку, передбаченого законодавством.

5.12. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів і інших документів цивільно – правового характеру.

5.13. Підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України і за погодженням із Власником.

5.14. Ціна на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.15. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.16. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.17. Власник не несе відповідальності, за зобов'язаннями Підприємства за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

5.18. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

5.19. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізії фінансово - господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.20. Розподіл прибутку Підприємства, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Власника.

 

 

6. Облік і звітність

6.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

6.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

6.3. З метою підтвердження належності ведення  обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські та консалтингові компанії.

6.4. Власник та виконавчий комітет Хмельницької міської ради можуть встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку та звітності. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку і звітності.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Підприємство гарантує діяльність професійних спілок, створених на підприємстві, забезпечує їх утримання згідно колективного договору та чинного законодавства.

7.3. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

7.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – профспілковим комітетом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.

7.5. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту. Ліквідація. Реорганізація

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу,  який виконує функції органу управління господарською діяльністю.

8.2. Зміни і доповнення до Статуту вважаються чинними з дня державної реєстрації цих змін і доповнень.

8.3. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Власника майна,  чи у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником чи за рішенням господарського суду. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення Сторона, третя особа, претензій кредиторами визначаються Власником.

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

8.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

8.6. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.7. Уся відповідальність за збитки, нанесені Підприємству в процесі його ліквідації, покладається на ліквідаційну комісію.

8.8. Активи та усі інші засоби Підприємства після розрахунків з бюджетом, іншими кредиторами передаються Власнику.

8.9. Ліквідація, реорганізація  Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

 

Секретар міської ради  В.ДІДЕНКО

Директор КП УМК «Дубове»  С.КОСТЮК

 

(Додаток 1 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 19-ї сесії міської ради від 23.09.2022 №21)

 

Додаток 2

в редакції рішення 25-ї сесії міської ради

від 28.03.2023 №63

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРІГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради (далі - “Підприємство”) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 18.03.2004р. №11 на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади.

1.2. Власником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код - 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Гагаріна, буд.3 (далі – «Власник»).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

- українською мовою:

- повне найменування Комунальне Підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

- скорочене найменування: КП БРЕД.

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Ярослава Мудрого буд.5.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є:

- виконання цільових Програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів благоустрою, а саме: вулично-дорожньої мережі, технічних засобів регулювання дорожнього руху та мереж зливової каналізації Хмельницької міської територіальної громади;

- здійснення іншої господарської діяльності, що пов’язана з наданням послуг та  виконанням робіт для досягнення додаткової економічної вигоди з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- будівництво, реконструкція автомобільних доріг, вулиць, технічних засобів регулювання дорожнього руху та споруд водовідведення;

- капітальний, поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху та мереж зливової каналізації.

- здійснення будівельних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт та виробництво будівельних матеріалів і металоконструкцій;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, відкриття об’єктів торгівлі;

- роздрібна торгівля пальним;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплене за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству Власником;

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 56 256 217,28 гривень (п’ятдесят шість мільйонів двісті п’ятдесят шість тисяч двісті сімнадцять гривень 28 копійок).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, тобто Хмельницької міської територіальної громади, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника - органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку (доходу) комунального підприємства здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.11. Розмір частки прибутку комунального підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладанням контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

4.10. До компетенції керівника - директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється шляхом фінансування з бюджету видатків на виконання заходів цільових програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів благоустрою, а саме: вулично-дорожньої мережі, технічних засобів регулювання дорожнього руху та мереж зливової каналізації Хмельницької міської територіальної громади. Використання коштів здійснюється за цільовим призначенням, на підставі плану використання бюджетних коштів та виробничих програм.

5.2. Господарська діяльність Підприємства, що не пов’язана з здійсненням діяльності зазначеної в пункті 5.1. здійснюється на комерційній основі з метою отримання прибутку

5.3. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється шляхом фінансування з бюджету видатків на виконання заходів цільових програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів благоустрою, а саме: вулично-дорожньої мережі, технічних засобів регулювання дорожнього руху та мереж зливової каналізації Хмельницької міської територіальної громади. Використання коштів здійснюється за цільовим призначенням, на підставі плану використання бюджетних коштів та виробничих програм.

5.4. Директор підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.5. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом України.

5.6. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.7. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.8. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.9. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.10. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.11. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Відповідно до ст.14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

8.7. Підприємство зобов’язане подавати до органу управління завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням Підприємства або органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються не викладенням його в новій редакції, а шляхом прийняття окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника - Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

В.о. директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради   В.ЗАСОРЕНКО

 

(Додаток 2 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №63)

 

Додаток 3

втратив чинність відповідно до

рішення 2-ї сесії міської ради від 15.12.2010  №17

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА ПО  САНІТАРНІЙ  ОЧИСТЦІ МІСТА

 

(Додаток 3 до рішення втратив чинність відповідно до

рішення 2-ї сесії міської ради від 15.12.2010 №17)

 

Додаток 4

в редакції рішення 22-ї сесії

міської ради від 04.07.2018 №28

 

СТАТУТ

міського комунального підприємства -ринок «Ранковий»

(нова редакція)

 

1. Загальні положення.

1.1. Міське комунальне підприємство – ринок «Ранковий» (далі – «Підприємство» ) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 24 червня 2003 року №3 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.3 (далі – «Власник»).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та  обсягах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах. Несе відповідальність за результатами своєї господарської діяльності.

1.5.Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

- повне найменування: МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО – РИНОК «РАНКОВИЙ»;

- скорочене найменування: МКП - РИНОК «РАНКОВИЙ».

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, пров. Гвардійський,21.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника-виконавчого комітету міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства.

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є :

- господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- надання в оренду суб’єктам підприємницької діяльності торгових місць;

- надання послуг по обслуговуванню торгових місць, місць загального користування на ринку;

- торгівельно – посередницька, посередницька діяльність;

- організація та обслуговування автостоянок;

- ведення сільського господарства (рослинництво, тваринництво, в тому й числі бджільництво);

- діяльність з вирощування, вилову та переробки риби та рибопродуктів;

- надання послуг з організації відпочинку та розваг;

- інші види рекреаційної діяльності;

- інша діяльність у сфері спорту (спортивно – аматорське рибальство, діяльність  причалів для прогулянкових суден тощо);

- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

- оптова та роздрібна торгівля  продуктами харчування.

 

3. Майно підприємства.

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (виконавчий комітет міської ради) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплене за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5 Джерелами формування бюджету майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству Власником;

- доходи одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється власником та становить 2766242,97 грн. (Два мільйони сімсот шістдесят шість тисяч двісті сорок дві гривні дев’яносто сім копійок).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста,  в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом управління, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних  одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.11. Розмір частки Підприємства, що підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством.

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до закону.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею  приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально - економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які  не є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. До компетенції директора Підприємства  належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства.

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор Підприємства  самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюється на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмету угоди, визначенні зобов’язань, будь – яких інших зобов’язань умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства.

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування.

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність.

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» та інших нормативно – правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюється відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність.

8.7. Підприємство зобов’язане подавати до відділу внутрішнього контролю міської ради завірені копії фінансової звітності: у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово - господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

8.8. Підприємство зобов’язано щорічно протягом місяця з дати державної реєстрації подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку, встановленого зразка, про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

9. Порядок внесень змін та доповнень до Статуту.

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери управління якого входить Підприємство, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

10. Припинення Підприємства.

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника - Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання, всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналось до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно – правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених  законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Директор МКП - ринок Ранковий   В. Чекман

 

(Додаток 4 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 22-ї сесії міської ради від 04.07.2018 №28)

 

Додаток 5

в редакції  рішення 6-ї сесії

міської ради від 18.05.2016 №36

 

СТАТУТ

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “МІСТО”

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Міське комунальне підприємство “Муніципальна телерадіокомпанія “Місто” (далі - “Підприємство”) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 03.12.2002 року №9 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код - 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Гагаріна, буд.3 (далі - “Власник”).

1.3. У своїй діяльності Підприємство керується Законами України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про телебачення та радіомовлення”, іншими нормативними актами.

1.4. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.6. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.7. Найменування Підприємства:

українською мовою:

 • повне найменування МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “МІСТО”;
 • скорочене найменування: МКП “МТРК “Місто”;

1.8. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл,, м.Хмельницький, вул.Проскурівська, буд.4/3.

1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

 • господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку;
 • висвітлення актуальних проблем міста та області, інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування, законодавчої та виконавчої влади,
 • створення інформаційних, аналітичних, соціальних, дитячих, культурологічних, розважально-пізнавальних, публіцистичних телевізійних та радіопрограм;
 • вироблення єдиної інформаційної політики щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 • виробництво та розповсюдження аудіо програм (радіомовлення);
 • виробництво та розповсюдження аудіовізуальних передач та програм (телебачення);
 • організація кабельного, довідкового (телетексту) та інших видів телерадіомовлення;
 • виробництво, розповсюдження та розміщення друкованої, візуальної, телевізійної, радіо- та інших видів реклами;
 • надання інформаційно-довідкових послуг;
 • прокат кіно- та відеофільмів;
 • відео- і звукозаписи на замовлення;
 • розробка та постачання програмного забезпечення;
 • інформаційно-обчислювальна діяльність, що пов’язана із створенням інформаційних баз даних, тощо;
 • рекламно-видавнича діяльність, проведення поліграфічних, друкарських та копіювальних робіт;
 • маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, представництво інтересів інших фірм на комерційній основі;
 • благодійна діяльність;
 • виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших робіт в установленому порядку;
 • інвестиційна діяльність;
 • концертно-мистецька та продюсерська діяльність;
 • організація, проведення видовищних заходів та дозвілля громадян (дискотеки, відеотеки, тощо);
 • оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, продуктами харчування, промисловими товарами та паливно-мастильними матеріалами;
 • посередницька діяльність при купівлі-продажу товарів народного споживання, продуктів харчування, продукції виробничо-технічного призначення;
 • маклерська, дилерська та біржова діяльність, надання послуг при здачі- найму, купівлі-продажу нерухомого майна.

2.3. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Підприємству Власником;
 • доходи, одержані від господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;
 • амортизаційні відрахування;
 • прибуток від позареалізаційних операцій;
 • кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний фонд комунального підприємства утворюється Власником та становить 661 522,95 (шістсот шістдесят одна тисяча п’ятсот двадцять дві) гривні 95 копійок.

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника - органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку комунального підприємства здійснюється за рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

3.11. Розмір частки прибутку комунального підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється рішенням Хмельницької міської ради,

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови,

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

 • прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;
 • прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;
 • прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;
 • прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які є юридичними особами;
 • прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. Директор Підприємства відповідно до законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність:

 • затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;
 • приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;
 • укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;
 • у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;
 • залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

4.11. Спеціальним колегіальним наглядовим органом підприємства є редакційна рада, яка входить до складу органів управління. Повноваження та діяльність редакційної ради визначаються редакційним статутом. Редакційна рада складається з шести членів. Половина складу редакційної ради, тобто 3 (три) члени редакційної ради, обираються творчим колективом ТРК «Місто», а половина, тобто 3 (три) члени редакційної ради, призначаються засновником ТРК «Місто».

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Керівник підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються,

5.4. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України,

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору Хмельницької міської ради фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

8.7. Підприємство зобов’язане подавати до управління економіки міської ради завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

8.8. Підприємство зобов’язано щорічно протягом місяця з дати державної реєстрації подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку, встановленого зразка, про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника -Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділенні одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6 При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

 • при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);
 • при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;
 • при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;
 • за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 • в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Директор МКП «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»   М.Крентовський

 

(Додаток 5 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №36)

 

Додаток 6

в редакції рішенння 30-ї сесії

місько ради від 17.04.2019 №104

 

СТАТУТ

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО УТРИМАННЮ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 18.12.1998 року №55 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Гагаріна, буд.3 (далі – «Власник»),

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління діяльністю в межах та обсягах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

 • повне найменування: МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ НЕЖИТЛОВРІХ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ;
 • скорочене найменування: «МКП по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності»

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29013, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, буд.2.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

 • господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку;
 • ведення обліку нежитлових приміщень комунальної власності, контроль за ефективним їх використанням, забезпечення своєчасного збору орендної плати.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 • утримання та обслуговування окремостоячих нежитлових приміщень, переданих Підприємству на баланс;
 • управління нерухомим майном;
 • утримання громадських вбиралень, розміщених на земельних ділянках, які перебувають в користуванні комунального підприємства;
 • облік всіх нежитлових приміщень міської комунальної власності;
 • підготовка пропозицій щодо передачі в оренду нежитлових приміщень;
 • забезпечення оперативної передачі вільних приміщень, щодо яких прийняте рішення про передачу в оренду;
 • виявлення та обстеження вільних нежитлових приміщень;
 • підготовка пропозицій щодо проведення капітального ремонту;
 • -підготовка та укладення договорів про передачу нежитлових приміщень в оренду;
 • обстеження орендованих нежитлових приміщень на предмет їх використання за призначенням;
 • контроль за виконанням договорів оренди, в разі їх порушення вжиття заходів щодо примусового їх виконання згідно чинного законодавства;
 • аналіз надходжень орендної плати та контроль за вчасним їх отриманням;
 • інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

 

3. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Підприємству Власником;
 • доходи, одержані від господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • майно, придбане згідно з чинним законодавством України
 • амортизаційні відрахування;
 • прибуток від позареалізаційних операцій;
 • кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал Підприємства утворюється Власником та становить 35 872 023,41 грн. (тридцять п’ять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі двадцять три гривні 41 коп.).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради за ініціативою та погодженням з органом, який виконує функції органу управління, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, окреме індивідуально визначене майно з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів Підприємство має право лише за рішенням Власника – територіальної громади міста в особі Хмельницької міської ради.

3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за пропозицією виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

3.11. Розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Хмельницької міської ради.

 

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними та фізичними особами в межах та порядку, визначених цим Статутом.

Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективі договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

 • -прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;
 • прийняття рішення про припинення Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Підприємства, які є юридичними особами;
 • прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. Директор підприємства в межах своєї компетенції:

 • відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;
 • затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;
 • приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;
 • укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;
 • у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;
 • залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Підприємство разом з органом, який виконує функції органу управління, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюється на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Трудовий колектив Підприємства формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

6.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії, компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

7.1. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

7.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

7.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

7.6. Підприємство зобов’язане подавати до управління економіки міської ради копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

7.7. Підприємство зобов’язане щорічно протягом місяця з дати державної реєстрації подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку, встановленого зразка, про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням виконавчого комітету.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення Підприємства здійснюється за рішенням власника у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Директор міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності  О.Смертельний

 

(Додаток 6 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 30-ї сесії міської ради від 17.04.2019 №104)

 

Додаток 7

в редакції рішення 39-ї сесії міської ради

від 04.03.2020 року №16

 

Статут

міської комунальної аптеки «Віола»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Міська комунальна аптека «Віола» (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до розпорядження Хмельницької міської адміністрації від 29.03.1994р. № 719 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.3  (далі – «Власник»).

1.3. Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Міської міжлікарняної аптеки.

1.4. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.6. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.7. Найменування Підприємства:

- повне найменування : МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АПТЕКА  «ВІОЛА»;

- скорочене найменування: МКА «ВІОЛА».

1.8. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29009, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Пілотська, 1.

1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших установ, підприємств та організацій лікарськими засобами, предметами санітарії, гігієни і догляду за хворими, перев’язочними матеріалами, дезінфікуючими засобами та іншими предметами аптечного асортименту;

- здійснення торгівельно-закупівельної діяльності, що не суперечить законодавству України;

- виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля лікарськими засобами (виробництво лікарських засобів в умовах аптеки);

- оптова реалізація лікарських засобів закладам охорони здоров’я, іншим підприємствам та організаціям;

- придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів  (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

- реалізація харчових домішок та косметичних засобів;

- надання маркетингових, консультативних, інформаційних та посередницьких послуг;

- надання медичних послуг, в т.ч. нетрадиційної медицини;

- проведення інформаційної роботи серед населення та реклама лікарських препаратів, харчових домішок, косметичних засобів, предметів санітарії та гігієни по радіо, телебаченню та в місцевій пресі згідно чинного законодавства;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- забезпечення адміністративного та організаційно-методичного керівництва діяльністю структурних підрозділів, що входять до складу підприємства;

- здійснення заходів, спрямованих на розширення аптечної мережі міста в межах встановлених нормативів, планів та раціональне її розташування;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

 1.  

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству Власником;

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал Підприємства утворюється Власником та становить 540769 грн. 31 коп. (п’ятсот сорок тисяч сімсот шістдесят дев’ять гривень 31 коп.)

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника. Тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету Хмельницької міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.11. Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Хмельницької міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Керівник Підприємства (завідувач, спеціаліст з вищою фармацевтичною освітою) призначається на посаду міським головою шляхом укладання контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Керівник може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм  чинного законодавства України.

4.5. Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини керівника (завідувача) з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у Колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу (акту);

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. До компетенції керівника  (завідувача)  Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує свою діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Керівник підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Підприємство разом з органом до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, Колективною угодою, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

8.3. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські компанії.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Підприємство зобов’язане подавати до управління економіки міської ради завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

8.6. Головний бухгалтер Підприємства несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

10. Припинення діяльності Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі закінченням терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які  звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується  задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11 Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління охорони здоров’я  Б. ТКАЧ

 

(Додаток 7 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 39-ї сесії міської ради від 04.03.2020 №16)

 

Додаток 8

втратив чинність відповідно до

рішення 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 р. №20

 

СТАТУТ

МІСЬКОЇ МІЖЛІКАРНЯНОЇ АПТЕКИ

 

(Додаток 8 до рішення втратив чинність відповідно до

рішення 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №20)

 

Додаток 9

в редакції рішенння 25-ї сесії

міської ради від 10.10.2018  №46

 

СТАТУТ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦКОМУНТРАНС»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Хмельницьке комунальне підприємство “Спецкомунтранс”, (далі – “Підприємство”) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення дванадцятої сесії Хмельницької міської ради від 24.06.2003 року №7 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Гагаріна,3 (далі – “Власник”).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю Підприємства в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративних судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

1.7. Найменування Підприємства:

Українською мовою:

 • повне найменування: ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СПЕЦКОМУНТРАНС”;
 • скорочене найменування: ХКП “Спецкомунтранс”.

1.8. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29008, м.Хмельницький, вул.Толстого,1.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

 • господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 • -збирання, транспортування, утилізації та знешкодження твердих і рідких побутових відходів;

Послуги з:

 • вилову бродячих собак і котів, та хижих тварин, знешкодження та захоронення трупів тварин;
 • виготовлення, ремонту та обслуговування контейнерів для збору твердих побутових відходів;
 • обслуговування міських контейнерних майданчиків;
 • утримання громадських туалетів;
 • збирання, заготівлі та збуту окремих видів відходів як вторинної сировини (за наявності ліцензії);
 • ремонту та обслуговування автомобілів;
 • внутрішніх перевезення пасажирів і вантажу автомобільним транспортом (за наявності ліцензії);
 • операцій з металобрухтом (за наявності ліцензії);
 • виготовлення та реалізація металевих конструкцій;
 • розточки і хонінговки гільз та блоку циліндрів автомобілів;
 • розточки передньої балки автомобілів ГАЗ, ЗІЛ;
 • оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
 • транспортні послуги підприємствам, організаціям всіх форм власності та населенню міста.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через виконавчий комітет Хмельницької міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Підприємству Власником;
 • доходи, одержані від господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;
 • амортизаційні відрахування;
 • прибуток від позареалізаційних операцій;
 • кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний фонд комунального підприємства становить 33 361 779,74 гривень (тридцять три мільйони триста шістдесят одна тисяча сімсот сімдесят дев`ять гривень 74 копійки).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку комунального підприємства здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.11. Розмір частки прибутку комунального підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету встановлюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

 • прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;
 • прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;
 • прийняття рішення про реорганізацію Підприємства, та затвердження передавального або розподільчого балансу;
 • прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які є юридичними особами;
 • прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. До компетенції директора Підприємства належить:

 • відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;
 • затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;
 • приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;
 • укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;
 • у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;
 • залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Керівник підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюється на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки, підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють, трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюється відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

8.7. Підприємство зобов’язане подавати до відділу внутрішнього контролю міської ради завірені копії фінансової звітності у строки встановленні органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідальних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

 • при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);
 • при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;
 • при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;
 • за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущенні при її створенні порушення, які не можна усунути;
 • в інших випадках встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Директор Хмельницького комунального підприємства “Спецкомунтранс”  О.Зімін

 

(Додаток 9 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №46)

 

Додаток 10

в редакції рішення 32-ї сесії міської ради

від 28.07.2023 року №45

СТАТУТ

Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 17.09.2003р. №35 на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади та є повним правонаступником в усіх майнових та немайнових прав і обов'язків міського управління «Хмельницькелектроавтотранс».

1.2. Власником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя, буд.3 (далі – «Власник»).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

- повне найменування Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»;

- скорочене найменування: ХКП «Електротранс».

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29016, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Тернопільська, буд.15/2.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

1.9. Підприємство діє за рахунок госпрозрахункової діяльності та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Підприємство може від свого імені укладати на всій території України і за її межами угоди, інші юридичні акти з самостійними суб’єктами підприємницької діяльності, має право входити в асоціації і інші об’єднання по галузевому, територіальному і інших принципах, які не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

- господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку;

- забезпечення високого рівня культури обслуговування пасажирів, санітарного стану та збереження закріпленого майна.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

2.2.1. здійснення транспортного обслуговування населення тролейбусами і автобусами на договірній основі з Власником, реалізація проїзних квитків разових та довгої тривалості на автобусні і тролейбусні перевезення, організація і контроль по забезпеченню регулярності і безпеки руху;

2.2.2. внесення пропозицій міськвиконкому для усунення недоліків по утриманню доріг, вуличного освітлення, поліпшення транспортного руху в місті;

2.2.3. роздрібна оптова торгівля через власні та інші торгівельні заклади, закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку, послуги організаціям та населенню;

2.2.4. здійснення експлуатації, ремонту, утримування в належному стані тролейбусів, автобусів і автомобілів, тягових підстанцій, будівель та споруд, які знаходяться на балансі підприємства;

2.2.5. проведення будівництва господарським способом;

2.2.6. розробка технічної документації і виготовлення запасних частин;

2.2.7. здійснення техніко-економічного аналізу роботи підприємства, впровадження заходів подальшого вдосконалення організації виробництва, оплати праці, підвищення кваліфікації працюючих;

2.2.8. здійснення учбового процесу на базі підприємства з метою підготовки кваліфікованих кадрів водіїв пасажирських тролейбусів, слюсарів з ремонту рухомого складу і діючого обладнання та інших професій (згідно єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника);

2.2.9. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

2.2.10. відкриття власних автостоянок для надання послуг з метою зберігання транспортних засобів;

2.2.11. торгово-посередницька діяльність;

2.2.12. проведення експертної оцінки майна, нерухомості, техніки та обладнання інспекцією Державного технічного нагляду;

2.2.13. утримування в належному стані приміщень соціальної сфери (буфету, спортзалу та інших об'єктів соціальної сфери);

2.2.14. здійснення експлуатації житлового фонду та надання комунальних послуг населенню;

2.2.15. здійснення інших видів діяльності із прибирання;

2.2.16. здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган - виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству Власником;

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з бюджету Хмельницької міської територіальної громади на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- дотації і компенсації з бюджетів;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 149 534 429,14грн (сто сорок дев’ять мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі чотириста двадцять дев’ять гривень 14 копійок).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, тобто Хмельницької міської територіальної громади, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку комунального підприємства здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.11. Розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, встановлюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови. Прийняття і звільнення директора із займаної посади узгоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту у межах повноважень відповідно чинного законодавства.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується конференцією, члени якого обираються на зборах в структурних підрозділах. Проведення конференції правомочне при наявності не менше 2/3 обраних членів колективу.

Конференція трудового колективу:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує відповідно до статуту Підприємства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання соціальних пільг, бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці;

- приймає і інші рішення, згідно із законодавством України.

Рішення конференції приймаються відкритим голосуванням більшістю присутніх членів колективу.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. До компетенції директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.2. Керівник підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством України.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.3. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.5. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.6. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.7. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.8. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.9. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. Підприємство зобов’язане подавати до відділу внутрішнього контролю міської ради завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються викладенням його в новій редакції.

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6 При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради   Віталій ДІДЕНКО

Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій БОБУХ

 

(Додаток 10 викладено в нові редакції відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №45)

 

Додаток 11

в редакції рішенння 25-ї сесії

міської ради від 10.10.2018 р. №46

 

СТАТУТ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “МІСЬКСВІТЛО”

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Хмельницьке комунальне підприємство “Міськсвітло” (далі – “Підприємство”) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 24.06.2003р. №8 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Гагаріна, буд.3 (далі – “Власник”).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

українською мовою:

 • повне найменування ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКСВІТЛО”;
 • скорочене найменування: ХКП “МІСЬКСВІТЛО”;

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29008, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Чехова, буд.25.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

 • господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 • утримання мереж зовнішнього освітлення міста Хмельницького, поточний та капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення міста, підприємств та організацій;
 • будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (електропостачання та електроосвітлення напругою до 35кВ);
 • діяльність у сфері інжинірингу;
 • виконання електротехнічних робіт для інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
 • надання послуг з розробки технічної документації: розроблення технічних умов на будівництво мереж зовнішнього освітлення;
 • організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Підприємства та для інших підприємств, установ та організацій;
 • організація та здійснення рекламної діяльності, рекламно-інформаційна діяльність;
 • надання платних послуг населенню та іншим організаціям: послуги автовишки, автокрана, ямобура, бурильно-кранової машини, газелі, вантажні перевезення;
 • виготовлення та реалізація товарів, продукції, робіт (послуг) для інших підприємств та громадян;
 • надання послуг, в т.ч.: маркетингових, інформаційних, консультаційних, виробничих, науково-дослідних, експертних, транспортно-експедиційних;
 • заготівля відходів, що утворюються в процесі діяльності підприємства;
 • організація сервісного обслуговування, включаючи автомобільний сервіс;
 • оптова та роздрібна торгівля;
 • здійснення експортно-імпортних операцій (окрім імпорту підакцизних товарів).

У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених п.2.2, необхідна наявність спеціального дозволу (ліцензії), Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Підприємство провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган - виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Підприємству Власником;
 • доходи, одержані від господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;
 • амортизаційні відрахування;
 • прибуток від позареалізаційних операцій;
 • кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 7 306 614,61 гривень (сім мільйонів триста шість тисяч шістсот чотирнадцять гривень 61 копійка).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за рішенням Власника – органу місцевого самоврядування.

3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.11. Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Хмельницької міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладанням контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

 • прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;
 • прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;
 • прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;
 • прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;
 • прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. До компетенції  директора Підприємства належить:

 • відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;
 • затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;
 • приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;
 • укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;
 • у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;
 • залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством України.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього-трудового  розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 01 червня надавати державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

8.7. Підприємство зобов’язане подавати до відділу внутрішнього контролю міської ради завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються викладенням його в новій редакції

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

 • при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);
 • при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;
 • при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;
 • за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 • в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Директор Хмельницького комунального підприємства “Міськсвітло”  В.Пекарський

 

(Додаток 11 викладено в новій редакції відповідно до

рішенням 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №46)

 

Додаток 12

до рішення міської ради

від 30.05.2007 р. №2

СТАТУТ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОФДЕЗИНФЕКЦІЯ»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Хмельницьке комунальне підприємство „Профдезинфекція” (далі – „Підприємство”) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 22.12.2003р.  №11 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

 1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.Гагаріна, буд.3  (далі – “Влас-ник ” ).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

українською мовою:

- повне найменування ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 „ ПРОФДЕЗИНФЕКЦІЯ ”;

- скорочене найменування: ХКП „ ПРОФДЕЗИНФЕКЦІЯ ”;

російською мовою:

- повне найменування ХМЕЛЬНИЦКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

„ ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ ”;

- скорочене найменування: ХКП „ ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ ”.

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29018, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Житецького, буд.5.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його представника – виконавчого комітету міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

 • господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку;

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 • проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних робіт на підприємствах, установах, організаціях та населенню;
 • надання консультацій по дератизації, дезінсекції, дезінфекції.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається в  балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган  - виконавчий комітет міської ради  відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Підприємству Власником;
 • доходи, одержані від господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;
 • амортизаційні відрахування;
 • прибуток від позареалізаційних операцій;
 • кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6 Статутний фонд Підприємства становить 349217,11 (триста сорок дев’ять тисяч двісті сімнадцять гривень, 11 коп.)

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Підприємство має право передавати  під заставу майнові об’єкти, що відносяться до основних фондів  за рішенням Власника.

3.10. Підприємство утворює за рахунок прибутку  спеціальні  фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд матеріального стимулювання та інші фонди спеціального призначення.

3.11. Розподіл  прибутку  Підприємства здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором  в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор  Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу ;

- прийняття рішення про створення філій,  відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

4.10. До компетенції  директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує свою діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

5.4. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи і послуги, які надає, та з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на роботи та послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, положення про облікову політику та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство щорічно не пізніше ніж до 01 червня надає державному реєстратору Хмельницької міської ради фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

8.7. Підприємство подає до департаменту економіки міської ради завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

8.8. Підприємство  протягом місяця з дати державної реєстрації  подає  державному реєстратору реєстраційну картку, встановленого зразка, про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

9.1.Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2.Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються невикладенням його в новій редакції, а шляхом прийняття окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим  балансом  у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділенні одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової   форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

 • при досягненні мети, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);
 • при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;
 • при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;
 • за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 • в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які  звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною  комісією, яка  створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10.  Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується,  задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради В. Лесков

Директор департаменту економіки О. Вовк

Директор Хмельницького комунального підприємства "Профдезинфекція"   В. Вальоса

 

 

(Додаток 1 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 19-ї сесії міської ради від 23.09.2022 №21)

 

(Додаток 2 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №63)

 

(Додаток 3 до рішення втратив чинність відповідно до

рішення 2-ї сесії міської ради від 15.12.2010 №17)

 

Додаток 4 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 22-ї сесії міської ради від 04.07.2018 №28)

 

(Додаток 5 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №36

 

(Додаток 6  викладено в новій редакції відповідно до

рішення 30-ї сесії міської ради від 17.04.2019 №104

 

(Додаток 7 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 39-ї сесії міської ради від 04.03.2020 №16

 

(Додаток 8 до рішення втратив чинність відповідно до

рішення 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №20)

 

(Додаток 9 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №46)

 

(Додаток 10 викладено в нові редакції відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №45)

 

(Додаток 11 викладено в новій редакції відповідно до

рішенням 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №46)

 

(Внесено зміни до п.1.7. розділу 1  та п.3.6 розділу 3 Додатку 12 відповідно до

рішення 36-ї сесії міської ради від 26.05.2010 №19)

File link
Розмір: 563 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!