Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог,

А  Н  А  Л  І  З регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог, завдання, Положення до цієї системи та проведення конкурсу»

1. Визначення проблеми.

Станом на сьогоднішній день, в м. Хмельницькому існує проблема з паркуванням транспортних засобів, а саме: відсутність контролю за справлянням плати за паркування транспортних засобів на відведених майданчиках для платного паркування по Львівському шосе та проспекту Миру, через що втрачаються надходження коштів до бюджету міської територіальної громади.

Очікується, що впровадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування забезпечить багато економічних переваг, покращить культуру водіїв в частині паркування транспортних засобів, розвантажить деякі вулиці міста від хаотичного паркування, зменшить кількість заторів, полегшить роботу комунального транспорту. Окрім того, система забезпечить можливість зручної, швидкої оплати послуг з паркування транспортних засобів із можливістю здійснення контролю та з подальшим наповненням бюджету міської територіальної громади.

Проектом регуляторного акта передбачається впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (далі - АСКОП), затвердження технічних вимог та завдання до АСКОП, Положення про саму АСКОП та проведення конкурсу на впровадження АСКОП (шляхом затвердження Порядку проведення конкурсу, складу конкурсного комітету та типової форми договору про впровадження АСКОП).

Основною метою є впровадження у місті Хмельницькому різних видів оплати послуг за паркування транспортних засобів шляхом встановлення спеціального обладнання - технічних пристроїв, призначених для сплати вартості таких послуг.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради не приймав подібних рішень щодо регулювання питань оплати вартості послуг за паркування транспортних засобів за допомогою сучасних електронних систем та засобів. Діючі регуляторні акти з даного приводу відсутні.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб'єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

 

X

 

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення описаної проблеми.

Проблему не можливо вирішити за допомогою інших регуляторних актів тому, що вони не регулюють дане питання.

ІІ. Цілі державного регулювання.

Впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, з метою використання новітніх технологій організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

Покращення безпеку дорожнього руху.

Розвиток транспортної інфраструктури.

Покращення якості надання послуг з паркування.

Збільшення дохідної частини бюджету міської територіальної громади.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Відсутність нормативно-правового акта, який забезпечує створення умов для впровадження сучасних систем обліку та контролю оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення відповідатиме вимогам чинного законодавства та врегулює питання щодо впровадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, із наближенням умов надання послуг до рівня європейських стандартів.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного нормативного акта, є неприйнятими, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутність необхідності виділення коштів для облаштування майданчиків для платного паркування та придбання відповідного обладнання/програмного забезпечення для впровадження АСКОП.

Недоотримання коштів в бюджети різних рівнів.

Низький рівень розвитку

Запровадження регулювання

Реалізація державної політики в частині провадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

Виділення коштів для облаштування потенційних місць для платного паркування.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Економія коштів для оплати послуг з паркування.

Відсутність свідомої можливості оплатити послуги з паркування.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу підвищити рівень якості надання послуг з паркування транспортних засобів, сприятиме використанню сучасних електронних систем.

Передбачення коштів для оплати послуг з паркування.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Економія коштів з бюджету міської територіальної громади для впровадження АСКОП та облаштування спеціально відведених майданчиків для платного паркування.

Відсутність податкового наповнення бюджету міської територіальної громади.

Низький рівень розвитку паркувальної діяльності.

Хаотичне паркування, порушення Правил дорожнього руху, перевантаженість вулиць.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу дотримуватись сучасних вимог до технічного забезпечення місць для паркування транспортних засобів, що сприятиме зменшенню збитків підприємств, пов’язаних з наданням відповідних послуг.

Запровадження сучасних способів/сервісів оплати послуг.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з паркування, покращення благоустрою міста.

Залучення додаткових фінансових ресурсів з бюджету міської територіальної громади для:

1) закупівлі спеціального обладнання (технічних пристроїв, призначених для сплати вартості послуг з паркування);

2) впровадження повного комплексу АСКОП.

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Цілі регулювання не можуть бути досягнуті, оскільки, серед іншого, буде відсутній контроль за оплатою вартості послуг з паркування.

Запровадження регулювання

3

Прийняття рішення дасть змогу дотримуватись сучасних вимог до технічного оснащення відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів, створить умови для запровадження сучасних способів оплати послуг.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для облаштування майданчиків та впровадження проекту АСКОП.

Збитки бюджету міської територіальної громади, які будуть пов’язані із неповноцінним функціонування майданчиків для платного паркування та відсутністю АСКОП.

Повна відсутність контролю оплати послуг з паркування.

Не вирішуватиме проблеми.

Запровадження регулювання

Стабільне функціонування майданчиків для платного паркування. Покращення обслуговування жителів та гостей міста.

Реалізація державної політики в частині впровадження АСКОП.

Виділення коштів для облаштування потенційних місць для платного паркування.

Вказаний альтернативний спосіб забезпечуватиме поетапне вирішення проблеми.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не повністю вирішує проблему.

Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує частину проблемних питань.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, що забезпечує розв’язання визначеної проблеми є впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

       
       

________

     

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

*Примітка: Витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Кількості відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів, обладнаних технічними пристроями, призначених для сплати вартості таких послуг.

Кількості громадян, які користуються послугами з платного паркування.

Сума коштів у бюджеті міської територіальної громади, отриманих від функціонування платних майданчиків для паркування.

Показники впроваджуваності:

А) Кількість майбутніх суб’єктів господарювання, що братимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Б) Кількість учасників проекту АСКОП, що не дотримуються норм передбачених регуляторним актом.

В) Кількість укладених договорів про впровадження АСКОП (в тому числі додаткових) із майбутнім переможцем проведеного конкурсу.

Показники інформованості:

А) Джерела інформації щодо прав та обов’язків усіх учасників проекту АСКОП.

Б) Проінформованість щодо прав та обов’язків усіх учасників проекту АСКОП під час її функціонування.

Показники передбачуваності:

А) Впевненість учасників проекту АСКОП у її стабільній роботі.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту.

 

 

од.

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

2.

Кількість скарг та зауважень по роботі АСКОП.

%

-

-

-

3.

Кількість майданчиків для платного паркування.

од.

-

-

-

4.

Кількість встановленого обладнання на майданчиках для платного паркування.

 

од.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

5.

Розмір коштів, що надійшли до бюджету міської територіальної громади за оплату послуг з паркування.

 

 

грн.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, на яких буде поширюватись дія регуляторного акту передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького АСКОП.

Рівень проінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

Вид даних - статистична інформація, наявна в комунальному підприємстві по організації роботи міського пасажирського транспорту.

Цільові групи осіб на яких розповсюджується дія регуляторного акту - жителі та гості міста Хмельницького, суб’єкти господарювання.

З повагою

в.о. начальника управління                                                                                  С. ШЕПУРЕВ

транспорту та зв'язку

 

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!