Аналіз впливу регуляторного до проєкту рішення виконавчого комітету «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 22.08.2019 №710» І. Визначення проблеми Розміщення тимчасових споруд регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Земельн

Аналіз впливу регуляторного до  проєкту рішення виконавчого комітету «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 22.08.2019 №710»

 

І. Визначення проблеми

Розміщення тимчасових споруд регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Земельним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 « Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

Розміщення тимчасових споруд на території міста Хмельницького здійснюється у відповідності до рішень міської ради:

- від 29.02.2012 №23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмельницького»;

- від 17.04.2019 №27 «Про затвердження порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому»;

- від 22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького» із внесеними змінами рішеннями Хмельницької міської ради;

- від 12.12.12.№18 «Про затвердження комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмельницького»;

- від 31.01.2018 №79 «Про затвердження комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького».

- від 22.08.2016  № 710 «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького»

   Станом на 01.07.2023 року управлінням торгівлі  з суб’єктами господарювання укладено 294 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих майданчиків для харчування.

Відбулися зміни чинного законодавства, зокрема внесено зміни в наказ  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

Проблема на може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, діючих регуляторних актів, оскільки питання, що порушуються, не стосуються механізмів стихійного регулювання, темпів і пропорцій. Даним регуляторним актом пропонується внести  відповідні зміни  в  рішення виконавчого комітету від 22.08.2019 №710 для приведення у  відповідність до вимог чинного законодавства України затверджених  типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної тимчасової споруди, пересувної тимчасової споруди на підставі протоколу електронних торгів, пересувної тимчасової споруди.

 

 

II. Цілі  регулювання

Ціль  розробленого регуляторного акта  є приведення у відповідність до норм чинного законодавства України діючого нормативного акта Хмельницької міської ради, зокрема типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, в яких прописані вимоги щодо розміщення холодильного та іншого обладнання , необхідного  для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм,  поряд з тимчасовими спорудами,   а також врегулювання правових стосунків сторін.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

(далі –Альтернатива 1)

Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто .

У такому випадку можливі випадки погіршення стану благоустрою території міста, перешкоджання   безперешкодному руху пішоходів, погіршення  зовнішнього естетичного вигляду тимчасових споруд

Прийняття рішення «Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету  від 22.08.2019 №710»

(далі –Альтернатива 2)

Розміщення холодильного та іншого обладнання , необхідного  для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм відповідатиме вимогам чинного законодавства

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

У разі відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування

Альтернатива 2

Дотримання  вимог чинного законодавства

Відсутні

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

Довільне розміщення холодильного обладнання

Відсутні, так як можливе хаотичне розміщення ТС та погіршення архітектурного вигляду міста

відсутні

Прийняття рішення «Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету  від 22.08.2019 №710»

Естетичний вигляд тимчасових споруд, вільні  пішохідні проходи

відсутні

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

57

12

981

1050

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

7,57

1,59

90,84

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

так

відсутні

Розміщення холодильного та іншого обладнання , необхідного  для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм  поряд з ТС у відповідності до  вимог чинного законодавства

Врегульовані правові стосунки двох сторін

відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжує існувати

Довільне розміщення поряд з ТС холодильного та іншого обладнання , необхідного  для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм  у відповідності до  вимог чинного законодавства

1

Проблема продовжує існувати

Прийняття рішення «Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету  від 22.08.2019 №710»

3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття рішення «Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету  від 22.08.2019 №710»

Зменшення скарг мешканців на діяльність тимчасових споруд

відсутні

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

   

Відсутній порядок врегулювання інтересів сторін, можливі штрафні санкції за порушення законодавства

Проблема продовжує існувати

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення виконавчого комітету  «Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету  від 22.08.2019 №710».

Основною метою прийняття регуляторного акту є  приведення у відповідність до вимог чинного законодавства  розміщення холодильного та іншого обладнання , необхідного  для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм  поряд з ТС.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

  • врегулювання питання розміщення  холодильного та іншого обладнання, необхідного  для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм  поряд з  тимчасовими  спорудами;
  • забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

  Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

        Строк дії регуляторного акта необмежений.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

     а)  кількість суб’єктів  господарювання, що виконали вимоги розробленого регуляторного акта  (статистична інформація – повторне дослідження).

     б) надходження до міського бюджету за договорами особистого строкового сервітуту (статистична інформація – повторне дослідження).

в)  кількість виявлених правопорушень щодо розміщення поряд з тимчасовими  спорудами холодильного та іншого обладнання, необхідного  для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  1. Базове відстеження результативності проводиться через три місяці після прийняття регуляторного акта.
  2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акта.
  3. Відстеження результативності проводиться статистичним та соціологічним методами.
  4. Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні торгівлі.
  5. Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці , юридичні особи.

 

 

Начальник управління             Руслана СІДЛЕЦЬКА

Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта –рішення виконавчого комітету «Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету  від 22.08.2019 №710»

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта (з 01.07.2023  - 01.08.2023 року).

 

з/п

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет - консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 

Робочі наради та зустрічі.

 

 

 

 

 

12

Доведення до відома обґрунтувань Про необхідність затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

2.

 

Вид консультації:

В телефонному та усному режимі, в електронному форматі

21

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 696 осіб ;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 92,43 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

-

-

4

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

5

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів), гривень

(Вартість проїзду для подачі заяви та пакету документів – 7 грн. (в обидві сторони) 7 х 2=14 грн.; вартість паперу(170 грн./1 упак.) 100/500 арк. х 2 арк. = 0,68 грн.; розмір місячної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 року) – 6700,00 грн., погодинної – 40,46 грн.; подача заяви та пакету документів – 1,5 години (40,46 х 1,5 = 60,69 грн.)

10+10+39,12= 59,12

75,37

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

75,37

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

981

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 6 х рядок 7), гривень

75937,97

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 981 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (мінімальна заробітна плата 6700,00 грн.) у погодинному розмірі 6700,0/160 = 41,88 грн /год.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,1 годин Х 41,88 грн. = 2,61)

4,19 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

Формула:

витрати часу з підготовки та подання документів = 0,2 год. Х 41,88 грн. = 5,22 грн.

8,38грн.

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

12,57

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

981

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

12331,17

Х

0,0

           

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

56,31 грн.

(187,71 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади  березень 2023 року – 26842 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

981

55240,11 грн.(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, документів

0,4 год.

75,09

1

981

73663,29 грн.

3. Підготовка та опрацювання однієї заяви

1 год.

187,71 грн.

(середня заробітна плата відповідного органу державної влади березень  2023 року – 26842 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

981

184143,51 грн.

4. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

5. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

313046,91 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

75937,97

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

12331,17

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

88269,14

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

313046,91

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

401316,05

 

 

Начальник управління торгівлі                                                            Руслана СІДЛЕЦЬКА

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!