Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог, завдання, Положення до цієї системи та проведення конкурсу

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог, завдання, Положення до цієї системи та проведення конкурсу

Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, керуючись Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про дорожній рух», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Впровадити на території м. Хмельницького автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування.

2. Затвердити:

2.1. технічні вимоги та завдання до автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому згідно з додатком 1;

2.2. Положення про автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому згідно з додатком 2;

2.3. Порядок проведення конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування згідно з додатком 3;

2.4. склад конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування згідно з додатком 4;

2.5. типову форму договору про впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування згідно з додатком 5.

3. Доручити управлінню транспорту та зв’язку (Шепурев С.В.) провести конкурс з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв’язку та заступника міського голови М. Ваврищука.

Міський голова                                                                                           О. СИМЧИШИН

 

ПОГОДЖЕНО:

Керуючий справами виконавчого комітету                                             Ю. САБІЙ

Заступник міського голови                                                                        М. ВАВРИЩУК

Начальник управління правового забезпечення

та представництва                                                                                      Л. ДЕМЧУК

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

Завідувач загального відділу                                                                     І. МОВЧАН

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2021 р. №____

Технічні вимоги та завдання до автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому

1. Загальні положення

1.1. Технічні вимоги та завдання до автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому розроблені на основі Конституції України, Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про дорожній рух».

1.2. Технічні вимоги та завдання описують вимоги до програмного забезпечення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (далі - Система).

2. Завдання системи

2.1. Забезпечити здійснення готівкової та безготівкової оплати вартості послуг з паркування.

2.2. Створити можливість доступу водіїв до інформації про паркувальну інфраструктуру.

2.3. Забезпечити контроль оплати вартості послуг з паркування в автоматичному режимі.

2.4. Створити технічну можливість для фіксації та притягнення до адміністративної відповідальності інспекторами з паркування винних осіб за порушення правил паркування транспортних засобів відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».

2.5. Створити можливість доступу водіїв до інформації про внесення плати за користування послугами паркування, сплату штрафів.

3. Загальні вимоги

3.1. Система має бути програмно-апаратним комплексом з використанням стаціонарних, периферійних пристроїв та являти собою клієнт-серверний додаток.

3.2. Джерелами та споживачами інформації системи можуть бути:

- особистий кабінет водія;

- мобільний додаток інспектора з паркування;

- технічні пристрої, призначені для сплати вартості послуг з паркування;

- агентська мережа оплати вартості послуг з паркування;

- відповідальні працівники оператора майданчика для паркування;

- інші джерела інформації про оплату вартості послуг з паркування.

3.3. Система повинна забезпечувати захист транзакцій за допомогою шифрування даних та зберігати достовірну інформацію про стан оплати вартості послуг з паркування, правопорушення, облікові записи користувача, облікові записи інспекторів з паркування тощо.

3.4. Система повинна включати в себе модуль адміністрування, що матиме доступ до функцій менеджменту, контролю системи, звітності, налаштування тарифів та інших можливостей системи.

3.5. Система повинна забезпечити зберігання, архівування та оперативний доступ до інформації про користування послугами з паркування.

3.6. Серверні додатки повинні виявляти порушення і розбіжності в отриманих даних з наступним повідомленням інспекторів з паркування і адміністраторів.

3.7. Система повинна виявити несанкціонований доступ в систему і блокувати подібні дії в автоматичному режимі.

3.8. Система повинна дозволяти підключення додаткових платіжних і контрольних інструментів від сторонніх розробників.

4. Джерела інформації системи

4.1. Особистий кабінет водія.

4.1.1. Особистий кабінет водія повинен забезпечувати:

- багатомовний інтерфейс;

- можливість переглядати поточний статус оплати вартості послуг з паркування;

- можливість оплатити вартість послуг з паркування за фактом сканування QR-коду;

- повідомлення про стан оплати вартості послуг з паркування з можливістю її продовження на наступний період;

- повідомлення про закінчення оплати вартості послуг з паркування;

- повідомлення про виявлені правопорушення з посиланнями на детальну інформацію про них;

- можливість пошуку місця для паркування за допомогою GPS локації.

4.2. Мобільний додаток інспектора з паркування має дозволяти:

4.2.1. виконувати контроль оплати вартості послуг з паркування з урахуванням різних тарифів за тривалістю паркування;

4.2.2. автоматично надсилати повідомлення в особистий кабінет водія про виявлені порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування.

4.3. Технічні пристрої, призначені для сплати вартості послуг з паркування.

4.3.1. Технічні пристрої, призначені для сплати вартості послуг з паркування є стаціонарно встановленими антивандальними пристроями, які дозволяють забезпечити здійснення готівкової та безготівкової оплати вартості послуг з паркування.

4.3.2. Інтерфейс технічних пристроїв, призначених для сплати вартості послуг з паркування повинен дозволяти водієві під час оплати вартості послуг з паркування ввести державний номерний знак свого транспортного засобу в систему автоматизованого контролю оплати вартості послуг з паркування і роздруковувати чек про оплату вартості послуг з паркування для розміщення під лобовим склом на передній панелі транспортного засобу.

4.4. Агентська мережа оплати вартості послуг з паркування.

4.4.1. Агентська мережа оплати вартості послуг з паркування повинна надати водію можливість придбати абонемент або одноразово оплатити вартість послуг з паркування в певній зоні, використовуючи найближчий технічний пристрій, призначений для сплати вартості послуг з паркування.

4.4.2. Оплата вартості послуг з паркування через агентську мережу діє на певну зону, а державний номерний знак транспортного засобу заноситься в базу даних. Таким чином, водій отримує можливість припаркувати транспортний засіб на будь-якому майданчику для паркування в межах зазначеної зони протягом оплаченого часу.

4.5. Відповідальні працівники оператора майданчика для паркування.

4.5.1. Відповідальні працівники оператора майданчика для паркування здійснюють контроль оплати вартості послуг з паркування, з можливістю фіксації порушень правил паркування за допомогою відповідних технічних засобів. У разі несплати вартості послуг з паркування відповідальні працівники оператора майданчика для паркування повинні надсилати повідомлення інспектору з паркування.

5. Адміністрування системи

5.1. Адміністрування системи повинно забезпечувати:

5.1.1. введення в систему та редагування облікових записів користувачів-споживачів даних системи.

5.1.2. налаштування прав доступу до системи для користувачів та окремих облікових записів (оператор майданчика для паркування, відповідальні працівники оператора майданчика для паркування);

5.1.3. введення та редагування даних про майданчики для паркування, паркувальні зони і місця;

5.1.4. введення і редагування даних про тарифи на послуги з паркування;

5.1.5. введення та редагування даних про технічні пристрої, призначені для сплати вартості послуг з паркування, моніторинг їх стану;

5.1.6. необхідну функціональність для налаштування, виконання архівування даних системи та дозволяти відновлювати дані з архівних копій.

5.1.7. створення, редагування і формування необхідних періодичних звітів на основі даних системи.

Звіти повинні містити дані за транзакціями і такі поля: дата/час транзакції, державний номерний знак транспортного засобу, тарифна зона, час початку паркування, спосіб оплати вартості послуг з паркування, тривалість паркування, підсумкова сума оплати вартості послуг з паркування.

5.1.8. редагування списку майданчиків для паркування;

5.1.9. створення облікових записів користувачів;

5.1.10. моніторинг обладнання - дозволяє стежити за станом і керувати обладнанням, підключеним до системи.

6. З'єднання із зовнішніми системами

6.1. Сервіс повинен мати інтерфейс, який можна налаштувати для отримання даних про стан майданчика для паркування:

- зона, в якій стоїть автомобіль;

- державний номерний знак транспортного засобу.

- час, до якого дозволено паркуватися.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                       Ю. САБІЙ

                                                                                                                            

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2021 р. №____

Положення

про автоматизовану систему контролю

оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому

1.Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух» та визначає засади функціонування і механізм адміністрування автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в у м. Хмельницькому (далі - АСКОП).

1.2. У Положенні терміни вживаються у такому значенні:

авторизований користувач - водій, який за допомогою засобів ідентифікації користувачів зареєструвався в особистому кабінеті водія, що дозволяє вносити плату за послуги з паркування, інформацію про паркувальні майданчики, які розміщені на території м. Хмельницького, вартість послуг з паркування, встановлення зонування тощо;

АСКОП - це програмний комплекс із можливістю використання стаціонарних, периферійних пристроїв, що являє собою клієнт-серверний додаток, який дозволяє здійснювати готівкову та безготівкову оплату послуг з паркування транспортних засобів, проводити контроль за оплатою послуг з паркування транспортних засобів в автоматичному режимі;

користувачі - фізичні або юридичні особи, які зареєстровані в АСКОП та мають доступ до сервісів АСКОП з урахуванням розмежування прав доступу;

інспектор з паркування - особа уповноважена виконавчим комітетом Хмельницької міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, здійснювати тимчасове затримання транспортних засобів у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, складати повідомлення та постанови про адміністративні правопорушення;

електронна база даних - база даних, призначена для збирання, накопичення даних за заданими параметрами;

профіль користувача - сукупність відомостей, необхідних для ідентифікації користувача при підключенні до АСКОП, що включає інформацію для авторизації та обліку.

2. Призначення та структура АСКОП

2.1. АСКОП забезпечує:

2.1.1. Здійснення готівкової та безготівкової оплати вартості послуг з паркування.

2.1.2. Доступ водіїв до інформації про паркувальну інфраструктуру м. Хмельницького.

2.1.3. Технічну можливість контролю інспекторами з паркування оплати вартості послуг з паркування в автоматичному режимі.

2.1.4. Доступ водіїв до інформації про внесення плати за користування послугами з паркування.

2.2. До структури АСКОП входять такі компоненти:

2.2.1. програмне забезпечення;

2.2.2. відповідне обладнання.

3. Адміністрування та функціонування АСКОП

3.1. Адміністрування АСКОП покладається на його адміністратора, який забезпечує:

3.1.1. Інсталяцію АСКОП на сервер.

3.1.2. Створення профілів та надання доступу користувачам.

3.1.3. Надання консультацій, технічної підтримки та проведення навчання з користувачами АСКОП щодо особливостей використання програмного комплексу АСКОП.

3.1.4. Функціонування, технічне обслуговування та супровід програмного комплексу АСКОП.

3.1.5. Надання доступу до АСКОП відповідальним працівникам оператора майданчика для паркування.

3.1.6. Зберігання та захист інформації, персональних даних, які будуть внесені та оброблені в АСКОП.

3.1.7. створення, редагування і формування необхідних періодичних звітів на підставі даних АСКОП.

Звіти повинні містити дані за транзакціями і такі поля: дата/час транзакції, державний номерний знак транспортного засобу, тарифна зона, час початку паркування, спосіб оплати вартості послуг з паркування, тривалість паркування, підсумкова сума оплати вартості послуг з паркування.

3.1.8. введення та редагування даних про майданчики для паркування, зони паркування і місця.

3.1.9. введення та редагування даних про тарифи на послуги з паркування.

3.1.10. доступ водіїв до інформації про паркувальну інфраструктуру, шляхом своєчасного внесення відповідних даних до АСКОП.

3.1.11. нерозголошення персональних даних, які внесено до АСКОП.

4. Доступ до АСКОП

4.1. Користувачі АСКОП мають доступ до АСКОП в межах компонентів системи, призначених для кожного з них.

4.2. Адміністратором АСКОП забезпечується реєстрація користувачів та надання доступу до системних компонентів АСКОП.

4.3. Обсяг, функціональні можливості, структура даних системних компонентів АСКОП, до яких надається доступ, визначаються відповідно до прав користувача.

4.4. Доступ користувачів до АСКОП забезпечується шляхом їх авторизації.

4.5. Авторизація оператора майданчика для паркування, відповідальних працівників оператора майданчика для паркування та інспекторів з паркування здійснюється на підставі офіційного звернення оператора майданчика для паркування та/або виконавчого органу Хмельницької міської ради.

4.6. Авторизація водіїв транспортних засобів в системі АСКОП здійснюється шляхом реєстрації облікового запису в особистому кабінеті водія.

4.7. Володільцем та розпорядником бази даних про майданчики для паркування, територіальні зони паркування, оплату вартості послуг з паркування транспортних засобів, тарифи на послуги з паркування транспортних засобів на території є виконавчий орган Хмельницької міської ради.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                       Ю. САБІЙ    

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2021 р. №____

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування

1. Мета та правові підстави проведення конкурсу

1.1. Порядок проведення конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (далі - Порядок) розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про дорожній рух».

1.2. Метою проведення конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування є запровадження для населення засобу оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому.

1.3. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування і є обов’язковим для виконання організатором проведення конкурсу, конкурсним комітетом та учасниками конкурсу, які планують приймати в ньому участь.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку

АСКОП (автоматизована система контролю оплати вартості послуг з паркування) - це програмний комплекс із можливістю використання стаціонарних, периферійних пристроїв, що являє собою клієнт-серверний додаток, який дозволяє здійснювати готівкову та безготівкову оплату послуг з паркування транспортних засобів, проводити контроль за оплатою послуг з паркування транспортних засобів в автоматичному режимі;

Конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором конкурсу для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

Конкурсна пропозиція - умови впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

Організатор конкурсу - виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Переможець конкурсу - учасник конкурсу (претендент), який переміг у конкурсі.

Учасник конкурсу (претендент) - суб’єкт господарювання (юридична особа, фізична особа-підприємець), який в установленому порядку подав заяву та документи, визначені цим Порядком, для участі у конкурсі.

3. Об’єкт конкурсу

3.1. Об’єктом конкурсу є комплекс заходів з впровадження на території                         м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

4. Підтвердження відповідності учасника конкурсу

4.1. Учасник конкурсу на підтвердження своєї відповідності подає наступні документи:

4.1.1. Копія Статуту (для юридичних осіб);

4.1.2. Копія витягу (виписки) з ЄДР;

4.1.3. Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

4.1.4. копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за останні 2 квартали, що передують даті проведення конкурсу;

4.1.5. підтвердження повноважень представника учасника конкурсу (довіреність, наказ про призначення або копія витягу із протоколу зборів засновників);

4.1.6. довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

4.1.7. гарантійний лист щодо відсутності підстав для відмови в участі у конкурсі, визначених пунктами 8.4.1. - 8.4.5. пункту 8.4. розділу 8 цього Порядку;

4.1.8. копія ліцензії Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті;

4.1.9. копія свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо реєстрації фінансової установи;

4.1.10. копія атестату (сертифікату) відповідності вимогам нормативних документів технічного захисту інформації в Україні;

4.2. Учасник конкурсу посвідчує вірність всіх копій документів власним підписом або підписом представника та печаткою (у разі наявності).

5. Загальні вимоги до обладнання та програмного забезпечення АСКОП

5.1. Обладнання та програмне забезпечення АСКОП встановлюється переможцем конкурсу на безоплатній основі.

5.2. Обладнанням АСКОП є технічні пристрої, призначені для сплати вартості послуг з паркування, які мають забезпечити:

5.2.1. здійснення готівкової та безготівкової оплати вартості послуг з паркування із друком чеку;

5.2.2. доступ водіїв до інформації про паркувальну інфраструктуру м. Хмельницького;

5.2.3. технічну можливість контролю інспекторами з паркування оплати вартості послуг з паркування в автоматичному режимі;

5.2.4. доступ водіїв до інформації про внесення плати за користування послугами з паркування.

5.3. Програмного забезпечення є особистий кабінет водія та агентська мережа оплати вартості послуг з паркування.

5.3.1. Особистий кабінет водія повинен забезпечувати:

- багатомовний інтерфейс;

- можливість переглядати поточний статус оплати вартості послуг з паркування;

- можливість оплатити вартість послуг з паркування за фактом сканування QR-коду;

- повідомлення про стан оплати вартості послуг з паркування з можливістю її продовження на наступний період;

- повідомлення про закінчення оплати вартості послуг з паркування;

- повідомлення про виявлені правопорушення з посиланнями на детальну інформацію про них;

- можливість пошуку місця для паркування за допомогою GPS локації.

5.3.2. Агентська мережа оплати вартості послуг з паркування:

- повинна надати водію можливість придбати абонемент або одноразово оплатити вартість послуг з паркування в певній зоні, використовуючи найближчий технічний пристрій, призначений для сплати вартості послуг з паркування;

- оплата вартості послуг з паркування через агентську мережу діє на певну зону, а державний номерний знак транспортного засобу заноситься в базу даних. Таким чином, водій отримує можливість припаркувати транспортний засіб на будь-якому майданчику для паркування в межах зазначеної зони протягом оплаченого часу.

5.4. Наявність поступового розширення можливостей обладнання та програмного забезпечення, додаючи до нього нові модулі і складові елементи.

5.5. Інтеграція/взаємодія програмного забезпечення та обладнання АСКОП із наявним програмним забезпеченням для організації та контролю паркування транспортних засобів.

5.6. Вимоги до дозвільної документації на обладнання АСКОП.

5.6.1. Все обладнання до його поставки, повинно пройти всю необхідну сертифікацію в Україні та мати всі необхідні висновки відповідних державних органів;

5.6.2. Програмне забезпечення, бази даних та системи безпеки, повинно мати сертифікати відповідності згідно чинного законодавства України.

5.6.3. Учасник конкурсу повинен мати всі необхідні патенти, дозволи, та інші документальні підтвердження на право власності та використання всього представленого програмного забезпечення та технологій, які будуть використовуватись при впровадженні та експлуатації АСКОП, а також забезпечити їх актуальність протягом всього терміну експлуатації.

5.6.4. Якщо учасник конкурсу не є розробником або імпортером обладнання, він має подати документ на підтвердження права розповсюджувати, встановлювати, налаштовувати, обслуговувати, експлуатувати тощо обладнання або інший аналогічний документ українською мовою від виробника чи їх копії.

6. Вимоги до гарантійних зобов’язань АСКОП

6.1. У разі перемоги, учасник конкурсу повинен забезпечувати гарантійне обслуговування програмного забезпечення та обладнання впровадженої АСКОП протягом п’яти років з моменту початку її промислової експлуатації.

6.2. Запасні та зношувані частини для обладнання повинні бути наявними в достатній кількості для забезпечення своєчасного проведення регламентних та ремонтних робіт.

7. Обслуговування та підтримка користувачів АСКОП

7.1. Обслуговування АСКОП включає забезпечення:

- розробки методичної документації та навчання для оператора майданчика для паркування та його відповідальних працівників усіх користувачів АСКОП;

- розробки довідкової системи користувачів АСКОП.

7.2. Підтримка користувачів АСКОП передбачає наявність центру підтримки та довідкової інформації.

8. Порядок організації та проведення конкурсу

8.1. Для підготовки та проведення конкурсу організатор утворює конкурсний комітет, персональний склад якого затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

До складу конкурсного комітету можуть входити представники відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. Свою діяльність конкурсний комітет здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України, актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

Роботу конкурсного комітету організовує голова, у випадку його відсутності - заступник голови.

Засідання комітету вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше половини його персонального складу.

Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді, оцінці та порівнянні конкурсних пропозицій претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки пропозицій претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов’язані дотримуватися норм законодавства та цього Порядку, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції претендентів.

8.2. Організатор конкурсу не пізніше, ніж за 15 робочих днів до початку проведення конкурсу забезпечує публікацію оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації, яке повинно містити таку інформацію:

- рішення, на підставі якого проводиться конкурс;

- найменування організатора конкурсу;

- найменування об’єкта конкурсу;

- умови конкурсу (Додаток 1 до Порядку);

- перелік документів, що подаються для участі у конкурсі (Додаток 3 до Порядку);

- кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі;

- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

- телефон, електронну адресу для довідок з питань проведення конкурсу.

8.3. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які відповідають визначеним цим Порядком вимогам та подали у визначений строк необхідні документи на конкурс.

8.4. До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці):

8.4.1. які визнані банкрутом або стосовно них порушено провадження у справі про банкрутство;

8.4.2. щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;

8.4.3. подали для участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

8.4.4.  які не  відповідають вимогам, передбаченим Порядком;

8.4.5. конкурсна пропозиція яких не відповідає умовам конкурсу.

8.5. Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

- заяву на участь у конкурсі, з зазначенням переліку документів поданих на конкурс (Додаток 3 до Порядку);

- довідку в довільній формі про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, код ЄДР, контактні дані;

-  оригінал або завірену копію довідки (витягу) виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

- довідка у довільній формі про наявність та кількість реалізованих договорів про співпрацю з іншими суб’єктами в частині прийому платежів;

- конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження АСКОП;

- поетапний план щодо впровадження АСКОП у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення та інше;

- інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних пропозицій.

8.6. Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі у конкурсі.

8.7. Документи для участі у конкурсі та документи, що підтверджують відповідність учасника конкурсу нумеруються, прошиваються, підписуються керівником або уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами.

8.8. Документи подаються в закритому конверті особисто або надсилаються поштою у закритому конверті, з позначкою «для участі у конкурсі з впровадження на території            м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, назва претендента, код ЄДР, юридична та фактична адреса», з описом вкладання кореспонденції.

8.9. Конверти з документами та конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх надання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу без реєстрації.

8.10. Кожен учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

8.11. Конверти з документами та конкурсними пропозиціями реєструються секретарем конкурсного комітету в журналі обліку та відкриваються під час проведення конкурсу, у присутності усіх запрошених учасників.

8.12. Учасник конкурсу має право відкликати документи та власну конкурсну пропозицію до моменту або під час засідання конкурсного комітету.

8.13. Якщо подані учасником конкурсу документи відповідають умовам цього Порядку та конкурсу, конкурсний комітет вирішує питання про допуск учасника до участі в конкурсі шляхом голосування.

8.14. Претендентам надається право обґрунтувати подані пропозиції та відповісти на запитання членів конкурсного комітету. Під час проведення конкурсу додаткові документи від претендентів не приймаються.

8.15. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі якщо:

- протягом встановленого строку не надійшло жодної конкурсної пропозиції;

- усі подані конкурсні пропозиції не відповідають умовам конкурсу.

8.16. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, або переможець конкурсу та учасник конкурсу (претендент), який зайняв друге місце, відмовились від укладення договору, організатором конкурсу приймається рішення про проведення нового конкурсу згідно з умовами його проведення, встановленими цим Порядком.

8.17. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет або організатор конкурсу, у разі потреби, може залучати без права голосу, в ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів у галузі впровадження електронних систем та інших установ.

8.18. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник, його може бути визнано переможцем за результатами голосування, за умови, що він відповідає вимогам Порядку та його конкурсна пропозиція відповідає умовам конкурсу.

8.19. Переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає вимогам та конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінювання згідно методики оцінювання конкурсних пропозицій учасників конкурсу з впровадження на території            м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (Додаток 2 до Порядку) та результатами голосування.

8.20. Організатор конкурсу визнає претендентом, який посів друге місце, того учасника конкурсу, який за результатами розгляду конкурсних пропозицій набрав найбільшу кількість голосів відповідно до оцінки пропозицій претендентів, без урахування показника переможця конкурсу.

8.23. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

8.24. Рішення конкурсного комітету, у 5-денний строк оформляється протоколом, який підписується головуючим або заступником голови (у разі відсутності голови) та секретарем конкурсного комітету, і подається для затвердження організатору конкурсу.

8.25. Протокол  засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- найменування претендентів;

- результати голосування членів конкурсного комітету;

- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу;

- рішення конкурсного комітету про визнання учасника конкурсу (претендента) таким, що зайняв друге місце;

- рішення про недопущення претендента до  участі  у конкурсі, якщо воно мало місце.

8.26. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету у присутності усіх його учасників або уповноважених ними осіб.

8.27. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводиться в дію рішенням виконавчого комітету міської ради протягом не більш як 20 робочих днів з дня проведення конкурсу із зазначенням уповноваженої від імені виконавчого комітету міської ради особи на підписання договору про впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування та терміну його дії, який становить 5 років.

8.28. Організатор конкурсу протягом 20 робочих днів з моменту набрання чинності рішення конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договору про впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

8.29. У разі письмової відмови претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором конкурсу договору, такий договір укладається з претендентом, який зайняв друге місце. У разі відсутності претендента, який зайняв друге місце, організатор приймає рішення щодо проведення нового конкурсу.

8.30. Типова форма договору затверджується організатором конкурсу.

8.31. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором конкурсу протягом 10 днів з дня надходження скарги. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

8.32. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                       Ю. САБІЙ    

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

 

Додаток № 1

до Порядку

УМОВИ

проведення конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування

1. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які:

1) відповідають умовам проведення конкурсу;

2) подали у встановлений термін заяви та відповідні документи на участь у конкурсі;

4) надали конкурсну пропозицію, що відповідатиме технічним вимогам та завданням до автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування у                              м. Хмельницькому та Положенню про автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування у м. Хмельницькому;

5) мають необхідне програмне забезпечення та обладнання;

6) мають реалізовані договори про співпрацю з іншими суб’єктами в частині прийому платежів.

2. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці):

2.1. які визнані банкрутом або стосовно них порушено провадження у справі про банкрутство;

2.2. щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;

2.3. подали для участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2.4. які не  відповідають вимогам, передбаченим Порядком;

2.5. конкурсна пропозиція яких не відповідає умовам конкурсу.

3. Переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам та конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами голосування.

4. Переможець конкурсу зобов’язаний провести комплекс заходів та робіт по впровадженню АСКОП протягом 90 календарних днів з моменту підписання договору.

5. Переможець конкурсу зобов’язується за власні кошти встановити обладнання АСКОП (включаючи програмне забезпечення до нього), забезпечити його обслуговування протягом дії укладеного за результатами конкурсу договору. Крім цього, забезпечити інтеграцію/взаємодію програмного забезпечення та обладнання АСКОП із наявним програмним забезпеченням для організації та контролю паркування транспортних засобів.

6. Організатор конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір про впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

7. Строк дії договору встановлюється на термін 5 років рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі належного виконання договору, за згодою сторін на підставі рішення виконавчого комітету міської ради термін дії договору може бути продовжено.

 

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

 

Додаток 2

до Порядку

Методика оцінювання конкурсних пропозицій

учасників конкурсу з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування

1. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

Критерій

Одиниця виміру

1.

Термін впровадження АСКОП

місяців

2.

Термін гарантійного обслуговування АСКОП

місяців

3.

Додаткові інвестиційні зобов’язання

грн.

з ПДВ

4.

Досвід роботи - наявність та кількість реалізованих договорів про співпрацю з іншими суб’єктами в частині прийому платежів

одиниць

5.

Інтеграція/взаємодія програмного забезпечення та обладнання АСКОП із наявним програмним забезпеченням для організації та контролю паркування транспортних засобів

так/ні

     

      

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

Додаток № 3

до Порядку

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються суб’єктами господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) для участі у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування

1. Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

1.1. заяву на участь у конкурсі, з зазначенням переліку документів поданих на конкурс;

1.2. довідку в довільній формі про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, код ЄДР, контактні дані;

1.3. оригінал або завірену копію довідки (витягу) виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

1.4. довідка у довільній формі про наявність та кількість реалізованих договорів про співпрацю з іншими суб’єктами в частині прийому платежів;

1.5. конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження АСКОП;

1.6. поетапний план щодо впровадження АСКОП, у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення та інше;

1.7. інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних пропозицій.

2. Учасник конкурсу на підтвердження своєї відповідності подає наступні документи:

2.1.1. Копія Статуту (для юридичних осіб);

2.1.2. Копія витягу (виписки) з ЄДР;

2.1.3. Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

2.1.4. копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за останні 2 квартали, що передують даті проведення конкурсу;

2.1.5. підтвердження повноважень представника учасника конкурсу (довіреність, наказ про призначення або копія витягу із протоколу зборів засновників);

2.1.6. довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

2.1.7. гарантійний лист щодо відсутності підстав для відмови в участі у конкурсі,;

2.1.8. копія ліцензії Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті;

2.1.9. копія свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо реєстрації фінансової установи;

2.1.10. копія атестату (сертифікату) відповідності вимогам нормативних документів технічного захисту інформації в Україні.

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

Додаток № 4

до Порядку

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркува

        Відповідно до оголошення ______________________________________________________________________________

                                                         (найменування організатора)

у                                           

(назва та номер друкованого видання)

 

                                                     (найменування суб'єкта господарювання)

претендує на одержання права здійснити впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

 

I. Загальні дані

 

Повне найменування суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання (торгова марка, бренд)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон                                 Факс                                      Мобільний телефон                   

 

  

  

II. Місцезнаходження суб’єкта господарювання 

 

Країна                                 Поштовий індекс          Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район                                                                                                                                    Місто(село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця                                                                                      Будинок                  Кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

МФО

 

 

 

 

 

 

IV. Додаткова інформація

1)  ____________________________________________________________________

2)  ____________________________________________________________________

 

V. Перелік документів, що додаються до заяви 

1)  ____________________________________________________________________

2)  ____________________________________________________________________

3)  ____________________________________________________________________

4)  ____________________________________________________________________

 

У зв’язку з участю у конкурсі підтверджую, що:

- з умовами проведення конкурсу ознайомлений;

- згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;
- з об’єктом конкурсу та основними завданнями ознайомлений;
- всі дані,  викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;
- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або не проводиться процедура санації;
- у разі перемоги згоден укласти договір.

 

Додатки: на ____ аркушах.
 

”___” __________ 20___ р.   _________________            
                                                      (підпис заявника)                             (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.
 

 

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2021 р. №____

СКЛАД

конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсу з впровадження на території

м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування

Голова конкурсного комітету:

Ваврищук Микола Васильович                                              - заступник міського голови.

Заступник голови конкурсного комітету:

Шепурев Сергій Валерійович                                                - заступник начальника управління

                                                                                                 транспорту та зв’язку.

Секретар конкурсного комітету:

Костик Костянтин Олександрович                                        - завідувач сектору контролю

                                                                                                  управління транспорту та зв’язку.

Члени конкурсного комітету:

Гульман Володимир Миколайович                                      - в.о. директора комунального

                                                                                                   підприємства по організації роботи

                                                                                                   міського пасажирського транспорту;

 

Матвійчук Сергій Володимирович                                        - директор Хмельницького міського

                                                                                                   комунального підприємства;

 

Смолінський Юрій Іванович                                                  - головний спеціаліст управління

                                                                                                   транспорту та зв’язку.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                       Ю. САБІЙ

                                                                                                                             

        

Заступник начальника управління транспорту

та зв’язку                                                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2021 р. №____

ДОГОВІР

про впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування

 

«___» _______________ 2021 року                                                                м. Хмельницький

 

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, в особі _____________________________________________________________________, який діє на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від «___» ________________ 2021 року № ___, з однієї сторони (іменується надалі - «Замовник»), та суб’єкт господарської діяльності - _________________________________________________________________________________, в особі __________________________________________________________________________, який діє на підставі________________________________________________________, з другої сторони, (іменується надалі - «Виконавець»), у подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали даний Договір (надалі - «Договір») про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконевець за дорученням Замовника безоплатно забезпечує впровадження на території м. Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (далі - АСКОП).

2. Права та обв’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Замовника

2.1.1. Права Замовника:

- при необхідності приймає рішення з питань впровадження та належного функціонування АСКОП та інших електронних систем паркування;

- проводить перевірку виконання умов даного Договору, технічних вимог та завдання до автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування у                         м. Хмельницькому;

- користується повним доступом до бази даних АСКОП (без можливості внесення змін та коригувань);

- отримує від Виконавця/має можливість формувати періодичні звіти на основі даних про роботу АСКОП;

- погоджує Виконавцю перелік та кількість місць для встановлення відповідного обладнання АСКОП;

- отримує від Виконавця оперативну допомогу при користуванні АСКОП;

- ініціювати внесення змін до Договору.

2.1.2. Обов’язки Замовника:

- своєчасно та в повному обсязі забезпечити Виконавця необхідною для виконання умов цього Договору інформацією нормативно-організаційного характеру;

- взаємодіяти та всебічно сприяти Виконавцю у питаннях виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

- дотримуватись умов Договору.

2.2. Права та обов’язки Виконавця:

2.2.1. Права Виконавця:

- отримувати від Замовника інформацію та матеріали, необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань;

- вимагати від Замовника належного виконання та дотримання умов цього Договору;

- на дострокове виконання договірних зобов’язань по впровадженню АСКОП;

- ініціювати внесення змін до Договору.

2.2.2. Обов’язки Виконавця:

- забезпечити впровадження АСКОП в термін до «___» _________________ 20__ року;

- забезпечити організацію повного та своєчасного впровадження АСКОП, виконання підготовки графіка реалізації проекту, пусконалагоджувальних робіт із запуском об’єкта інвестування, всіх інших умов, спрямованих на реалізацію проекту;

- забезпечити організацію готівкової та безготівкової оплати вартості послуг з паркування;

- забезпечити надання консультацій та роз'яснень з питань функціонування АСКОП;

- забезпечити безперебійну роботу програмного забезпечення та обладнання АСКОП;

- забезпечити інтеграцію/взаємодію програмного забезпечення та обладнання АСКОП із наявним програмним забезпеченням для організації та контролю паркування транспортних засобів, усунення можливих збоїв та недоліків у роботі;

- у разі отримання від Замовника інформації про несправності або припинення роботи АСКОП, забезпечити негайне усунення виявлених недоліків (пошкоджень);

- у разі самостійного виявлення несправностей АСКОП, забезпечити оперативне повідомлення Замовника та забезпечити негайне усунення виявлених недоліків (пошкоджень);

- за письмовим зверненням Замовника, забезпечити розширення можливостей АСКОП для впровадження інших сервісів;

- у разі прийняття Замовником рішення про встановлення нових тарифів на послуги з паркування, за письмовою вказівкою Замовника забезпечити проведення відповідного оновлення інформації та даних на всіх елементах АСКОП.

2.3. Виконавець забезпечує адміністрування роботи АСКОП, яке повинно забезпечувати:

2.3.1. Інсталяцію АСКОП на сервер.

2.3.2. Створення профілів та надання доступу користувачам..

2.3.3. Функціонування, технічне обслуговування та супровід програмного комплексу АСКОП.

2.3.4. Надання доступу до АСКОП відповідальним працівникам оператора майданчика для паркування.

2.3.5. Зберігання та захист інформації, персональних даних, які будуть внесені та оброблені в АСКОП.

2.3.6. створення, редагування і формування необхідних періодичних звітів на підставі даних АСКОП.

2.3.7. введення та редагування даних про майданчики для паркування, зони паркування і місця.

2.3.8. введення та редагування даних про тарифи на послуги з паркування.

2.3.9. доступ водіїв до інформації про паркувальну інфраструктуру, шляхом своєчасного внесення відповідних даних до АСКОП.

2.3.10. нерозголошення персональних даних, які внесено до АСКОП.

3. Терміни виконання зобов'язань за Договором

3.1. Впровадження АСКОП повинно бути виконано в термін до «__» _______________ 20__ року.

3.2. Адміністрування АСКОП проводиться постійно, протягом дії даного Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

4.2. Порушенням зобов’язання за цим Договором вважається невиконання або неналежне виконання умов Договору.

5. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

5.1. Спірні питання та розбіжності, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів протягом 10 (десяти) днів з дня письмового повідомлення будь-якою із Сторін про виникнення таких розбіжностей.

5.2. У випадку недосягнення домовленостей, усі спірні між Сторонами питання, розв’язуються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього договору у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього договору, що унеможливлює виконання Сторонами зобов’язань, визначених цим договором.

6.2. Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, зобов’язана не пізніше 5 календарних днів від дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону та надати відповідний підтверджуючий документ.

6.3. Документом, який підтверджує виникнення обставин непереборної сили є письмовий документ встановленої форми, який видається Торгово-промисловою палатою України (уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою).

7. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Зміна умов цього Договору здійснюється у письмовій формі за згодою Сторін і оформлюється додатковими угодами до Договору. Усі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.2. Сторони домовились у разі настання змін в законодавстві України, які стосуються предмету цього Договору, у безспірному порядку вносити відповідні зміни та доповнення до цього шляхом укладання додаткових угод.

7.3. Дія Договору припиняється у разі:

7.3.1. припинення юридичної особи - Виконавця;

7.3.2. закінчення терміну дії договору.

7.4. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін або за ініціативою однією із сторін, якщо інша порушує його умови з письмовим попередженням про вказані наміри не менш як за 30 календарних днів, шляхом оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди.

На вимогу однієї із Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі істотного порушення другою стороною умов Договору.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів, в тому числі найменування і місцезнаходження та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 3-х календарних днів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.2. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.3. Будь-які виправлення в тексті цього Договору не допускаються і є не дійсними.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до                 «__» ____________________ 20__ року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

            9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що залишились невиконаними.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Виконавчий комітет

Хмельницької міської ради

29013, м. Хмельницький

вул. Гагаріна, 3

тел./факс: 76-45-02

р/р 35410077050100

в ГУДКСУ в Хмельницькій області

МФО 815013

Код ЄДРПОУ 04060772

 

________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

М.П.

«__» ___________________ 20__ року                  «__» ___________________ 20__ року

 

Рішення «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог, завдання, Положення до цієї системи та проведення конкурсу»

Дата оприлюднення __________________

Доповідає

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку

 

__________________ С. ШЕПУРЕВ

«________» __________________20____р.

 

Керуючий  справами

 

__________________ Ю. САБІЙ

«________» __________________20____р.

Список розсилки рішення «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог, завдання, Положення до цієї системи та проведення конкурсу»

1. Заступник міського голови  М. Ваврищук.

2. Управління транспорту та зв’язку (С. Шепурев).

3. Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту       (В. Гульман).

4. Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр» (С. Матвійчук).

Перелік документів, що додаються:

1. Копія клопотання управління транспорту та зв’язку від … № … на 1 арк. в 1 прим.

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту рішення «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог, завдання, Положення до цієї системи та проведення конкурсу»

1. Обґрунтування необхідності видання рішення

Підставою розроблення проєкту рішення є клопотання управління транспорту та зв’язку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог, завдання, Положення до цієї системи та проведення конкурсу.

3. Правові аспекти

Рішення приймається на підставі Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про дорожній рух».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проєкт рішення не потребує капіталовкладень і виділення коштів з міського бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проєкт рішення не стосується інтересів інших органів.

6. Регіональний аспект

Прийняття рішення сприятиме розвитку паркувальної інфраструктури та організації паркувальної діяльності на території міста.

7. Громадське обговорення

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

У зв’язку із прийняттям проєкту рішення прогнозується створити додаткові умови під час здійснення оплати за послуги з паркування.

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                 С. ШЕПУРЕВ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!