Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення міської ради від 21.09.2016 р

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_____________________________

від __________________ №_____                                              

м. Хмельницький

 

Про затвердження  Порядку  демонтажу  тимчасових  споруд та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської  територіальної громади  та  втрату чинності  рішення міської ради від 21.09.2016 р. №55

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  регулювання містобудівної діяльності», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, виконавчий комітет міської,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   Порядок  демонтажу тимчасових  споруд  та  тимчасових   конструкцій для провадження підприємницької  діяльності   на території Хмельницької міської територіальної громади згідно  з додатком 1.  

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Хмельницької міської ради від  21.09.2016 р. № 55.

3. Відповідальність за   виконання рішення покласти на заступника  міського голови - начальника департаменту інфраструктури  міста В. Новачка,  заступника міського голови           М. Ваврищука,  управління торгівлі, управління архітектури та містобудування, управління комунальної інфраструктури  департаменту інфраструктури міста, управління з питань екології та контролю за благоустроєм, міське комунальне підприємство «Муніципальна дружина».

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський  голова                                                                                                О. СИМЧИШИН

 

Додаток 1                

до рішення міської ради       

від ____________ № __________                                                                                                                                         

 

Порядок демонтажу тимчасових споруд  та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади

          Порядок демонтажу тимчасових споруд  та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади   (надалі Порядок) розроблений з метою впорядкування розміщення на території Хмельницької міської територіальної громади тимчасових споруд та тимчасових конструкцій,  забезпечення їх відповідності Комплексним схемам розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та  іншим прийнятим рішенням Хмельницької міської ради та  виконавчого комітету.

          Порядок передбачає підготовку, механізм, підстави, терміни проведення демонтажу самовільно розміщених тимчасових споруд та тимчасових конструкцій  на території Хмельницької міської територіальної громади та подальше поводження з демонтованими тимчасових споруд та тимчасових конструкцій з відшкодуванням витрат, пов’язаних з їх демонтажем.

         Для демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій  достатньо однієї із підстав передбаченої цим Порядком або чинним законодавством України.

1. Поняття та терміни, що застосовуються в даному Порядку.

         Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (надалі ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

            До ТС відносяться пересувні тимчасові споруди та стаціонарні тимчасові споруди.

            Тимчасова конструкція (надалі ТК) – конструкція, інші об’єкти,  які виготовлені з полегшених матеріалів, розміщені на земельних ділянках та не відносяться до ТС.

           Самовільно встановлена ТС/ТК – споруда, яка встановлена без паспорта прив’язки; яка розміщена з відхиленням від паспорта прив'язки або паспорт прив'язки анульовано управлінням архітектури та містобудування; у якої закінчився строк дії паспорта прив'язки та термін дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту.

            Об’єкти благоустрою –  території загального користування (парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики, пам'ятки культурної та історичної спадщини,  майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі, кладовища; інші території загального користування); прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору та  інші території в межах населеного пункту.

           Виконавець робіт - комунальне підприємство, організація, яке/яка залучається  для технічного забезпечення демонтажу, володіє необхідними для цього обладнанням і технікою та  визначається департаментом інфраструктури міста.

           Демонтаж ТС/ТК – комплекс заходів, які передбачають відокремлення  ТС/ТК  від місця її розташування, розбирання на конструктивні елементи, завантаження, розвантаження, транспортування, зберігання та приведення місця розташування ТС/ТК в належний стан з відновленням його благоустрою.

           Власник/користувач – особа, якій належить ТС/ТК на підставі правовстановлюючих документів на споруду або особа, якій ТС/ТК  передана в користування відповідно до цивільно-правових договорів.

           Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

2. Основні вимоги до здійснення демонтажу ТС/ТК.

2.1. Всі розміщені на території Хмельницької міської територіальної громади ТС повинні відповідати Комплексній схемі розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького, Комплексній схемі розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького, іншим прийнятим рішенням Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, виданим паспортам прив'язки ТС та укладеним на підставі них договорам про встановлення особистого строкового сервітуту, іншим правовстановлюючим документам на використання земельних ділянок.

2.2. Демонтажу підлягають ТС/ТК, які:

- не включені до Комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м. Хмельницького;

- не включені до Комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м. Хмельницького;

- місця для їх розміщення не визначені іншими рішеннями міської ради чи її виконавчого комітету.

- встановлені без паспорта прив’язки ТС;

- розміщені з відхиленням від паспорта прив’язки ТС;

- паспорт прив’язки ТС анульовано управлінням архітектури та містобудування;

- строк  дії паспорту прив’язки ТС закінчився;

- термін  дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту закінчився;

- у разі порушення вимог договору про встановлення особистого строкового сервітуту;

- у разі незгоди власника/користувача ТС із трьома запропонованими йому новими місцями для перенесення ТС в інше місце, в зв’язку із змінами, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташуванні існуючих будівель, споруд, інженерних мереж.

2.3. Відповідальність за виконання цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень, департамент інфраструктури міста, управління архітектури та  містобудування,  управління з питань екології та контролю за благоустроєм, управління торгівлі, комунальне підприємство «Муніципальна дружина», а також комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького», комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою.

           

3. Порядок демонтажу ТС/ТК.

3.1. Демонтаж ТС/ТК здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, проєкт якого готує управління торгівлі Хмельницької міської ради.

3.2. Відповідальним за проведення  демонтажу ТС/ТК на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету є  департамент інфраструктури міста.

3.3. Виявлення та документування порушень за фактами самовільно встановлених               ТС/ ТК  на території Хмельницької міської територіальної громади здійснюють: 

- управління з питань екології та контролю за благоустроєм;

- управління архітектури та містобудування;

- управління торгівлі;

- міське  комунальне підприємство «Муніципальна дружина»;

- комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького», комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста -  на території парків і скверів  міста.

          3.4. У випадку виявлення встановлення ТС/ТК, які підпадають під демонтаж відповідно до пункту 2.2, складається протокол про адміністративне правопорушення та власнику/користувачу ТС/ТК вручається вимога щодо добровільного демонтажу ТС/ТК  в термін до 7-ми  днів. Відмітка про вручення вимоги власнику/користувачу ТС/ТК  робиться на другому екземплярі вимоги.

            3.5. У випадку, якщо власника/користувача ТС/ТК неможливо встановити, або власник/користувач ТС/ТК відмовляється від підписання протоколу про адміністративне правопорушення, складається акт обстеження (додаток 1 до Порядку)  за участі представників управління торгівлі, управління архітектури та містобудування, управління з питань екології та контролю за благоустроєм та вимога про добровільний демонтаж ТС/ТК  в термін до                       7-ми днів.

Акт обстеження  та вимога про добровільний демонтаж наклеюються на ТС/ТК та здійснюється фотофіксація. Інформація про  місце розташування ТС/ТК та вимогу про добровільний демонтаж,  оприлюднюється шляхом опублікування на сайті Хмельницької міської ради.

У такий спосіб власник/користувач ТС/ТК вважається належним чином повідомленим про необхідність проведення демонтажу ТС/ТК власними силами. Власник/користувач самовільно розміщеної ТС/ТК  зобов’язаний протягом терміну, зазначеного у вимозі, здійснити демонтаж ТС/ТК за власний рахунок.

3.6. Після закінчення 10-тиденного терміну оприлюднення інформації про  місце розташування ТС/ТК та вимогу про добровільний демонтаж, управління торгівлі готує проєкт рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС/ТК, який оприлюднюється на сайті Хмельницької міської ради.

Якщо після повторного  обстеження встановлено, що ТС/ТК не демонтовано власником/користувачем у вказаний термін, відповідним  управлінням, комунальним підприємством, працівники якого здійснювали виявлення та документування порушення за фактом самовільно встановленої  ТС/ТК,  направляється  лист до управління торгівлі щодо  підготовки проєкту рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС/ТК. До листа додаються документи,  які було складено під час проведення обстеження.

         3.7. Роботи по демонтажу ТС/ТК здійснюються виконавцем робіт, в присутності працівників управління з питань екології та контролю за благоустроєм, управління торгівлі, управління архітектури та містобудування та, у разі необхідності, представників комунальних підприємств, зазначених в п. 3.3. Для забезпечення охорони громадського порядку  та для забезпечення безпечного транспортування ТС/ТК, залучаються працівники національної поліції, патрульної поліції та міського комунального підприємства «Муніципальна дружина».

3.8. Перед здійсненням заходів по демонтажу ТС/ТК, управління торгівлі доводить до відома  Хмельницького міського району електричних мереж, МКП «Хмельницькводоканал»  інформацію про прийняте рішення виконавчого комітету  та  необхідність забезпечити  відключення ТС/ТК, яка підлягає демонтажу,  від мереж електро- та водопостачання у разі  її підключення.

3.9. Під час проведення робіт по демонтажу ТС/ТК опечатується, а якщо розмір, вага, конфігурація, тощо не дозволяє провести демонтаж ТС/ТК в цілісному стані, демонтаж проводиться шляхом розділення ТС/ТК на окремі частини, про що робиться відповідна відмітка в акті проведення демонтажу.

3.10. Під час проведення робіт по демонтажу складаються:

- акт проведення демонтажу (додаток 2 до Порядку),  при відсутності  власника /користувача ТС/ТК, в акті робиться відповідна відмітка;

-  акт опису майна, у випадках виявлення майна, що знаходиться у/біля ТС/ТК;       

-  акт виконаних робіт.

Також здійснюється фотофіксація  місця розташування ТС/ТК до та після проведення демонтажу з прив’язкою до місцевості.

3.11. Демонтована ТС/ТК або розділені частини  ТС/ТК  перевозяться на  місце тимчасового зберігання, визначене департаментом інфраструктури міста.

3.12. Приведення об’єкту благоустрою у належний стан, після здійснення заходів з демонтажу  ТС/ТК, здійснюється  власником/користувачем ТС/ТК за власний рахунок. У разі відмови власника/користувача ТС/ТК у проведенні таких заходів, роботи по відновленню благоустрою здійснюються комунальним підприємством. При цьому складається кошторис понесених витрат, який є підставою для їх відшкодування власником/користувачем  ТС/ТК.

3.13. Власник/користувач ТС/ТК має право повернути демонтовану ТС/ТК. Для цього необхідно  надати наступні документи:

- заява;

- документи, що підтверджують право власності на ТС/ТК;

- квитанції про сплату вартості проведених робіт із демонтажу; витрат, пов’язаних із зберіганням ТС/ТК; витрат по відновленню об'єкта благоустрою;

- акт звірки про відсутність заборгованості за договором про встановлення особистого строкового сервітуту (у разі якщо він був укладений);

- лист про підтвердження сплати/відсутності штрафних санкцій  за адміністративні правопорушення ст. 152,155,156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.14. Якщо протягом шести місяців від дня проведення демонтажу, власник/користувач  ТС/ТК не заявить про повернення демонтованої ТС/ТК з наданням  документів, визначених            п. 3.13, ТС/ТК переходить у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади.

           

Секретар міської ради                                                                                        В. ДІДЕНКО

Начальник управління торгівлі                                                                         Р. СІДЛЕЦЬКА                  

 

Додаток 1 до Порядку

 

АКТ обстеження

 м. Хмельницький                                                                                     «__»___________20___р.                                                                                   

 

Працівниками ___________________________________________________________________ (найменування управління, комунального підприємства, організації, посада та ПІБ працівників)

проведено обстеження тимчасової споруди/конструкції _______________________________,                                                                       (тип  тимчасової споруди/конструкції)

розміщеної за адресою:___________________________________________________________.

                                                                                                                                   

За результатами обстеження встановлено:___________________________________________                                                                                                                                            

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(зазначити порушення та наслідки)

Примірник акту наклеєно на тимчасову споруду/конструкцію  та зроблено фотофіксацію.                       

 

                                                                                                           __________________________                       

                                                                                                                                 (вказати дату)

 

 

Підписи:

 

Додаток 2 до Порядку

АКТ проведення демонтажу

 

м. Хмельницький                                                                 «______» _____________ 20____ р.

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету від «______» ___________ 20____ р.  №____ _______________________________________________________________________________

(назва рішення)

об ____ год. «______» _____________ 20____ р.  розпочато роботи по демонтажу тимчасової споруди/констукції, розміщеної по вул._____________________________________________ ________________________________________________________________________________

 Роботи по демонтажу виконувались ________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва комунального підприємства, організації)

в присутності представників: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва управління, організації, посада, ПІБ працівника)

Демонтаж тимчасової споруди/конструкції, розміщеної по вул. _________________________

________________________________________________________________________________

відбувався ________________________________________________________________________________

    (вказати  відсутність/присутність власника/користувача тимчасової споруди/конструкції)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(опис проведення робіт по демонтажу)

Роботи по демонтажу тимчасової споруди/конструкції за адресою:_______________________

________________________________________________________________________________

 

завершено «______» _____________ 20____ р.

Демонтовану тимчасову споруду/конструкцію завантажено на транспортний засіб та перевезено на збереження на територію ______________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва комунального підприємства, організації, адреса)

 

Підписи:                                                                                                   

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!