Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року № 25 “Про затвердження плану зонування території м. Хмельницького”

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення Хмельницької міської ради

від 30.03.2011 року № 25 “Про затвердження плану зонування території м. Хмельницького”

 

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується:

Рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 “Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького”.

 

Відстеження здійснено: управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

 

Цілі прийняття регуляторного акту:

а) визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

б) формуваннясамодостатньоїсуспільно-територіальноїсистеми;

в) раціональне та ефективневикористаннятериторіїміста;

г) створеннямістобудівних умов для розвиткупідприємництвавсіх форм власності;

д) забезпечення норм санітарного і екологічногоблагополуччянаселення.

 

Затвердження плану зонуваннятериторії м. Хмельницького (далі - зонінгу) обумовлененеобхідністювирішенняпоточнихпитаньзабудовиміста та у зв’язкуіззмінами нормативно-правовоїбази (прийняття Закону України “Про регулюваннямістобудівноїдіяльності”).

Статтею 24 Закону України “Про регулюваннямістобудівноїдіяльності” визначено, щодокументаціяізземлеустроюрозробляється з урахуваннямположень плану зонування та/або детального плану території.

Частиною 3 статті 24 даного Закону, що набирала чинності з 1 січня 2013 року, встановленозаборону на передачу (надання) земельнихділянокіз земель державноїабокомунальноївласності у власністьчикористуванняфізичним та юридичним особам для містобудівних потреб та, у разівідсутності плану зонуванняабо детального плану території, затвердженоговідповідно до вимог Закону.

Окрім того, на підставіЗонінгувизначаютьсямістобудівніумови і обмеженнязабудовиземельнихділянок на територіїнаселенихпунктів (частина 1 та 3 статті 18, частина 2 статті 24, частина 5 статті 29, частина 1 статі 31 Закону України “Про регулюваннямістобудівноїдіяльності”).

Слідвідмітити, щовідсутністьЗонінгуфактичноунеможливлювала б наданняХмельницькоюміською радою земельнихділянок у власністьчикористуванняфізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а такожнаданняуправліннямархітектури та містобудуванняХмельницькоїміської ради містобудівних умов і обмеженьзабудовиземельноїділянкинеобхідних для здійсненняпроектуванняоб’єктівбудівництва.

ВідсутністьЗонінгу могла негативно вплинути на соціально-економічнийрозвитокміста, зменшилаінвестиційнупривабливістьтериторіїнаселеного пункту.

 

Строк виконання заходів з відстеження: з 21.02.2018 до 16.03.2018.

 

Тип відстеження: періодичний.

 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних відділу генерального плану управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

 

Кількісні та якісні значення показників наступні: з моменту набрання чинності регуляторного акта, управлінням архітектури та містобудування надаються містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для здійснення містобудівної діяльності фізичними та юридичними особами

 

Показник результативності

2015 рік

2016 рік

2017

 рік

Кількість виданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

381

286

307

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: рішення міської ради від 30.03.2011 року № 25 “Про затвердження Плану зонування території міста Хмельницького”, яке є нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує надання земельних ділянок у власність/користування фізичним та юридичним особам та надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що затвердження Плану зонування території м. Хмельницького забезпечило сталий економічний і комплексний розвиток міста, підвищило рівень його благоустрою, умови праці, побуту і відпочинку населення.

 

в.о. начальника управління                                                                                              З. Пилипчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!