Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2017 році Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

– планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

– ведення реєстру регуляторних актів в місті;

– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

– проведення відстеження результативності регуляторних актів;

– залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено плани діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів:

– на перше півріччя 2017 року:

- рішення міської ради від 29.12.2016 року № 13;

- рішення виконавчого комітету від 08.12.2016 року № 873.

– на друге півріччя 2017 року:

- рішення міської ради від 12.07.2017 року № 4;

- рішення виконавчого комітету 29.06.2017 року № 465.

Плани оприлюднені в газеті Хмельницької міської ради “Проскурів” та на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторна політика”.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було заплановано, до планів діяльності вносились відповідні зміни.

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторна політика” розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

Станом на 26.12.2017 року в реєстрі налічувалося 83 регуляторних акти, з них:

 – 67 рішень міської ради;

 – 16 рішень виконавчого комітету.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних та орендних відносин, встановлення тарифів, розвиток інфраструктури.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2017 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на сторінках газети Хмельницької міської ради “Проскурів” та на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

Протягом звітного періоду Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 11 рішень, у тому числі:

5 рішень міської ради:

 • від 22.03.2017 р. № 30 “Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького”;
 • від 22.03.2017 р. № 73 “Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11”;
 • від 31.05.2017 р. № 4 “Про затвердження Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”;
 • від 20.09.2017 р. №28 “Про затвердження Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому”;
 • від 25.10.2017 р. №13 “Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11”.

6 рішень виконавчого комітету:

 • від 12.01.2017 р. № 50 “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 14.04.2011 року № 398”;
 • від 23.02.2017 р. № 149 “Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування”;
 • від 06.09.2017 р. №607 “Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та втрату чинності рішень виконавчого комітету”;
 • від 06.09.2017 р. №608 “Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому, складу конкурсного комітету та встановлення Умов проведення конкурсного відбору”;
 • від 14.09.2017 р. № 657 “Про затвердження переліків маршрутів міського електричного транспорту (в тому числі нічних) та міських автобусних маршрутів загального користування м. Хмельницького з необхідною кількістю транспортних засобів на них та втрату чинності рішень виконавчого комітету”;
 • від 28.09.2017 р. № 695 “Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому”.

Також розробляються 5 проектів регуляторних актів:

3 рішення міської ради:

 • “Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”;
 • “Про розміщення об’єктів у сфері відпочинку і розваг та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького”;
 • Про внесення доповнень до рішення 19-ї сесії міської ради від 29.08.2012 №64 “Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради”.

2 рішення виконавчого комітету:

 • “Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)”;
 • Про затвердження Правил розміщення вивісок у місті Хмельницькому”.

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті.

Відстеження регуляторних актів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку проведення заходів з відстеження регуляторних актів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік.

Результати відстеження результативності 26 прийнятих регуляторних акти показали достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторна політика”.

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На сторінках газети “Проскурів” та офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, представників підприємств, установ та громадських організацій.

Зокрема, обговорення відбулись з питань щодо:

 • встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому;
 • впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького;
 • проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Хмельницькому;
 • правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у місті Хмельницькому;
 • проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в місті Хмельницькому;
 • переліку маршрутів міського електричного транспорту (в тому числі нічних) та міських автобусних маршрутів загального користування міста Хмельницького;

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2018 рік:

 • підтримка діалогу між міською владою, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців з питань регуляторної політики;
 • врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів;
 • забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів.

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!