Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році

 

Звіт

щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

– планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

– ведення реєстру регуляторних актів в місті;

– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

– проведення відстеження результативності регуляторних актів;

– залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено плани діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів:

– на перше півріччя 2018 року:

- рішення міської ради від 27.12.2017 р. №12;

- рішення виконавчого комітету від 14.12.2017 р. № 938.

– на друге півріччя 2018 року:

- рішення міської ради від 04.07.2018 р. №2;

- рішення виконавчого комітету 14.06.2018 р. № 479.

Плани оприлюднені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторні акти”.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було заплановано, до планів діяльності вносились відповідні зміни.

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторні акти” розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

Станом на 22.12.2018 року в реєстрі налічувалося 90 регуляторних актів, з них:

 • 69 рішень міської ради;
 • 21 рішення виконавчого комітету.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних та орендних відносин, встановлення тарифів, розвиток інфраструктури.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2018 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на сторінках газети Хмельницької міської ради “Проскурів” та на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

Протягом звітного періоду Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 9 рішень, у тому числі:

3 рішення міської ради:

 • від 04.07.2018 р. № 29 “Про внесення змін до рішень міської ради від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 №30, від 20.09.2017 №28”;
 • від 04.07.2018 р. № 4 “Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”;
 • від 10.10.2018 р. №50 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Хмельницького”.

8 рішень виконавчого комітету:

 • від 25.01.2018 р. № 59 “Про затвердження Правил розміщення вивісок у місті Хмельницькому”;
 • від 19.07.2018 р. № 530 “Про проведення конкурсу по відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства в м. Хмельницькому”;
 • від 23.08.2018 р. № 666 “Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування”;
 • від 09.08.2018 р. № 633 “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування  у м. Хмельницькому”;
 • від 09.08.2018 р. № 632 “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 06.09.2017 року № 607”;
 • від 19.07.2018 р. № 518 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)”;
 • від 13.09.2018 р. №684 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна)”;
 • від 13.12.2018 р. №1019 “Про внесення змін та доповнень в рішення виконавчого комітету від 14.09.2017 № 657 із внесеними змінами”.

Також розробляються 4 проекти регуляторних актів:

3 рішення міської ради:

 • Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького”;
 • “Про затвердження Порядку розміщення відкритих майданчиків  для  харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому”;
 • “Про внесення  змін та доповнень до рішень міської ради від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 №30”.

1 рішення виконавчого комітету:

 • “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 № 633”.

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті.

Відстеження регуляторних актів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку проведення заходів з відстеження регуляторних актів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік.

Результати відстеження результативності 36 прийнятих регуляторних актів показали достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторні акти”.

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На сторінках газети “Проскурів” та офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, представників підприємств, установ та громадських організацій.

Зокрема, обговорення відбулись з питань щодо:

 • часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;
 • організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
 • впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому;
 • впорядкування на території міста розміщення тимчасових споруд та забезпечення відповідності їх розміщення комплексним схемам розміщення стаціонарних та пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького;
 • розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому.

            Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2019 рік:

 • ефективний обмін інформацією про регуляторну діяльність між міською владою, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців;
 • забезпеченням оприлюднення відкритих регуляторних даних;
 • врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів.

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!