Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2021 році

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2021 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2021 році Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

 • планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
 • ведення реєстру регуляторних актів в Хмельницькій міській територіальній громаді;
 • оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;
 • проведення відстеження результативності регуляторних актів;
 • оприлюднення наборів регуляторних відкритих даних;
 • залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено плани діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів:

– на перше півріччя 2021 року:

 • рішення міської ради від 23.12.2020 року №4;
 • рішенням виконавчого комітету від 10.12.2020 року №965.

– на друге півріччя 2021 року:

 • рішення міської ради від 14.07.2021 року №4;
 • рішення виконавчого комітету від 10.06.2021 року № 558.

Плани оприлюднені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика».

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було заплановано, до планів діяльності вносились відповідні зміни.

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика» розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

В реєстрі налічується 87 регуляторних акти, з них: 59 рішень міської ради; 28 рішень виконавчого комітету.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування питань пов’язаних з будівництвом, транспортом, управління об’єктами комунальної власності, встановленням тарифів, розвитком інфраструктури.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2021 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

Протягом звітного періоду Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 15 рішень, у тому числі:

 1. рішення міської ради:
 • від 17.02.2021 р. №68 «Про затвердження порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення»;
 • від 14.07.2021 р. №40 «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 р. № 40 та втрату чинності рішень міської ради»;
 • від 14.07.2021 р. №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради»;
 • 15.12.2021 р. №27 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території Хмельницької міської територіальної громади».

 11 рішень виконавчого комітету:

 • від 13.05.2021 р. №434 «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання, Положення про систему та проведення конкурсу»;
 • від 27.05.2021 р. №488 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування»;
 • від 10.06.2021 р. №543 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Хмельницькому, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади та визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 06.09.2017 року № 607 із внесеними змінами»;
 • від 10.06.2021 р. №542 «Про затвердження Правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»;
 • від 27.05.2021 р. №489 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»;
 • від 24.06.2021 р. №608 «Про затвердження Правил користування електричним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»;
 • від 22.07.2021 №723 р. «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення виконкому»;
 • від 28.10.2021 № 975 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади»;
 • від 07.10.2021 №922 р. «Про затвердження тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території м. Хмельницького»;
 • від 23.09.2021 №904 р. «Про затвердження коефіцієнту завантаженості відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території м. Хмельницького»;
 • від 25.11.2021 р. №1108 Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2021 р. №267 «Про   затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та  Порядку розміщення  тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності   на  території  парків  і  скверів  міста   Хмельницького».

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті.

Відстеження регуляторних актів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку проведення заходів з відстеження регуляторних актів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік.

Результати відстеження результативності 23 прийнятих регуляторних актів показали достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика».

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради постійно та своєчасно оприлюднюються проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2022 рік:

 • забезпечення оприлюднення відкритих регуляторних даних;
 • проведення консультацій з громадськістю з питань здійснення державної регуляторної політики;

врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів.

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!