Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2022 році

Звіт

щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2022 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2022 році Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі — Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

 • планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
 • ведення реєстру регуляторних актів в Хмельницькій міській територіальній громаді;
 • оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;
 • проведення відстеження результативності регуляторних актів;

Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено плани діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів:

– на перше півріччя 2022 року:

 • рішення міської ради від 15.12.2021 року №13;
 • рішенням виконавчого комітету від 09.12.2021 року №1179.

– на друге півріччя 2022 року:

 • рішення міської ради від 17.06.2022 року №5;
 • рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 року № 411.

Плани оприлюднені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика».

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було заплановано, до планів діяльності вносились відповідні зміни.

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика» розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

В реєстрі налічується 85 регуляторних акти, з них: 57 рішень міської ради; 28 рішень виконавчого комітету.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування питань пов’язаних з будівництвом, транспортом, управлінням об’єктами комунальної власності, встановленням тарифів, розвитком інфраструктури.

 

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2022 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

Водночас, у період дії воєнного стану відповідно до частини 10 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів) Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом звітного періоду Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 2 рішення, у тому числі:

 1. рішення міської ради:
 • 17.06.2022 р. №25         «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення міської ради».

1     рішення виконавчого комітету:

 • 22.12.2022 р. № 1004           Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2020 № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького»

 

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті.

Відстеження регуляторних актів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку проведення заходів з відстеження регуляторних актів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік.

Результати відстеження результативності 37 прийнятих регуляторних актів показали достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика».

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради постійно та своєчасно оприлюднюються проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2023 рік:

 • проведення консультацій з громадськістю з питань здійснення державної регуляторної політики;
 • врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів.

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!