Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сімнадцятої сесії

№28 від 20.09.2017 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №48

 

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, депутата міської ради М.Заганяча, з метою врегулювання порядку проведення масових заходів у місті Хмельницькому, керуючись Законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови В.Гончарука, Г.Мельник, управління торгівлі та управління культури і туризму.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 20.09.2017р. №28

 

Положення

про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію та проведення масових заходів у м.Хмельницькому (надалі – Положення) розроблене відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою забезпечення прав і свобод громадян та правового регулювання організації і проведення масових заходів.

1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення у м.Хмельницькому масових заходів (в подальшому – Заходів), а саме: виставок, ярмарків, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних, освітньо-просвітницьких заходів, фестивалів, презентацій, рекламних акцій, релігійних зборів та інших Заходів.

1.3. Положення не поширюється на проведення мітингів, зборів, демонстрацій, передвиборних політичних агітацій, походів та процесій, а також масових заходів організаторами яких є структурні підрозділи Хмельницької міської ради.

1.4. Заходи мають бути важливим засобом пропаганди національних та місцевих традицій, культури та спорту, здорового способу життя і повинні проводитися в умовах високої культури обслуговування, безпеки учасників і глядачів, дотримання громадського порядку.

1.5. До завершення антитерористичної операції при проведені Заходів заборонено використання піротехнічних засобів.

1.6. 3 метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території міста додатком до рішення сесії міської ради від 22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького» визначено спеціальні місця для організації та проведення ярмаркових заходів. Торгівля у невизначених для цього місцях заборонена.

1.7. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час проведення заходів здійснюється в обов'язковому порядку органами поліції.

1.8. У місцях проведення Заходів дозволяється встановлення малих архітектурних форм (тимчасові технічні та торгові конструкції для проведення Заходу та інші об’єкти, сценічні конструкції, тенти, гримерки, пультові, навіси, намети, в т.ч. тимчасові, пересувні та інші), призначених виключно для проведення Заходу та забезпечення його інформаційної, спонсорської та рекламної підтримки, проведення кіно – та/або відео зйомки Заходів, та об’єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та ін.) виключно за погодження з виконавчим органом міської ради з метою та на період проведення масових Заходів, що зазначені у повідомленні та з обов’язковим наступним їх демонтажем.

1.9. Заходи проводяться у відповідності до розділу ІХ «Дотримання тиші в громадських місцях та на території міста» рішення двадцять четвертої сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 №7 "Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького" з 08:00 до 22:00 год.

1.10. Біля меморіальних комплексів, культових споруд міста та на прилеглих до них територіях дозволяється проведення Заходів культурного, мистецького, духовного характеру за умови узгодження їх проведення з балансоутримувачами території.

1.11. Заходи на відстані менше 100 метрів від будинків, в яких розміщені державні органи влади та органи місцевого самоврядування, можуть проводитися за умови погодження з цими органами.

 

2. Терміни

2.1. У цьому Положенні нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:

масовий захід - це разовий культурно-видовищний, освітньо-просвітницький, виставково-ярмарковий, спортивний, фізкультурно-оздоровчий, театрально-видовищний, рекламний або іншій захід, який проводиться з метою пропаганди національних та місцевих традицій, культури та спорту, здорового способу життя;

спортивний захід - спортивне змагання та/або навчально-тренувальні збори;

фізкультурно-оздоровчий захід - Захід, що здійснюються організаторами фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення різних груп населення до занять фізичною культурою;

виставково-ярмарковий захід – захід пов’язаний з демонстрацією або реалізацією товарів та послуг, що проводиться у визначений термін та у визначеному місці з метою демонстрації досягнень галузей господарювання, новітніх технологій тощо та задоволення споживчого попиту населення, у тому числі під час проведення загальноміських заходів;

організатори масового заходу – юридичні особи будь-якої форми власності, громадські об’єднання, фізичні особи, в тому числі суб‘єкти підприємницької діяльності, які є ініціаторами та відповідальними за підготовку та проведення масового заходу і здійснюють організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки та проведення у відповідному порядку. Не можуть бути організаторами масового заходу: фізичні особи молодше 18 років; особи, які визнані у встановленому законом порядку повністю або частково недієздатними; особи, які перебувають під арештом, утримуються під вартою або у місцях позбавлення волі; особа щодо якої прийнято рішення суду про тимчасову заборону проводити масові заходи; юридичні особи в стані ліквідації; юридичні або фізичні особи, діяльність яких заборонена законом;

учасники масових заходів – фізичні, юридичні особи чи громадські об’єднання, які задіяні організатором у проведені масового заходу;

учасники виставково-ярмаркових заходів – суб’єкти господарювання, майстри народного мистецтва, яким в установленому порядку надано торгове місце на ярмарку і які беруть участь в його діяльності шляхом здійснення продажу товарів та надання послуг;

виконавчий орган – структурний підрозділ Хмельницької міської ради за напрямом своєї діяльності, який надає погодження на проведення масового заходу;

письмове повідомлення – клопотання (звернення) організатора про намір проведення масового заходу;

письмове погодження – документ установленої форми, виданий виконавчим органом організатору масового заходу, який дає право на проведення масового заходу у певний час, певному місці, що не потребує перекриття транспортного руху й тимчасового порушення благоустрою;

об'єкти, які використовуються учасниками під час проведення Заходу для отримання доходу та згідно яких вноситься плата відповідно до цього Положення (далі- Об'єкти) – торгівельний лоток, пересувна тимчасова споруда, торговельна чи експозиційна вітрина, холодильне обладнання, атракціони, батути, рекламні стенди, спортивний інвентар, які розміщуються при проведенні Заходу.

 

3. Порядок подання та погодження письмового повідомлення

3.1. Організатор Заходу не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати його проведення, подає письмове повідомлення на ім'я міського голови.

3.2. У повідомленні зазначається: мета, форма, місце проведення заходу; маршрут, час його початку та закінчення; передбачувана кількість учасників; прізвище та ініціали організаторів і їх адреса, номер контактного телефону; дата подачі повідомлення; необхідність (чи відсутність) використання звукопідсилювальної апаратури, необхідність встановлення тимчасових та пересувних технічних та торгових конструкцій та інших об’єктів, у тому числі відео-проекційного, лазерного, світлового, обладнання та інших спеціальних ефектів, необхідність енергозабезпечення міськими службами, інформація щодо необхідних заходів безпеки, здійснення організатором торгівлі, можливості відвідування заходу тощо.

Повідомлення підписується організатором заходів.

До письмового повідомлення додаються: статутні документи організатора заходу; план-схема встановлення та розміщення пересувних, тимчасових та інших конструкцій для спорудження у місці проведення заходу, у тому числі тентових та сценічних; свідоцтво про проведення гастрольного заходу – у передбачених законом випадках.

3.3. За результатами розгляду письмового повідомлення виконавчий орган:

- щодо заходів культурно-видовищного, освітньо-просвітницького характеру -управління культури і туризму Хмельницької міської ради;

- щодо заходів спортивного та фізкультурно-оздоровчого характеру - управління молоді та спорту Хмельницької міської ради;

- щодо виставково-ярмаркових заходів та інших форм пересувної роздрібної торгівлі - управління торгівлі Хмельницької міської ради

не пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів надає письмову відповідь про погодження його проведення або обґрунтовану відмову в проведенні масового заходу. У випадку, якщо проведення масового заходу потребує перекриття транспортного руху чи тимчасового порушення благоустрою міста, виконавчий орган готує листи відповідним службам щодо забезпечення громадського порядку, перекриття дорожнього руху (за необхідністю).

3.4. Відмова у проведенні заходів здійснюється за таких умов:

- якщо заходи заплановано провести у місці та у час, які вже надано для проведення іншого заходу, або у які обмежується чи забороняється проведення даного виду заходів;

- якщо проведення заходів безпосередньо створить перешкоди у роботі підприємств, установ і організацій чи загрожуватиме життєзабезпеченню населення, життю, здоров'ю та безпеці громадян, порушуватиме громадський порядок та санітарно-гігієнічні вимоги;

- якщо запланована кількість учасників заходу перевищує можливості відповідної території

- у разі введення надзвичайного або воєнного стану;

- статутними документами організатора заходу не передбачено провадження діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням даного виду масових заходів;

- повідомлення не відповідає Порядку організації та проведення гастрольних заходів в Україні, або містить явно неправдиву інформацію;

- якщо організатор при проведенні попереднього заходу порушував вимоги цього Положення;

- у разі подання у письмовому повідомленні про проведення Заходу недостовірної або неповної інформації, зазначеної у пункті 3.2. даного розділу  цього Положення;

- у разі проведення Заходу в день жалоби, який оголошено чи/або встановлено до дати подання письмового повідомлення.

3.5. У разі подання організаторами двох або більше письмових повідомлень про проведення заходів в одному і тому самому місці та в один і той самий час, надання дозволу на проведення заходу визначається відповідно до таких пріоритетів:

- на заходи, що проводяться за державним замовленням або державним завданням;

- на загальнодержавні або місцеві заходи, що проводяться згідно із затвердженим планом роботи виконавчого органу, Хмельницької міської ради або її структурних підрозділів.

3.6. Термін дії письмового погодження не може перевищувати терміну проведення масового заходу.

3.7. Передача отриманого письмового погодження організатором третім особам без письмової згоди виконавчого органу не дозволяється.

 

4. Обов'язки організаторів та учасників Заходів

4.1. Організатори зобов'язані:

- подавати у встановлені терміни письмове повідомлення про проведення масового заходу;

- дотримуватися вимог чинного законодавства України;

- проводити відповідну роз’яснювальну роботу щодо правил поведінки учасників масового заходу;

- зупиняти або призупиняти проведення масових заходів у разі вчинення їх учасниками протиправних дій та повідомляти органи Національної поліції;

- виконувати вимоги представників виконавчого органу, працівників Національної поліції, які у межах, передбачених чинним законодавством України, здійснюють функції щодо нагляду за дотриманням правопорядку;

- впродовж усього часу проведення масового заходу здійснювати його організаційне, технічне та фінансове забезпечення;

- забезпечувати збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю, об’єктів благоустрою в місці проведення масового заходу, у випадку нанесення шкоди – відшкодовувати їх вартість у порядку передбаченому чинним законодавством України.

Організатори масового заходу несуть відповідальність за зміст, програму, тему або сюжет масового заходу згідно чинного законодавства України.

4.2. Організатор Заходу:

4.2.1. залучає на договірних засадах інших суб’єктів господарювання до виконання робіт, надання послуг, необхідних для організації та проведення Заходу;

4.2.2. укладає Договори щодо забезпечення належного утримання території, на якій проводиться Захід, у тому числі її санітарне очищення, вивезення твердих побутових відходів, забезпечує встановлення сміттєзбірників (урн) для збирання відходів та сміття у місці проведення Заходу;

4.2.3. розробляє схему розміщення та розміщує учасників Заходу;

4.2.4. подає до виконавчого органу документи, що підтверджують оплату за вищезазначеними Договорами;

4.2.5. вносить єдиним платежем на спеціальний рахунок управління культури і туризму міської ради плату в розрахунку 0,5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що встановлена законодавством на момент надання погодження, за 1 м2 розміщених Об’єктів за кожен день терміну проведення Заходу.

У випадку, якщо на території міста захід проводиться вперше, при розрахунку плати за договором застосовується коефіцієнт 0,5. Плата не справляється під час проведення сільськогосподарських ярмарків поза межами ринків.

У випадку, якщо захід проводиться більше 12-ти календарних днів, застосовується коефіцієнт 0,5.

У випадку, якщо площа Об’єкта становить більше 300 м2, застосовується коефіцієнт 0,5.

4.3. Учасники Заходу:

- під час проведення заходу зобов'язані дотримуватись громадського порядку, виконувати всі законні вимоги організаторів, уповноважених ними осіб, працівників поліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо забезпечення дотримання порядку;

- забезпечують відповідність вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки тощо об'єктів, які використовуються учасниками  під час проведення Заходу;

- вносять передбачену договором плату за участь в Заході.

4.4. Учасники ярмарково-виставкового заходу зобов'язані подати організатору ярмаркових Заходів наступні документи:

- заяву щодо участі у ярмарковому Заході;

- для сезонної торгівлі сосною та ялиною - документ, що підтверджує правомірність здійснення торгівлі сосною чи ялиною;

- для сезонної торгівлі баштанними культурами та сільгосппродуктами - висновки лабораторії санітарно-епідеміологічної станції про вміст нітратів у продукції.

 

5. Права та обов’язки виконавчих органів

5.1. Виконавчий орган:

5.1.1. здійснює від імені виконавчого комітету Хмельницької міської ради функції, передбачені цим Положенням;

5.1.2. розглядає письмові повідомлення організаторів Заходів на території міста Хмельницького;

5.1.3. надає письмове погодження на проведення Заходу (може вносити до нього зміни) чи відмовляє на законних підставах у його наданні;

5.1.4. після надання письмового погодження на проведення Заходу виконавчий орган повідомляє про це зацікавлені сторони, організовує виробничу нараду усіх служб, які залучаються для проведення Заходу;

5.1.5. збирає інформацію про проведення Заходів, надає її структурним підрозділам виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідно до їх компетенції та організаторам масових заходів;

5.1.6. з метою упорядкування організації та проведення Заходів утворює робочі групи, проводить спільні наради з організаторами Заходів, посадовими особами відповідних структурних підрозділів виконавчих органів Хмельницької міської ради, правоохоронними органами та ін.;

5.1.7. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Положенням.

5.2. Працівники виконавчого органу, інших структурних підрозділів Хмельницької міської ради з метою контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та цього Положення мають право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з організаторами.

 

6. Особливі умови проведення Заходів  та відповідальність

6.1. У місцях проведення масових заходів забороняється роздрібна торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями, у тому числі слабоалкогольними, крім спеціальних масових заходів (фестивалів вина, фестивалів пива), які спрямовані на представлення суб’єктами господарювання у сфері пивоваріння та виноробства своєї продукції з метою її реалізації.

6.2. Масові заходи проводяться відповідно до цілей, зазначених у повідомленні, а також у визначені строки і в обумовленому місці.

6.3. Початок і закінчення заходів повинні відповідати графіку руху транспорту загального користування.

6.4. Підприємства, органи, установи, організації, посадові особи, організатори, учасники, громадяни, які порушили умови цього Положення, несуть адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.5. Матеріальні збитки, що були завдані під час проведення заходів державі, міській раді, громадським об'єднанням, юридичним особам або громадянам, підлягають відшкодуванню у встановленому законом порядку.

6.6. Використання символіки міста Хмельницького під час проведення масових заходів дозволяється виключно із дотриманням Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького.

У разі здійснення торгівлі продукцією із зображенням символіки міста Хмельницького із порушенням вимог Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького організатор зобов’язаний негайно зупинити здійснення такої торгівлі.

6.7. Виявлення порушень вимог чинного законодавства, цього Положення, інших нормативно-правових актів, що засвідчені відповідним актом або протоколом, є підставою для скасування погодження.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління культури і туризму А.Ромасюков

Начальник управління торгівлі Р.Сідлецька

 

Додаток до Положення

«Про порядок організації та проведення масових

заходів у місті Хмельницькому»

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення масового заходу у місті Хмельницькому

1. Повна назва юридичної особи

_________________________________________________________

(ПІБ фізичної особи)

2. Форма заходу

_________________________________________________________

(вказати вид)

_________________________________________________________

3. Зміст і мета заходу

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Місце проведення

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Дата, час проведення (початок, закінчення)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. Орієнтовна кількість учасників

_________________________________________________________

7. Використання технічних засобів, у тому числі звукопідсилювальної апаратури

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8. Інші умови заходу

_________________________________________________________

9. Відповідальний за проведення заходу

_________________________________________________________

місце проживання

_________________________________________________________

паспортні дані

_________________________________________________________

номер телефону

_________________________________________________________

10. Дата подачі повідомлення

_________________________________________________________

11. Підпис

_________________________________________________________

 

 

(Викладено у новій редакції підпункт 4.2.5. додатку згідно із

рішенням 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №48)

File link
Size: 102 КБ
Extension: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!