Рішення міської ради

Про затвердження «Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  на 2021-2

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятої сесії

№5 від 21.04.2021 р.

 

 

Про затвердження «Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  на 2021-2022 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою підвищення рівня безпеки мешканців Хмельницької міської територіальної громади, визначення превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, недопущення диверсій і проявів тероризму та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити «Програму забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  на 2021-2022 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділ з питань оборонної-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова  О.СИМЧИШИН

 

 

Додаток

до Програми

ПАСПОРТ

програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки

1.

Розробник Програми

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області 

 

2.

Відповідальний виконавець Програми

 

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада, Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

 

3.

 

Учасники Програми

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, регіональні суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень, виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада

 

4.

Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми

Закон України "Про боротьбу з тероризмом”;

Указ Президента України від 05.03.2019 року № 53/2019 «Про Концепцію боротьби з тероризмом»;

Постанова КМ України від 18.02.2016 року № 92 «Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків».

 

5.

Термін реалізації Програми

 

2021-2022 роки

6.

Джерела фінансування

 

Бюджет Хмельницької територіальної громади

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

 2 000 тис. грн.

7.1

коштів бюджету Хмельницької територіальної громади (в межах затвердженого кошторису)

2 000 тис. грн.

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

№5 від 21.04.2021 року

ПРОГРАМА

забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  на 2021-2022 роки

 

1. Загальні положення

На сьогодні терористична загроза для України є найвищою, а її основним джерелом є не міжнародні терористичні організації, а діяльність квазідержавних утворень – так званих «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Російською Федерацією. Методи, якими вони користуються для досягнення своїх політичних цілей, відповідають методам діяльності угрупувань, що низкою країн та міжнародних організацій визнані терористичними.

Низка чинників дозволяють констатувати існування вірогідності посилення в Україні терористичної загрози, зокрема:

- складна політична ситуація в країні;

- активізація сепаратистських рухів;

- криміналізація та корумпованість усіх сфер життя суспільства;

- поєднання кримінальної та терористичної діяльності, що виявляється в залученні представників криміналітету як виконавців терактів;

- розширення нелегального ринку зброї (починаючи з 2014 року);

- наростання у суспільстві соціального невдоволення та радикалізація його проявів, постійне збільшення кількості осіб, які перебувають за межею бідності або впритул до неї наблизилися;

- недоліки в системі охорони об’єктів критичної інфраструктури, підвищеної небезпеки, уразливих у терористичному плані.

У відповідності до Конституції України, законів України «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом», Указів Президента України від 11.12.1998 № 1343/98 «Про Антитерористичний центр України», від 14.04.1999 № 379/99 «Про положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України», від 05.03.2019 № 53/2019 «Про Концепцію боротьби з тероризмом», постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92 «Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», інших нормативно-правових актів діє Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Хмельницькій області (далі – КГ АТЦ при УСБУ ).

КГ АТЦ при УСБУ, спільно з регіональними суб’єктами боротьби з тероризмом на постійній основі відпрацьовуються питання взаємодії із відповідними підрозділами органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, проводяться практичні атитерористичні та протидиверсійні тренування і навчання.

* На території Хмельницької міської територіальної громади розташовано 20 із 30 об’єктів області можливої терористичної уразливості, з них 8 – з масовим перебуванням людей, 7 – важливих державних, 3 – єдиної національної транспортної системи, по 1-му підвищеної небезпеки та кримінально-виконавчої системи, що є найбільш потенційно уразливими, і включені до Загальнодержавного переліку.

Учинення терористичних актів на більшості з них може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій з численними людськими жертвами, призупинення роботи об’єктів життєзабезпечення, значних матеріальних збитків для економіки.

Результати оперативно-службової діяльності та антитерористичних/протидиверсійних тренувань засвідчили нагальну потребу у створенні оптимальних умов для належної організації та проведення антитерористичних заходів, у т.ч. шляхом поліпшення матеріально-технічних можливостей КГ АТЦ при УСБУ за рахунок коштів міського бюджету. За висновками членів КГ АТЦ при УСБУ нагальним є питання покращення матеріально-технічного забезпечення оперативного штабу і груп оперативного шикування, що діють в системі протидиверсійної та антитерористичної боротьби.

Враховуючи необхідність забезпечення ефективної підготовки сил і засобів КГ АТЦ при УСБУ до виконання завдань щодо належного захисту терористично уразливих об'єктів на території Хмельницької міської територіальної громади, своєчасного виявлення й припинення диверсій та терористичних актів, мінімізації їх наслідків, Управлінням розроблено «Програму забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької територіальної громади на 2021-2022 роки».

 

2. Мета програми

Метою Програми є підвищення рівня безпеки мешканців Хмельницької міської територіальної громади, створення умов для ефективного вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, удосконалення системи охорони терористично уразливих об’єктів та недопущення диверсій і проявів тероризму на її території.

 

3. Завдання Програми

Програмою передбачено завдання, спрямовані на:

- підвищення рівня готовності сил і засобів, які залучаються КГ АТЦ при УСБУ, до протидиверсійних та антитерористичних заходів, забезпечення готовності до їх швидкого застосування;

- виявлення та усунення причин і умов, що можуть сприяти кризовим, терористичним чи екстремістським проявам, унеможливлення вчинення диверсій та терористичних актів на території Хмельницької територіальної громади;

- удосконалення координації заходів, що здійснюються регіональними суб’єктами боротьби з тероризмом та місцевими органами виконавчої влади, щодо запобігання, реагування і припинення диверсій, терористичних актів та злочинів терористичної спрямованості, а також попереджувальних, режимних, організаційних, виховних та інших заходів;        

- забезпечення надійного захисту терористично уразливих об'єктів на території Хмельницької територіальної громади та посилення охоронних заходів у місцях масового перебування людей;

- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення регіональних сил і засобів протидії тероризму.

 

4. Очікувані результати

Виконання заходів Програми дасть змогу:

  • підвищити рівень безпеки, створити умови для ефективного вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, удосконалення системи охорони терористично уразливих об’єктів та недопущення диверсій і проявів тероризму на території Хмельницької територіальної громади;
  • покращити взаємодію і координацію дій КГ АТЦ з представниками органів влади та місцевого самоврядування у ході проведення протидиверсійних та антитерористичних навчань;
  • своєчасно реагувати на виклики й терористичні загрози, забезпечувати ефективну підготовку сил і засобів членів КГ АТЦ до якісного виконання завдань по виявленню ознак діяльності диверсійно-розвідувальних груп, нейтралізації терористів та звільнення заручників при проведенні протидиверсійних та антитерористичних операції.

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Заходи реалізації Програми викладені у додатку до Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  на 2021-2022 роки

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію діяльності органів у процесі виконання Програми забезпечує Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області узагальнену інформацію про хід виконання Програми та її результати подає до Хмельницької міської ради після закінчення встановленого терміну її виконання.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник Управління – керівник координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ      Тарас ЦЮЦЮРА

 

 

 

 

Додаток

до Програми

Заходи

 щодо виконання Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької  міської територіальної громади на 2021-2022 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтований обсяг фінансування

(тис. грн.)

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Провести командно-штабні, різнорівневі тактико-спеціальні навчання та тренування (спеціальні експерименти) з протидиверсійної і антитерористичної тематики із залученням сил і засобів різної відомчої належності.

2021-2022

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

 

Не потребує фінансування

 

 

 

2

Провести додаткові інструктажі співробітників правоохоронних органів, у т.ч. залучених до охорони громадського порядку, а також персоналу терористично уразливих об’єктів на предмет своєчасного виявлення окремих осіб, групи та організації, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення диверсії або терористичного акту, припинення їх протиправних діянь.

2021-2022

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області;

Головне Управління Національної поліції у Хмельницькій області

Не потребує фінансування

 

 

3.

Забезпечити цілодобовий обмін інформацією чергових служб підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом та місцевими органами влади при отриманні даних про надзвичайну подію з ознаками диверсії чи терористичного акту, у т.ч. на об'єктах можливих терористичних спрямувань Хмельницької міської територіальної громади, для вироблення і прийняття адекватних управлінських рішень, вжиття спільних заходів щодо локалізації диверсійних та терористичних проявів.

2021-2022

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області;

Головне Управління Національної поліції у Хмельницькій області

Не потребує фінансування

 

 

4.

За результатами командно-штабних, тактико-спеціальних навчань та тренувань інформувати керівництво об’єктів про виявлені факти, причини та умови, що негативно впливають на рівень їх протидиверсійної та антитерористичної захищеності для вжиття запобіжних, режимних, організаційних та роз’яснювальних заходів.

2021-2022

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області;

Головне Управління Національної поліції у Хмельницькій області

Не потребує фінансування

 

 

5.

З метою сприяння державній політиці у сфері боротьби з тероризмом проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу серед населення міста через ЗМІ шляхом інформування про факти викритої злочинної діяльності терористичної спрямованості та стосовно її наслідків, про стан злочинності і заходи щодо зниження її рівня, а також про заходи, що вживаються координаційною групою Антитерористичного центру.

2021-2022

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Головне Управління Національної поліції у Хмельницькій області

 

Не потребує фінансування

 

 

6.

Надання субвенції з міського бюджету державному бюджету на покращення матеріально – технічної бази спеціальних підрозділів АТЦ

 

 

 

 

 

6.1.

Придбання мікроавтобуса для оперативно-слідчої групи та обладнання його у подальшому під пересувну криміналістичну лабораторію (за власні кошти);

2021-2022

Хмельницька міська рада,

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

880,0

 

6.2.

Придбання автомобіля підвищеної прохідності для передової управлінської групи Хмельницького міського відділу, який в подальшому буде обладнаний додатковими технічними засобами (за власні кошти).

2021-2022

Хмельницька міська рада,

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

 

 

 

 

 

850,0

6.3.

Придбання коліматорних прицілів для забезпечення бойової готовності спеціальних підрозділів зведеної бойової групи  КГ АТЦ.

 

2021-2022

Хмельницька міська рада,

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

120,0

 

 

6.4.

Придбання навушників з бойовою гарнітурою для ефективної діяльності сил та засобів  КГ АТЦ.

2021-2022

Хмельницька міська рада,

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

Бюджет Хмельницької територіальної громади

 

150,0

ВСЬОГО КОШТІВ:

1000,0

1000,0

 

Начальник Управління – керівник координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ     Тарас ЦЮЦЮРА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!