Протокол № 2 засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради від 20 липня 2021 року

Протокол № 2

засідання Громадської ради

при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради

 

м. Хмельницький

20 липня 2021 року

Мала зала Хмельницької міської ради

 

 

Присутні:

47 членів громадської ради (журнал реєстрації додається) з 59-ти членів громадської ради;

Сабій Ю.С. керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

Назаров Р. Г.заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради.

Засідання Громадської ради є правомочним.

 

Голова засідання Громадської ради – голова Громадської ради Папуга Олександр

Дмитрович

Секретар засідання Громадської ради – перший заступник голови Громадської ради

Ковальчук Руслан В'ячеславович

 

Слухали: Папугу О.Д., який запропонував затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради:

Порядок денний

1. Виключення з Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради члена громадської ради Довбуша Віктора Володимировича за дискредитацію громадської ради (доповідає Ковальчук Р.В.).

2. Обговорення і схвалення Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради (доповідає Швець В.Ф.).

3. Формування комісій Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради (доповідає Папуга О.Д.).

4. Обговорення Положення про комісії Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради (доповідає Папуга О.Д.).

5. Обговорення Регламенту Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради (доповідає Папуга О.Д.).

6. Обговорення плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на друге півріччя 2021 року (доповідає Папуга О.Д.).

7. Затвердження посвідчення членів Громадської ради та організація їх виготовлення (доповідає Папуга О.Д.).

8. Висвітлення діяльності Громадської ради через інтернет мережі (доповідає Бойчук В.Я.)

9. Різне.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний засідання Громадської ради.

 

Голосували:

«за» - 34;

«проти» - 4;

«утримались» - 6.

 

1. По першому питанню порядку денного слухали Ковальчука Р.В., який запропонував виключити з Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради члена громадської ради Довбуша Віктора Володимировича за дискредитацію громадської ради.

 

Виступили: Бойчук В.Я.; Жеведь І.О.; інші члени Громадської ради, які запропонували виключити питання з порядку денного і заслухати Довбуша В.В. по його зверненню до міської влади, коли він буде присутній на засіданні Громадської ради і тоді приймати відповідне рішення.

 

Вирішили:

виключити питання з порядку денного і заслухати Довбуша В.В. при його присутності.

 

2. По другому питанню порядку денного слухали Швеця В.Ф.; Папугу О.Д., які запропонували внести зміни до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради:

виключити пункт 8 частини 10 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради;

абзац другий частини 10-1 після слів «двох кварталів» доповнити словами «за виключенням випадків, коли це зумовлено забороною державних або місцевих органів влади, або органів місцевого самоврядування на проведення публічних зібрань через введення карантинних або інших обмежувальних заходів»;

доповнити частину 11 новим пунктом 11.7 наступного змісту: «Член Громадської ради має право представляти Громадську раду або позицію Громадської ради з відповідних питань виключно за рішенням, прийнятим на засіданні Громадської ради»;

доповнити Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради частиною 14 наступного змісту:

  • умовах карантинних або інших обмежувальних заходів на проведення публічних зібрань, оголошених державними або місцевими органами влади, або органами місцевого самоврядування засідання Громадської ради, правління Громадської ради або її комісій можуть проводитись в онлайн режимі або шляхом опитування , згідно окремого порядку, затвердженого Громадською радою. Рішення про засідання Громадської ради або правління Громадської ради у онлайн режимі або шляхом опитування приймається головою Громадської ради або першим заступником, у разі його відсутності. Рішення про засідання комісії у онлайн режимі або шляхом опитування приймається головою комісії або заступником, у разі його відсутності. Інформація про проведення засідання Громадської ради або її правління у онлайн режимі або шляхом опитування надсилається членам громадської ради або правління секретарем Громадської ради не пізніше, ніж за два дні до відповідної дати. Інформація про проведення засідання комісії у онлайн режимі або шляхом опитування надсилається членам комісії її головою не пізніше, ніж за два дні до відповідної дати. Засідання Громадської ради у онлайн режимі або шляхом опитування є правомочним у разі участі у ньому не менше половини її загального складу. Веде таке засідання голова Громадської ради або перший заступник у разі його відсутності. Засідання правління Громадської ради у онлайн режимі або шляхом опитування є правомочним у разі участі у ньому більше половини членів правління. Веде таке засідання голова Громадської ради або перший заступник у разі його відсутності. Засідання комісії у онлайн режимі або шляхом опитування є правомочним у разі участі у ньому більше половини її членів. Веде таке засідання голова комісії або заступник у разі його відсутності. Перелік питань або проекти документів, які мають обговорюватись на засіданні Громадської ради, її правління або комісії у онлайн режимі або шляхом опитування, надсилаються одночасно із повідомленням про таке засідання. У разі проведення засідання Громадської ради, її правління або комісії у онлайн режимі голосування проводиться шляхом опитування учасників під час такого засідання. У разі проведення засідання Громадської ради, її правління або комісії шляхом опитування голосування відбувається шляхом надсилання учасниками такого засідання своєї думки з відповідного питання або проекту рішення на адресу ініціатора не пізніше 20 години дня проведення такого засідання. У випадку внесення під час голосування учасниками засідань шляхом опитування змін та доповнень до проекту рішення секретар Громадської ради або голова комісії наступного дня направляє їх для ознайомлення іншим учасникам засідання. Інформацію про підтримку або їх відхилення учасники засідання мають повідомити не пізніше дня, наступного за днем їх отримання. За результатами засідання Громадської ради, її правління або комісії складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Громадської ради або головуючим на засіданні комісії та її секретарем. Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у протоколі, несуть відповідно головуючий на засіданні та секретар Громадської ради або головуючий на засіданні комісії та її секретар.»

Вирішили: схвалити запропоновані зміни до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

 

Голосували:

«за» - 47;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Виступив: Жеведь І.О., який запропонував зміни до частини 6 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради наступного змісту: "Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради".

Голосували за зазначену пропозицію:

«за» - 11;

«проти» - 26;

«утримались» - 8.

 

Вирішили: відмовити в зазначеній пропозиції.

 

Виступив: Жеведь І.О., який запропонував зміни до частини 6 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради наступного змісту: "не можуть бути обраними до складу Громадської ради особи, які згідно з сайтом НАЗК уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

 

Голосували за зазначену пропозицію:

«за» - 8;

«проти» - 26;

«утримались» - 9.

 

Вирішили: відмовити в зазначеній пропозиції.

 

Виступили: Рожков В.О., Папуга О.Д. які запропонували розділити пункт 3 частини 10 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на два пункти з наступним змістом:

3) некоректної чи неетичної поведінки члена Громадської ради по відношенню до інших членів після одного офіційного попередження головою (головуючим) за ініціативою 25% від присутніх на засіданні членів Громадської ради;

4) дискредитації Громадської ради, за висновком комісії з питань регламенту, діяльності громадської ради, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами.

 

Вирішили: схвалити запропоновані зміни до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

 

Голосували:

«за» - 25;

«проти» - 7;

«утримались» - 7.

 

Виступив: Папуга О.Д., який запропонував схвалити Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради в цілому із змінами.

 

Вирішили: схвалити Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради в цілому із змінами, виклавши його в новій редакції (додаток 1) та подати на затвердження до виконавчого комітету Хмельницької міської ради

 

Голосували:

«за» - 36;

«проти» - 0;

«утримались» - 5.

 

3. По третьому питанню порядку денного слухали Папугу О.Д., який запропонував доформувати комісії, визначитись з керівним складом і подати протоколи засідань комісій в паперовому вигляді на наступне засідання правління Громадської ради.

 

Вирішили: підтримати зазначену пропозицію

 

Голосували:

«за» - 47

«проти» - 0;

«утримались» - 0

 

4. По четвертому питанню порядку денного слухали Папугу О.Д.; Щвеця В.Ф., які запропонували доповнити проект Положення про комісії Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради:

- пункт 1.11 викласти наступним змістом: "Голови комісій, або інші члени комісій, за дорученням відповідної комісії Громадської ради, можуть бути присутні на засіданнях виконавчого комітету Хмельницької міської ради та на засіданнях постійних комісій міської ради та інших комісіях, комітетах, групах, утворених при структурних підрозділах Хмельницької міської ради;

- частину 4 доповнити пунктом 4.9 наступного змісту: «У разі введення державними або місцевими органами влади, або органами місцевого самоврядування карантинних або інших обмежувальних заходів, що забороняють проведення публічних зібрань, засідання комісій проводиться з урахуванням частини 14 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.»

і проголосувати за Положення про комісії Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради в цілому.

 

Вирішили: Затвердити Положення про комісії Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради в цілому (додаток 2).

 

Голосували:

«за» - 47;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали Папугу О.Д., Константиновського П.С., які запропонували доповнити проект Регламенту Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради:

- в пункті 1.4 слова "та трьох заступників" замінити на слово "заступника"

і проголосувати за Регламент Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради за основу.

Вирішили: Взяти за основу Регламент Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради з доповненням (додаток 3).

 

Голосували:

«за» - 47;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

6. По шостому питанню порядку денного слухали Папугу О.Д., який запропонував подати головам комісій пропозиції до плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на друге півріччя 2021 року на наступне засідання правління Громадської ради.

 

Вирішили: підтримати зазначену пропозицію.

 

Голосували:

«за» - 47;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

7. По сьомому питанню порядку денного слухали Папугу О.Д., який запропонував затвердити посвідчення членів Громадської ради та доручити їх виготовлення Корніюку С.В.

 

Вирішили: підтримати зазначену пропозицію.

 

Голосували:

«за» - 47;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

8. По восьмому питанню порядку денного слухали Бойчука В.Я., який запропонував висвітлювати діяльність Громадської ради через сторінку на "Facebook", обрати модераторами сторінки Миронюк Ю.Б., Жеведя І.О., Мороза О.В., погодився щоб його обрали адміністратором сторінки.

 

Вирішили: підтримати зазначену пропозицію.

 

Голосували:

«за» - 47;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали Папугу О.Д., який запропонував провести засідання Правління Громадської ради 10 серпня 2021 року та засідання Громадської ради 25 серпня 2021 року.

 

Вирішили: підтримати зазначену пропозицію.

 

Голосували:

«за» - 47;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

 

Голова Громадської ради

О.Д. Папуга

 

Перший заступник голови Громадської ради

(секретар засідання)

Р.В. Ковальчук

 

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!