Рішення міської ради

Про погодження плану розвитку (довгострокова інвестиційна програма) на 2022-2026 роки та інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на плановий період (2022 р.)

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової шістнадцятої сесії

№19 від 28.04.2022 р.

 

Про погодження плану розвитку (довгострокова інвестиційна програма) на 2022-2026 роки та інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на плановий період (2022 р.)

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення економічної діяльності та господарської необхідності проектування і будівництва нових, розширення та модернізації діючих мереж з водопостачання та водовідведення, на виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» від 14.09.2017, №1131 із змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити план розвитку (довгострокова інвестиційна програма) на 2022-2026 роки та інвестиційну програму міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на плановий період (2022 р.) (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації і використання майна територіальної громади.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Пояснювальна записка

до інвестиційної програми МКП «Хмельницькводоканал» на 2022 рік

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» від 02.12.2020р. №2311, з метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які будуть спрямовані на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, МКП «Хмельницькводоканал» розроблена інвестиційна програма на 2022 рік.

 

Коротка інформація про ліцензіата.

Ліцензіат, МКП «Хмельницькводоканал», комунальної форми власності заснований у 1909 році і знаходиться за адресою: 29007, м Хмельницький, вул.Водопровідна,75.

Тел./факс (0382) 78-75-06, е-mail [email protected] Код за ЄДРПОУ 3356128.

В. о. директора МКП «Хмельницькводоканал» Новосад Олександр Ярославович.

Підприємство працює на підставі Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення зареєстрованих в Міністерстві юстиції України згідно постанови №1508 від 18.07.2019р.

 

Предметом діяльності підприємства є:

безперебійне постачання якісної питної води споживачам, прийняття стічних вод у комунальну каналізацію і їх очистка;

розвиток і вдосконалення систем водопостачання та водовідведення з метою максимального забезпечення потреб абонентів;

надання інших платних видів послуг підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам, які не заборонені Законом;

здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища і бережливого використання природних ресурсів;

виконання під’єднань, будівництво водопровідних та каналізаційних мереж.

 

Відповідною інвестиційною програмою передбачені заходи:

зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження);

щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів;

щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання;

щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій;

щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення;

щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

 

Основна мета та цілі інвестиційної програми:

підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

забезпечення охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання;

заміна зношеного та морально застарілого обладнання;

заміна та реконструкція зношених ділянок водопроводів;

скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

безаварійний прийом та перекачування стічних вод та їх очистка;

раціональне використання води та зменшення її втрат;

покращення показників безпеки та якості продукції;

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання;

зменшення кількості аварійних ситуації у системі водопровідно-каналізаційного господарства;

зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Фінансування заходів інвестиційної програми здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Загальна сума коштів для виконання інвестиційної програми складає 12225,33 тис.грн (без ПДВ), з них:

водопостачання – 7457,87 тис.грн,

водовідведення – 4767,46 тис.грн.

 

Водопостачання

Для водопостачання м.Хмельницького питна вода видобувається із підземних джерел буровими свердловинами, накопичується в резервуарах водопровідних насосних станцій, дезинфікується гіпохлоритом натрію і подається водогонами розподільчою мережею до споживачів, в основному населенню.

Якість води по основним показникам відповідає діючим в Україні нормативам (ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною») з дозволеними Мінохорони здоров’я відхиленнями по вмісту заліза, аміаку, жорсткості, які є природного, а не техногенного походження.

Вода видобувається з 6-ти міських водозаборів і окремого, розташованого на відстані 34 км від міста Чернелівського водозабору. На водозаборах розташовано: свердловини-66 шт.; насосні станції 2-го підйому – 8 шт. Вода з Чернелівського водозабору подається в місто по водогону діаметром 1000 мм протяжністю 34 км.

Кількість тієї води в загальному обчисленні становить до 80% від витрат міста, тобто цей водозабір є домінуючим.

Термін експлуатації водозаборів: “Центральний” з 1930р., “Курдянка” з 1964р., “Південний” з 1965р., “Західний” з 1968р., “Шаровечка” з 1974р., “Чернелівський” з 1981р., і він є достатньо потужним з запасом (105000 м3/добу) для подальшого освоєння та експлуатації.

Міські водозабори розташовані в основному в зоні інтенсивної техногенної діяльності, а Чернелівський – в зоні сільського господарства.

Система водопостачання включає дев'ять водопровідних насосних станцій, 3 станції очисних споруд а також 15 резервуарів чистої води з монолітного чи збірного бетону загальною місткістю 68500м3.

Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає близько 678,59 км, зношеність яких складає 46,7%, а Чернелівський водогін, який побудований в одну нитку, зношений більш ніж на 60%. На теперішній час побудовано 19,9 кілометрів другої нитки Чернелівського водогону. При будівництві водогону впроваджуються новітні технології транспортування води, що дозволить уникнути проблем швидкого замулювання і корозії трубопроводів та зберегти якість питної води. По трасі водогону існують попутні приєднання з подачею води у села Заслучне, Чепелівка, Слобідка Чернелівська, Котюржинці, Марківці, Сорокодуби, Моньки, Чернелівка. Протяжність сільських водопровідних мереж становить близько 67 км.

Загальна протяжність водопроводів становить 678,59 км:

Водоводи - 142,4 км, з них зношені - 68,76 км;

Вуличні водопроводи - 350,97 км, з них зношені - 173,11 км;

Внутріквартальні та дворові - 185,22 км з них зношені - 78,53 км.

Водоканал самостійно експлуатує більше 43 енергопостачальних підстанцій, розподільчого обладнання та майже 150 км електричних кабельних та повітряних ліній.

Послугами систем централізованого водопостачання користуються 114941 абонента. Населення споживає в середньому 220 л води на особу за добу.

Першочергово, для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання міста, необхідно провести завершення будівництва другої нитки водогону від Чернелівського водозабору.

 

Водовідведення

В місті працює повна роздільна господарсько-побутова каналізаційна мережа, яка експлуатується з 1976 року.

МКП «Хмельницькводоканал» здійснює водовідведення та очищення стічних вод, що надходять від побутових та промислових споживачів, державних і комерційних підприємств. До каналізаційної мережі підключено близько 85% населення міста. До складу системи водовідведення входять самопливні каналізаційні мережі та колектори, напірні каналізаційні трубопроводи, 27 каналізаційних насосних станцій та два майданчика каналізаційних очисних споруд (КОС).

Каналізаційні насосні станції (КНС) розташовані в різних частинах міста відповідно до рельєфу території та басейнів каналізування. Кожна КНС обладнана приймальними резервуарами, решітками та лічильниками технологічного обліку стічних вод.

Каналізаційна мережа збудована з труб діаметром 150-1400 мм довжиною 396,12 км та складається з:

- головних колекторів – 44,1 км, з них зношені - 26,9 км;

- напірних трубопроводів – 54,9 км, з них зношені - 23,9 км;

- вуличних мереж – 132,6 км, з них зношені -53,6 км;

- внутріквартальних та дворових мереж – 164,5 км з них зношені – 74,1 км.

Каналізаційні очисні споруди (КОС) розташовані на двох майданчиках.

КОС-1 потужністю 30000 м3/добу знаходиться в мікрорайоні “Раково” і проводять повну біологічну очистку стоків з використанням біофільтрів і здійснює скид очищених стоків в річку Кудрянка. Рік введення в експлуатацію 1968, проектна потужність 35 тис.м3/добу, фактична потужність 6 тис.м3/добу.

Схема руху води: приймальна камера → механічні решітки → пісколовки → первинні відстійники → біофільтри → вторинні відстійники → біологічні ставки → знезараження → скид.

Схема руху осаду: первинні відстійники → мулові майданчики; освітлювач → мулові майданчики; вторинні відстійники → мулова насосна станція→ первинні відстійники → мулові майданчики.

КОС-2 розташовані біля с.Давидківці, мають виробничу потужність 75000 м3/добу, проводить повну біологічну очистку стоків з використанням аеротенків – скид очищених стоків здійснюють в річку Південний Буг. Рік введення в експлуатацію 1987, проектна потужність 75 тис.м3/добу, фактична потужність 32 тис.м3/добу.

Схема руху води: приймальна камера → механічні решітки → пісколовки → первинні відстійники → трьохкоридорні аеротенки → вторинні відстійники → знезараження → скид.

Схема руху осаду: пісколовки → мулові майданчики; первинні відстійники → мулова насосна станція → мулові майданчики; вторинні відстійники → мулоущільнювачі → мулові майданчики.

Каналізаційні очисні споруди до свого складу включають такі типи споруд:

КОС-2

- решітка – ручна;

- решітка механічна;

- пісколовки 2 шт. діаметром 6 м;

- первинні відстійники – 4 шт. діаметром 30 м;

- аеротенки – 6 шт. трьохкоридорні, шириною 6 м;

- вторинні відстійники – 4 шт. діаметром 30 м;

- мулові майданчики – 9 шт. старі, 12 шт. - нових;

- насосна станція сирого осаду;

- мулова насосна станція;

- дренажна насосна станція;

- повітродувна насосна станція;

- повітродувка ТВ-300-А-114-2.

КОС-1

- решітка ручна 2 шт.;

- пісколовки 4 шт. діаметром 6 м;

- первинні відстійники 16 шт. діаметром 10 м;

- освітлювачі 8 шт. діаметром 15 м.;

- біофільтри 6 шт. діаметром 30 м.;

- вторинні відстійники 12 шт.;

- біологічні ставки 3 шт.;

- мулові майданчики 10 шт.;

- станція рецеркуляції;

- мулова насосна станція;

- дренажна насосна станція.

У зв’язку із фізичним зношенням споруд, змінами вхідних показників стічних вод міста, а також підвищення нормативних вимог до очищення стоків нагальним є необхідність їх реконструкції при обов’язковому використанні при цьому сучасних ефективних, надійних та енергозберігаючих технологій та обладнання.

 

В розділі водопостачання передбачені наступні заходи.

Реконструкція водопроводу по прв.Перемоги в м.Хмельницький.

Реконструкція водопроводу по вул.Старокостянтинівське шосе між ж.б. №2Д та №2В в м.Хмельницький.

Реконструкція водопроводу Д=110 мм по вул.Кудрянка від вул.Холодноярців до прв.Панфілова в м.Хмельницький.

Реконструкція артезіанської свердловини №6а першого підйому Чернелівського водозабору майданчик №2 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області.

Нове будівництво водопроводу від вул.Західно-Окружна по вул.Вокзальна до ж.б. №144 в м.Хмельницький.

Виготовлення ПКД «Нове будівництво споруд очищення води продуктивністю 55 тис.м3/добу на ВНС-10 с.Чернелівка Хмельницького району Хмельницької області».

Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м.Хмельницького.

Придбання пересувної електротехнічної лабораторії.

 

В розділі водовідведення передбачені наступні заходи.

Реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул.Залізняка,14/2 в м.Хмельницький.

Реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул.Володимирській від вул.Пилипчука до вул.Подільської в м.Хмельницький.

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул.Курчатова,71/1 в м.Хмельницький.

Реконструкція каналізаційного колектора Д=200 мм по Пілотська,74 в м.Хмельницький.

Реконструкція електричних мереж каналізаційно-насосної станції №15, що знаходиться м.Хмельницькому по вул.Курчатова,8 міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» (згідно технічних умов АТ «Хмельницькобленерго» №200 від 31 травня 2018 року, окрім пункту 2.6 (вимоги до комерційного обліку)).

Створення геоінформаційної системи мереж водовідведення м.Хмельницького.

Придбання спеціалізованого автомобіля для аварійно-відновлювальних бригад.

 

В. о. директора МКП «Хмельницькводоканал» С.МІХАЛЕЦЬ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!