Рішення міської ради

Про затвердження Програми підтримки Хмельницькою міською радою державних стандартів у сфері забезпечення доступу громадян до правосуддя на 2023 рік

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової тридцять третьої сесії

№12 від 15.09.2023 р.

 

 

Про затвердження Програми підтримки Хмельницькою міською радою державних стандартів у сфері забезпечення доступу громадян до правосуддя на 2023 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки Хмельницькою міською радою державних стандартів у сфері забезпечення доступу громадян до правосуддя на 2023 рік, згідно додатку.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Ю.Сабій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 15.09.2023 №12

 

Програма

підтримки Хмельницькою міською радою державних стандартів у сфері забезпечення доступу громадян до правосуддя на 2023 рік

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки Хмельницькою міською радою  державних стандартів у сфері забезпечення доступу громадян до правосуддя на 2023 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області

2.

Розробник програми

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області

3.

Співрозробники програми

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області

Хмельницький міськрайонний суд

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

4.

Відповідальні виконавці програми

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області,

Хмельницький міськрайонний суд,

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет  Хмельницької міської ради

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області

Хмельницький міськрайонний суд

6.

Термін реалізації програми

2023 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми(для комплексних програм)

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, у тому числі:

250,0 тис.грн.

9.

Коштів місцевого бюджету

250,0 тис. грн.

10.

Кошти інших джерел

-

 

 

1. Загальні положення

Відповідно до закону України «Про судоустрій і статус суддів», основним завданням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області є здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення  кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав та свобод, гарантованих конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Стаття 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. Формально війна в країні не має впливати на процес здійснення судочинства чи перешкоджати захисту конституційних прав.

Навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану конституційні права людини на судовий захист не можуть бути обмежені.

Пунктом 13 частини 4 статті 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» встановлено, що до життєво важливих функцій та/або послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України, належать, зокрема правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою.

Впровадження невідкладних заходів для забезпечення функціонування суду є пріоритетним напрямком для захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, державних та суспільних інтересів.

 

2. Основна мета програми

Метою програми є реалізація положень Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших нормативних актів, що регулюють питання забезпечення діяльності судів, створення в Хмельницькому міськрайонному суді належних умов для ефективної діяльності, спрямованої на забезпечення справедливого, неупередженого і своєчасного захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб і держави.

 

3. Обґрунтування необхідності прийняття та визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

В Україні триває перехід від паперового судочинства до ефективнішого – електронного. Передбачена процесуальним законодавством Єдина судова інформаційно-комунікаційна система забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В умовах воєнного стану, загрози життю і здоров’ю учасників судових справ, суддів та працівників апаратів судів постало питання запровадження дистанційної форми роботи судів, створення та забезпечення захищеного доступу до електронного кабінету судді, вдосконалення практик електронної форми судочинства, розширення кількості справ, що розглядаються судами у письмовому провадженні.

Наявність сучасних засобів інформатизації є важливою умовою для ефективного виконання завдань, що стоять перед судом, та комунікації з громадянами.

Водночас Хмельницький міськрайонний суд гостро потребує забезпечення засобами інформатизації (комп'ютерним обладнанням, оргтехнікою).

Хмельницький міськрайонний суд займає перше в області та шосте в Україні по судовому навантаженню. Лише за перше півріччя поточного року на розгляд до Хмельницького міськрайонного суду надійшло 17 644 справи і матеріали.

Судочинство в Хмельницькому міськрайонному суді здійснюється автоматизовано в системі документообігу суду, а саме реєстрація кореспонденції, розподіл судових справ між суддями, фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передача судових справ з однієї судової інстанції до іншої, реєстрація процесуальних дій та документів у судовій справі, використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду, відправка оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації, надсилання засобами електронного зв'язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень), надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

Під час судового розгляду справи здійснюється повне фіксування судового засідання, також судові справи розглядаються в режимі відеоконференції з іншими судами, установами відбування покарання та місцями тимчасового утримання підозрюваних, сторони по справі мають можливість віддалено приймати участь у розгляді справ, надсилати та отримувати процесуальні документи.

Належне функціонування електронного судочинства безпосередньо залежить від використання сучасного комп’ютерного обладнання.

 Хмельницький міськрайонний суд забезпечений засобам інформатизації лише на 70% від потреби. Цього недостатньо для належного здійснення правосуддя, можливості проводити судові засідання в режимі відеоконференцзв'язку, своєчасно надсилати сторонам процесу в електронному вигляді процесуальні документи, тощо.

Крім того, основна частина засобів інформатизації, яка знаходиться у користуванні Хмельницького міськрайонного суду, є застарілою та потребує заміни.

Одним з ключових завдань територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області є матеріально-технічне забезпечення місцевих загальних судів з метою створення належних умов для здійснення судочинства.

Однак, оскільки Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» видатки розвитку для судової системи  не передбачені взагалі, територіальне не має можливості самостійно провести закупівлю вкрай необхідних для потреб Хмельницького міськрайонного суду засобів інформатизації.

Наявність сучасних засобів інформатизації є важливою для ефективного виконання завдань, що стоять перед судом, та комунікації з громадянами.

 

4. Заходи по реалізації, обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування на 2023 рік (тис.грн)

Придбання засобів інформатизації:

Багатофунціональний пристрій Canon i-SENSYS MF553dw (5160C023) – 4 шт.  (173000 грн.);

Принтер  Canon i-SENSYS  LBP6030B(84688006) – 5 шт. (43000 грн.);

Сканер Eloam S500A3B – 2 шт.(15 000 грн.);

Bluetooth-спікерфон Jabra Speak 750 MS(7700-309) – 1   шт. (14000 грн.);

Мікрофон Razer Seiren X (RZ19-02290100-R3M1) – 1 шт. (5000 грн.).

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області,

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

250,0

 

5 Очікувані результати, ефективність Програми

В результаті виконання Програми очікується забезпечити здійснення правосуддя Хмельницьким міськрайонним судом; підвищити рівень використання інструментів електронного судочинства, покращити обслуговування громадян в умовах воєнного стану; запобігти порушенню процесуальних строків під час розгляду судових справ; забезпечити кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницької області.

 

Секретар міської ради  Віталій ДІДЕНКО

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!