Рішення міської ради

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2024 рік

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової тридцять шостої сесії

№86 від 21.12.2023 р.

 

 

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2024 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів через залучення суб’єктів у сфері медіа до висвітлення їх діяльності, сприяння реалізації конституційного права громадян на інформацію, керуючись законами України «Про інформацію», «Про медіа», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2024 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю та відділ публічних закупівель.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова  Олександр СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 21.12.2023 №86

Програма

висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2024 рік

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Програма висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування Хмельницької міської територіальної громади з аудіовізуальними, друкованими медіа, онлайн-медіа, іншими медіа та суб’єктами господарювання з питань висвітлення їх діяльності.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про медіа», «Про реформування державних і комунальних друкованих медіа», «Про доступ до публічної інформації».

Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, Хмельницького міського голови, депутатів міської ради, виконавчих органів і посадових осіб міської ради.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів через залучення суб’єктів у сфері медіа до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію, розміщення соціальної реклами на території Хмельницької міської територіальної громади, виготовлення друкованої продукції.

2.2. Основними завданнями Програми є:

2.2.1. Інформування мешканців про діяльність Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, Хмельницького міського голови, виконавчих органів та депутатів міської ради.

2.2.2. Організація прозорого процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення суб’єктів у сфері медіа.

2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах оперативності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

2.2.4. Забезпечення впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою та розширення інформаційного простору Хмельницької міської територіальної громади.

2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців громади з питань місцевого значення.

 

3. ПРЕДМЕТ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ У МЕДІА

3.1. Предметом висвітлення є діяльність Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, міського голови та його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, депутатів міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:

3.2.1. Прийняті міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та рішення.

3.2.2. Інформування про діяльність міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті територіальної громади.

3.2.3. Інформування про діяльність міської ради, секретаря ради, постійних і тимчасових депутатських комісій, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті територіальної громади.

3.2.4. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо; популяризація важливості набуття жителями громади цифрових навичок та компетентностей, стимулювання використання та споживання громадянами цифрових технологій та електронних послуг.

3.2.5. Інформування про підготовку, перебіг та результати пленарних засідань сесій міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.

3.2.6. Інформування про культурне життя Хмельницької міської територіальної громади (анонсування та висвітлення культурно-мистецьких подій).

3.2.7. Інформування про громадські слухання, засідання круглих столів, семінари, конференції та інші публічні заходи, організовані міською радою, чи які здійснюються за її підтримки.

3.2.8. Інформування про реалізацію соціально-культурних, економічних проєктів, які здійснюються за сприяння міської ради.

3.2.9. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проєктів у Хмельницькій міській територіальній громаді та їх значення для повсякденного життя громади і кожного її мешканця.

3.2.10. Звіти про діяльність міського голови, міської ради, депутатів ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.2.11. Інформування про офіційні візити посадових осіб та депутатів міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.

3.2.12. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають стосунок до Хмельницької міської територіальної громади; інформування про підтримку Хмельницькою міською радою Збройних Сил України.

3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою.

3.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило, у місцевих медіа (аудіовізуальні, друковані, онлайн-медіа), забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола членів територіальної громади.

3.5. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається, уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність, а також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

4. МЕХАНІЗМ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ У МЕДІА

4.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік.

4.2. Інформацію про діяльність міського голови, міської ради, депутатів ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради населенню надає управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, виконавчі органи міської ради за посередництвом суб’єктів у сфері медіа.

4.3. Вибір форми спілкування із суб’єктами у сфері медіа залежить від обсягу інформації, яку необхідно донести до громадськості. Робота із суб’єктами у сфері медіа передбачає організацію прес-конференцій, брифінгів, «прямих ефірів», інтерв’ю за участю міського голови, його заступників,  керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради та їх подальше висвітлення у медіа.

4.4. Загальні засади висвітлення базуються на тому, що суб’єкти у сфері медіа мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування. Міська рада, її виконавчі органи та посадові особи зобов’язані надавати суб’єктам у сфері медіа повну інформацію про свою діяльність через управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації, крім випадків, передбачених законодавством України, не чинити на них будь-якого тиску і не втручатись у їх діяльність.

4.5. Реалізація завдань Програми покладається на керуючого справами виконавчого комітету, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, відділ публічних закупівель Хмельницької міської ради.

4.6. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів беруть суб’єкти у сфері аудіовізуальних, друкованих та онлайн-медіа.

4.7. Критеріями для визначення суб’єктів у сфері медіа, які виконуватимуть завдання з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, є:

4.7.1. Тематична спрямованість та цільова аудиторія медіа.

4.7.2. Сфера розповсюдження, тираж та рейтинг медіа.

4.7.3. Вартість послуг із висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

4.7.4. Дотримання ст. 12 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих медіа» щодо надання редакціям реформованих друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження пріоритетного права на укладення договорів про висвітлення діяльності.

4.8. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб відбувається шляхом укладення виконавчим комітетом Хмельницької міської ради відповідного договору із суб’єктом у сфері медіа.

4.9. Головним розпорядником коштів Програми є виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Фінансування здійснюється через перерахування коштів на розрахункові рахунки суб’єктів у сфері медіа, відкриті у банках, що створені і діють на території України відповідно до положень чинного законодавства України, за умови підписання актів приймання-передачі наданих послуг.

 

5. ПЛАН ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Заходи

Термін

Орієнтовний обсяг фінансування, грн.

Джерело фінансування

1

Організація підготовки та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів у медіа, виготовлення соціальної реклами (друк і монтування постерів на носіях зовнішньої реклами, виробництво аудіо- та відеороликів, друк поліграфічної продукції: листівок, постерів, брошур, буклетів)

2024

850000

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

 

Разом:

850000

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

6.1. У результаті виконання Програми очікується:

6.1.1. Підвищення якості інформування громади про роботу Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів шляхом розширення каналів комунікації.

6.1.2. Забезпечення відкритості діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.

6.1.3. Запровадження постійного діалогу міської влади з територіальною громадою з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.

6.1.4. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності її посадових осіб перед Хмельницькою міською територіальною громадою.

6.1.5. Створення об’єктивної громадської думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Ірина БАЧИНСЬКА

 

Додаток

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2024 рік

1. Назва Програми

Програма висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2024 рік

2. Розробник Програми

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

3. Відповідальні виконавці Програми

Керуючий справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, відділ публічних закупівель

4.Учасники (співвиконавці) Програми

Виконавчі органи міської ради, суб’єкти у сфері медіа

5. Термін реалізації Програми

2024 рік

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

(всього, грн)

850000

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Ірина БАЧИНСЬКА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!