Рішення міської ради

Про затвердження Порядку участі громадськості у діяльності Хмельницької міської ради

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шостої сесії

№11 від 18.05.2016 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 20-ї сесії міської ради від 31.01.2018 №29

 

Про затвердження Порядку участі громадськості у діяльності Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами, постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Регламентом Хмельницької міської ради сьомого скликання, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок участі громадськості у діяльності Хмельницької міської ради (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на секретаря міської ради М.Кривака.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 18.05.2016 №11

 

Порядок

участі громадськості у діяльності Хмельницької міської ради

1. Рада як представницький орган місцевого самоврядування керується у своїй роботі принципами гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.

2. Для практичної реалізації зазначених в частині першій цієї статті принципів рада:

- створює та підтримує в належному стані функціонування офіційного сайту Ради;

- забезпечує висвітлення роботи постійних та тимчасових комісій міської ради, сесій міської ради шляхом допуску до них засобів масової інформації та громадськості;

- забезпечує транслювання пленарних засідань ради;

- розміщує на офіційному сайті ради інформацію про рішення ради, зокрема переліки та тексти прийнятих рішень, проекти рішень, які пропонуються до розгляду радою, а також публікує в друкованому засобі масової інформації прийняті рішення Ради;

- регулярно інформує у місцевих друкованих засобах масової інформації про діяльність міського голови, виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій міської ради, секретаря та депутатів міської ради.

- залучає громадськість до процесу підготовки рішень ради.

3. Прозорість та відкритість роботи ради забезпечується через розміщення на офіційному сайті ради усієї відкритої інформації, зокрема:

3.1. Інформації про депутатів ради:

- біографічних відомостей та фотографій усіх депутатів ради;

- контактних даних депутатів ради та графіку і місця прийомів виборців;

- партії та виборчі округи, від яких обрані депутати, та їх приналежність до фракцій і груп в раді;

3.2. Інформації про пленарні засідання сесій ради:

- оголошення про дату скликання сесії ради;

- проекти порядку денного та проекти усіх рішень, що виносяться на розгляд ради;

- результати реєстрації депутатів перед пленарним засіданням ради;

- результати голосування по кожному питанню порядку денного, окрім результатів таємного голосування та голосування в закритому режимі;

- тексти депутатських запитів, що підтримані радою, тексти депутатських запитань оголошених на засіданні ради та тексти звернень підготовлені депутатами в міжсесійний період - за ініціативою депутата ради;

- тексти рішень, прийняті радою;

- он-лайн транслювання пленарних засідань ради та гіперпосилання на місце зберігання архіву відеотрансляції.

3.3. Інформації про роботу постійних і тимчасових контрольних комісій ради:

- текст положення про постійні комісії ради;

- персональний склад постійних комісій ради із зазначенням голови, заступника та секретаря комісії і їх контактних телефонів;

- графік засідань комісій перед кожною сесією ради;

- висновки і рекомендації постійних комісій ради;

- звіти про роботу тимчасових контрольних комісій ради.

4. Відділ сприяння діяльності депутатам надсилає рішення нормативно - правового характеру після підписання міським головою для публікації у газету “Проскурів”.

5. Відділ сприяння діяльності депутатам постійно інформує громадськість через засоби масової інформації та офіційний сайт ради про діяльність керівництва та депутатів ради. Відповідальні працівники ради зобов’язані на вимогу депутата ради розповсюдити інформацію про проведені ним заходи чи ініційовані ним проекти рішень.

6. Для забезпечення участі громади у прийнятті рішень рада залучає громадян до процесу вивчення конкретних питань та підготовки проектів рішень по них. Для цього інформація про питання, що виносяться на розгляд постійних та тимчасових контрольних комісій і засідань ради завчасно оприлюднюється на офіційному сайті ради.

7. Громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, ініціативні групи, які виявляють бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання направляють в раду відповідне звернення з мотивацією своєї участі. Міський голова або секретар ради, розглянувши таке звернення, приймає рішення про форму участі зацікавлених осіб у розгляді конкретного питання (організовує окрему зустріч чи круглий стіл, запрошує на засідання профільної постійної чи тимчасової контрольної комісії, запрошує на пленарне засідання сесії Ради).

Представники громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, ініціативних груп, що були запрошені на засідання постійної чи тимчасової контрольної комісії чи пленарне засідання сесії ради мають право на виступ з обґрунтуванням своєї позиції відповідно до Регламенту.

8. Кожен член територіальної громади має право звернутися до посадових осіб та органів ради з власними пропозиціями щодо конкретного питання життя територіальної громади чи роботи ради загалом. Усі звернення та пропозиції повинні бути належно розглянуті та вивчені.

9. Відкритість засідань ради забезпечується шляхом присутності представників засобів масової інформації, а також запрошених осіб, почесних гостей і громадськості на засіданнях постійних комісій чи сесії ради.

10. Гласність засідань ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео- та звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також, за рішенням ради, транслювання засідань по радіо і телебаченню, через гучномовці за межі будинку ради, офіційного оприлюднення рішень ради шляхом обов’язкового розміщення на офіційному сайті ради.

11. Прозорість в роботі ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій та постійних комісій.

12. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є її депутатами (за винятком працівників відділу сприяння діяльності депутатів, технічних працівників ради, журналістів, фотографів, телеоператорів, помічників - консультантів депутатів міської ради), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

13. Для членів громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради відводяться три місця в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні, які не можуть бути зайняті іншими особами.

14. Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні ради може бути обмежено за відсутності вільних місць, з метою обмеження протиправних дій з боку конкретного громадянина (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані тощо), або відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

15. Якщо громадянин має намір виступити перед депутатами з приводу окремого обговорюваного питання, то він повинен попередньо поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні сесії ради, голову постійної чи тимчасової контрольної комісії. За умови прийняття процедурного рішення про надання слова запрошеному, головуючий надає йому слово для виступу.

16. В разі, якщо на пленарне засідання ради з'явилися члени громадських організацій, органів самоорганізації населення, або ініціативні групи громадян, які виявили бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання порядку денного, але вільних місць для розміщення всіх бажаючих у сесійній залі (іншому місці проведення пленарного засідання) немає, громадяни розміщуються у холі перед залою проведення пленарного засідання (іншому місці проведення пленарного засідання). Представники цих громадських організацій, органів самоорганізації населення, або ініціативних груп громадян за умови прийняття процедурного рішення ради про надання їм слова мають право на висловлення своєї позиції з конкретного питання порядку денного (але не більше двох осіб від однієї громадської організації, органу самоорганізації населення, або ініціативної групи громадян, при цьому в сесійній залі можуть перебувати не більше 5 осіб від цієї громадської організації або ініціативної групи громадян).

17. В разі, якщо представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, або ініціативних груп громадян, які виявляють бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання порядку денного пленарного засідання, порушують встановлений Регламентом порядок участі у роботі пленарного засідання ради, заважають його проведенню, здійснюють перешкоди для прийняття неупереджених рішень депутатами ради, головуючий на засіданні має право оголосити перерву в роботі пленарного засідання ради для відновлення встановленого Регламентом порядку.

 

Секретар міської ради М.Кривак

 

(Пункт 11 додатку викладено у новій редакції відповідно до

рішення 20-ї сесії міської ради від 31.01.2018 №29)

File link
Size: 62 КБ
Extension: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!